Centrum wiadomości > Różnorodność

Włączenie jest kluczem do osiągnięcia właściwego poziomu różnorodności

6 minut czytania | czerwiec 2018 r.
 
Angela Talton
Angela Talton, dyrektor ds. różnorodności, Nielsen

Na całym świecie konsumenci stają się coraz bardziej zróżnicowani. Ta zmiana demograficzna sprawia, że świat, w którym działają nasi klienci - dostarczanie produktów i usług, które przemawiają do zróżnicowanych konsumentów oraz tworzenie treści na nośnikach, z których korzystają - jest mozaiką. Aby dać firmom jasny obraz dzisiejszych konsumentów, my w firmie Nielsen musimy być w stanie zrozumieć niuanse preferencji konsumentów i zapewnić wgląd w ich decyzje dotyczące zakupów, oglądania i słuchania.

Zaczyna się to od zatrudniania pracowników, którzy odzwierciedlają różnorodność 106 społeczności na całym świecie, w których prowadzimy działalność - na wszystkich szczeblach naszej organizacji i we wszystkich naszych jednostkach biznesowych. Ale reprezentowanie tej różnorodności nie wystarczy.  

W firmie Nielsen cenimy różnice; cała nasza działalność opiera się na pomiarach wszystkich konsumentów - mierzeniu tego, jak bardzo jesteśmy tacy sami i jak bardzo się różnimy. To właśnie z powodu różnic nasze pomiary muszą być inkluzywne. Musimy uznać, uszanować i uwzględnić różne myśli, opinie, pomysły i spostrzeżenia, aby nasze pomiary były dokładne i rzeczywiście odzwierciedlały cały rynek.  

Integracja to różnica pomiędzy zwykłym siedzeniem przy stole (różnorodność) a uznanym głosem przy tym stole. Jako globalna firma zajmująca się pomiarami i analizą danych, zapewniająca najbardziej kompletny i zaufany obraz konsumentów na całym świecie, musimy zadbać o różnorodność i integrację.

Mieliśmy szczęście mieć dyrektora generalnego w osobie Mitcha Barnsa, który żyje zgodnie z credo "Różnorodność i integracja są kluczowe dla wzrostu, siły i zdolności Nielsena do wprowadzania innowacji". Ponieważ on daje przykład, inni nasi liderzy podążają za nim, a my odnieśliśmy korzyści z postrzegania różnorodności i integracji jako kluczowej filozofii operacyjnej naszej ogólnej strategii.  

Od ponad 13 lat Nielsen jest w trakcie podróży, której celem jest pogłębianie inicjatyw związanych z różnorodnością i integracją. W ciągu ostatnich kilku lat korzystaliśmy z najlepszych praktyk, słuchaliśmy naszych kreatywnych współpracowników, opracowywaliśmy programy rozwoju największych talentów, zwiększaliśmy inicjatywy z zakresu przywództwa myślowego, aby dzielić się różnorodnymi spostrzeżeniami, a także staraliśmy się uczyć i wprowadzać ulepszenia po drodze. Ponieważ nasza działalność jest zakorzeniona w pomaganiu klientom w lepszym zrozumieniu nauki stojącej za tym, co będzie dalej, dzielimy się teraz naszą wiedzą na temat różnorodności i integracji w naszym trzecim dorocznym raporcie Diversity & Inclusion Annual Report, aby przekazać ją dalej i pomóc w kształtowaniu tego, co będzie dalej w świecie biznesu poprzez bardziej zróżnicowane, sprawiedliwe i integracyjne praktyki, polityki i procedury.

Dzielenie się tą informacją ma dla mnie również wymiar osobisty. Kiedy po ponad 17 latach pracy w Operacjach przyjęłam swoje pierwsze stanowisko w zespole Diversity & Inclusion, byłam zdumiona tą przyjazną, otwartą i chętną do dzielenia się społecznością profesjonalistów z zakresu różnorodności i integracji. Chcę, aby Nielsen odwdzięczył się tym samym i podobnie dzielił się naszymi informacjami. Szczególnie chcę podzielić się programami, które moim zdaniem przyczyniły się do zrozumienia, zaangażowania i ostatecznego poparcia różnorodności i integracji w firmie Nielsen przez naszych liderów.  

Rozwijanie naszego zróżnicowanego przywództwa

Nasz Diverse Leadership Network to 15-miesięczny wewnętrzny program typu "mini-MBA", który pozwala nam rozwijać talenty od wewnątrz. Program ma cele dotyczące uczestnictwa według rasy i płci, z 25% udziałem afroamerykańskich, latynoskich, azjatyckich i białych współpracowników oraz co najmniej 50% udziałem kobiet. Zapewniamy uczestnikom widoczność, dostęp i możliwości poprzez uczenie się poprzez doświadczenie, warsztaty dla wykładowców, eksplorację programu nauczania i coaching przez cały czas trwania programu.

Wyniki programu mówią same za siebie. Ponad 60% absolwentów Diverse Leadership Network otrzymało awans, a 20% awansowało na stanowisko wiceprezesa lub dyrektora generalnego. Istnieje również 30% większe prawdopodobieństwo, że pozostaną oni w firmie Nielsen niż inni pracownicy. Jeśli chcesz zatrudnić najbardziej utalentowanych pracowników, przekonaliśmy się, że nie musisz "szukać dalej niż na własnym podwórku".

Rozwijanie naszych Grup Zasobów Pracowniczych

Nasze grupy pracownicze (ERGs) również odgrywają kluczową rolę w pozyskiwaniu największych talentów i tworzeniu poczucia wspólnoty dla naszych zróżnicowanych pracowników. Nasi pracownicy poświęcają tym organizacjom swój czas, energię, kreatywność i pomysłowość. Z dumą możemy powiedzieć, że dzięki ich wysiłkom mamy co najmniej 

Poprzez zwiększanie udziału ERG i sojuszników ERG oraz ciągłe analizowanie i ulepszanie świadczeń, za którymi opowiadają się nasi pracownicy, poprawiliśmy naszą ofertę dla pracowników niepełnosprawnych i LGBT+. W ciągu ostatnich pięciu lat uzyskaliśmy wynik 100 punktów w ramach Indeksu Równości Korporacyjnej w Human Rights Campaign, a w ciągu ostatnich dwóch lat uzyskaliśmy 90% wynik w ramach Indeksu Równości Osób Niepełnosprawnych w USBLN. Nasza organizacja Women in Nielsen ERG również rozrosła się wykładniczo i otworzyła drzwi do partnerstwa z takimi organizacjami jak NEW (Network of Executive Women) i LEAD Network (Leading Executives Advancing Diversity). W wyniku naszych globalnych wysiłków firma Nielsen została wyróżniona w Wielkiej Brytanii i Indiach za inicjatywy różnorodności skoncentrowane na wspieraniu kobiet, a w Meksyku za odpowiednik indeksu równości korporacyjnej HRC.

Słuchanie głosu naszych pracowników

Słuchając naszych pracowników, Nielsen wyprzedził czasy w kwestii integracji ze społecznością LGBT+. Na długo przed wprowadzeniem w USA równości małżeńskiej, Nielsen wspierał naszych pracowników LGBT+, oferując świadczenia partnerskie pracownikom pozostającym w związkach opartych na systemie honorowym.

Dwa lata temu słuchaliśmy niewerbalnych sygnałów, gdy zidentyfikowaliśmy problem z utrzymaniem pracowników wśród Afroamerykanów. W rezultacie Jamere Jackson, dyrektor finansowy firmy Nielsen i ja sponsorowaliśmy dwudniowe forum rozwojuzawodowego dla czarnoskórych pracowników -pierwsze tego typu wydarzenie w naszej historii. Podobnie było w przypadku Hispanic Employee Form w zeszłym roku w Fort Lauderdale, aby zapewnić możliwość rozwoju przywódczego innej grupie pracowników, starając się zatrzymać i zainwestować w nasze największe talenty.  

Zauważyliśmy korzyści płynące z organizowania forów pracowniczych, które umożliwiają pracownikom nawiązanie kontaktu z liderami wyższego szczebla, tworzenie sieci kontaktów, poznawanie kluczowych strategii biznesowych oraz celebrowanie różnorodnych kultur i historii. W wyniku tego poprawiły się nasze wskaźniki utrzymania pracowników - wzrosły o 12% w przypadku pracowników afroamerykańskich i o 18% w przypadku pracowników latynoskich, którzy uczestniczyli w forach. W tym roku planowane jest Forum Pracowników Azjatyckich.

Przez lata nauczyliśmy się, że istnieje wiele dróg do postępu. Podobnie jak w przypadku innych firm, niektóre z naszych inicjatyw powstały z powodu przeciwności losu. Wzloty naszej podróży wzmocniły nasze zaangażowanie w te wysiłki, a upadki były momentami, w których mogliśmy się czegoś nauczyć i które zmieniły nasze spojrzenie na różnorodność i integrację w przyszłości.  

Dziś wiemy, że różnorodność nie ogranicza się tylko do tego, co widać. Różnorodność to połączenie umiejętności, doświadczeń, talentów, tła kulturowego i niuansów. Definiujemy integrację jako wykorzystanie naszych różnic w celu osiągnięcia lepszych wyników dla naszych klientów, uznając w pełni, że zróżnicowane zespoły prowadzą do lepszych rezultatów. To właśnie otrzymujemy, gdy dajemy pracownikom nie tylko miejsce przy stole, ale również głos. W coraz bardziej zróżnicowanym świecie, gdzie reprezentacja ma znaczenie, te zróżnicowane głosy umożliwiają firmie Nielsen wyjaśnienie nauki stojącej za tym, co będzie dalej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań Nielsena w zakresie różnorodności i integracji, należy pobrać raport 2017 Nielsen Diversity & Inclusion Report.