Centrum wiadomości > Firma

Lekcje o potędze danych dla dobra i Pro Bono

5 minut czytania | październik 2018 r.
Andrea Bertels, dyrektor ds. globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w firmie Nielsen oraz dyrektor ds. grantów w Fundacji Nielsena

W 2017 roku datki na cele charytatywne w USA. osiągnęło szacunkową wartość 410 miliardów dolarów, co stanowiło rekord w trzecim roku z rzędu. A jednak, pomimo tej rosnącej hojności, potrzeby nie zmniejszyły się. Według Feeding America, jeden na ośmiu Amerykanów nadal zmaga się z głodem, a Centrum Badań nad Ubóstwem przy U.C. Davis donosi, że wskaźnik ubóstwa w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ubóstwa w USA. waha się między 11% a 15% od ponad 50 lat. Zwiększenie darowizn na cele charytatywne może nie być długoterminową odpowiedzią na rozwiązanie złożonych problemów społecznych. Zamiast tego, wzrost wolontariatu opartego na umiejętnościach i projekty pro bono mogą być kluczem do odblokowania nowych rozwiązań.

W tym tygodniu przypada Tydzień Pro Bonoto coroczna inicjatywa, która ma na celu świętowanie i zachęcanie profesjonalistów, którzy wykorzystują swoje umiejętności i wiedzę do wspierania organizacji pozarządowych i wprowadzania zmian społecznych. Niezależnie od tego, czy praca pro bono jest dla Twojej firmy czymś zupełnie nowym, czy też stanowi już strategiczną część Twojej działalności filantropijnej, Tydzień Pro Bono jest świetną okazją do sprawdzenia i zastanowienia się nad tym, jak współpraca pomiędzy Twoją firmą a organizacjami non-profit może przyczynić się do rozwoju trudnych kwestii społecznych.

Od Nielsen Caresnasz globalny program wolontariatu pracowniczego, rozpoczął się w 2010 roku, wolontariat oparty na umiejętnościach i praca pro bono są integralną częścią naszej strategii. Wykorzystując dane i możliwości analityczne, które posiadamy jako firma, nasze projekty Data for Good zostały zakotwiczone w danych, produktach i spostrzeżeniach Nielsena, aby pomóc organizacjom non-profit zmaksymalizować ich wpływ poprzez poprawę zasięgu, przekazu, skuteczności i wydajności. Czego więc nauczyliśmy się w ciągu ośmiu lat od rozpoczęcia naszej podróży pro bono? Oto kilka z moich najważniejszych wniosków, które wyciągnęłam w trakcie rozwoju naszego programu.

Określenie strategicznych obszarów zainteresowania

Kiedy zastanawiasz się, gdzie nadać priorytet swoim działaniom pro bono, obszary te powinny być zgodne ze strategią i możliwościami Twojej firmy. Przy tak wielu potrzebujących organizacjach, obszary te pomagają działać jako filtr dla typów projektów i relacji, które Twoja firma może rozważyć, i pozwalają z czasem wywierać głębszy wpływ. Źródła takie jak Taproot Foundation Pro Bono Sweet Spot mogą pomóc firmie zawęzić zakres działań do kluczowych obszarów. W firmie Nielsen ustaliliśmy cztery obszary potrzeb społecznych, które są zgodne z naszą strategią biznesową:

  • Głód i odżywianie: Globalne dane, które gromadzimy na temat cen i konsumpcji żywności, a także techniki analizy danych, mogą dostarczyć organizacjom pozarządowym wiedzy, której potrzebują, aby prowadzić bardziej wydajne i skuteczne programy.
  • Edukacja: Jako firma świadcząca usługi profesjonalne, która polega na pracownikach wykształconych w zakresie STEM, staramy się umożliwić następnemu pokoleniu liderów doskonalenie się w czytaniu, obsłudze komputera i matematyce.
  • Różnorodność i integracja: Pomagamy wzmocnić ekonomicznie zróżnicowane społeczności poprzez zwiększenie świadomości zróżnicowanych demografii konsumenckich oraz poprzez wspieranie gotowości zawodowej dla wszystkich.
  • Technologia: Tak jak biznes Nielsena zależy od technologii, tak samo problemy społeczne mogą być rozwiązywane w nowy sposób poprzez nowe rozwiązania oparte na technologii.

Przekazać cel

Wyznaczenie publicznego celu może pomóc w bardziej strategicznym komunikowaniu się na temat projektów pro bono na zewnątrz oraz w promowaniu pracy pro bono wewnątrz firmy, zwłaszcza wśród liderów biznesowych, którzy mogą być nowi w firmie lub nie znają jej inwestycji filantropijnych. Od 2012 roku firma Nielsen przeznacza rocznie 10 milionów dolarów na działalność pro bono, wolontariat oparty na umiejętnościach i darowizny rzeczowe w ramach programu A Billion Plus Change. W 2016 roku to roczne zobowiązanie napędzało nasz długoterminowy cel, jakim jest wniesienie skumulowanej kwoty 50 milionów dolarów w formie rzeczowej od 2016 do końca 2020 roku. Korzystając z publicznie dostępnych zasobów, takich jak np. Kalkulator wolontariatu Points of Light lub . Standardy CECP/Taproot, wycenienie swoich zobowiązań pro bono może naprawdę pomóc w zabezpieczeniu wewnętrznego kupna i zdobyciu zewnętrznej wiarygodności.

Skorzystaj z pomocy ekspertów

Jeśli nie wiesz od czego zacząć swój program pro bono, nie wahaj się zwrócić do organizacji eksperckich. Na przykład firma SAP uruchomiła Social Sabbatical for Local Engagement dzięki któremu wysłaliśmy ponad 150 wolontariuszy pro bono na 50 projektów w 9 miastach świata. Bazy danych takie jak Taproot+, Catchafireoraz VolunteerMatch mogą pomóc Twoim pracownikom w poszukiwaniu indywidualnych możliwości. Przeglądanie tych stron i badanie pracy największych organizacji działających w obszarach, na których się koncentrujesz, może pomóc Ci w burzy mózgów na temat pomysłów na projekty.

Wzmocnij swoich ludzi

Najlepszym źródłem potencjalnych projektów mogą być Twoi pracownicy. Często mają oni już istniejące relacje z organizacjami non-profit i są chętni do wywierania wpływu społecznego przy jednoczesnym wykorzystaniu lub rozwijaniu swoich umiejętności. Rozważ zapytanie zainteresowanych pracowników, jakie umiejętności już posiadają, a jakie chcieliby zdobyć poprzez pracę pro bono. Dostosuj się do celów biznesowych Współpracując z działem kadr lub liderem biznesowym, opracuj projekty pro bono, które łączą potrzeby organizacji non-profit z potrzebami indywidualnymi i biznesowymi. Takie podejście pomaga zmaksymalizować możliwości dla wszystkich zaangażowanych stron. . Jeśli masz zasady dotyczące czasu pracy wolontariuszy, takie jak 24 godziny dedykowanego czasu pracy wolontariuszy w firmie Nielsen, przypomnij pracownikom, że mogą wykorzystać ten czas na pracę pro bono i opartą na umiejętnościach.

Zdefiniuj swój zakres

Najbardziej efektywne projekty pro bono często mają miejsce, gdy organizacja non-profit ma jasno określoną potrzebę. Common Impact posiada Zestaw narzędzi dla organizacji non-profit dla wolontariatu opartego na umiejętnościach, który może pomóc w zdefiniowaniu pytań dotyczących zakresu projektu. Następnie, odpowiedni wolontariusze mogą zostać dobrani do projektu, a zakres i cele mogą zostać uzgodnione zarówno przez organizację, jak i wolontariuszy. Umowy o zachowaniu poufności i kontrakty projektowe mogą pomóc zapewnić, że obie grupy są po tej samej stronie, a także zmniejszyć ryzyko.

Współpracować a dostarczać

Wcześniej używałam słowa "współpracować", aby opisać pracę pro bono pomiędzy organizacjami pozarządowymi a firmami, a nie "wdrażać" czy "dostarczać" wiedzę z sektora prywatnego do organizacji pozarządowej. Po tym, jak w kwietniu wzięłam udział w Szczycie Pro Bono Fundacji Taproot, dowiedziałam się, że język, którego używamy w odniesieniu do pracy pro bono, ma znaczenie. Jeśli "rozmieszczamy ekspertów-wolontariuszy" w organizacjach non-profit, może to stwarzać wrażenie jednokierunkowego dialogu - to znaczy, że eksperci z sektora prywatnego dostarczają rozwiązania, a liderzy organizacji non-profit otrzymują je do wdrożenia. Zamiast tego, praca pro bono powinna być wykonywana "z", a nie "dla" organizacji. Kiedy liderzy sektora prywatnego i pozarządowego mogą uczyć się od siebie nawzajem, dzieląc się swoimi wyzwaniami i współpracując nad nowymi rozwiązaniami społecznymi, właśnie wtedy może wydarzyć się innowacyjna magia międzysektorowych partnerstw pro bono.

Ten artykuł pierwotnie pojawił się na TriplePundit.com.