Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Różnorodność

David Kenny podpisuje LEAD Network CEO Pledge to Advance Women at Nielsen

3 minute read | Marzec 2019

Prezes Nielsena zobowiązuje się do zwiększenia reprezentacji kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych

Amsterdam - 8 marca 2019 - CEO Nielsen (NYSE: NLSN) David Kenny zobowiązał się do wspierania karier kobiet w Nielsen na całym świecie, podpisując się pod LEAD (Leading Executives Advancing Diversity) Network CEO Pledge. Zobowiązanie podkreśla zaangażowanie firmy Nielsen w zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych na całym świecie. Kenny podpisał zobowiązanie w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet, który był również obchodzony przez tysiące pracowników Nielsena na całym świecie.

Firma planuje przestrzegać zobowiązania poprzez wdrożenie planu parytetu płci i włączenia społecznego, który obejmuje następujące konkretne działania:

  • Zaangażowanie w odważne rozmowy na temat sposobów prawdziwego tworzenia kultur integracyjnych, w których każdy może się rozwijać.
  • Edukacja pracowników na temat negatywnego wpływu uprzedzeń na zatrzymanie, rozwój i awans kobiet.
  • Kontynuowanie coachingu i mentoringu kobiet i zróżnicowanych pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu sponsorowania tych pracowników przez starszych liderów.
  • Ocena bieżących strategii rekrutacyjnych i zapewnienie, że podejmowane są celowe wysiłki w celu zatrudniania, promowania i wynagradzania w równym stopniu kobiet i zróżnicowanych pracowników.
  • Kontynuowanie procesu zatrudniania osób o zróżnicowanych poglądach, zobowiązującego do wybierania zawsze najlepszych talentów i wymagającego, aby 100% osób branych pod uwagę było zróżnicowanych.
  • Artykulacja celów, wykorzystanie danych do śledzenia postępów i rozliczanie liderów z działań.
  • Wykorzystanie grup zasobów pracowniczych dla kobiet w celu uzyskania ekspozycji i widoczności poprzez szersze sieci.

"Cała nasza organizacja jest zjednoczona w dążeniu do większych, odważniejszych wyników" - powiedział Kenny. "Zobowiązanie jest stanowczym zobowiązaniem, że będziemy zatrudniać, zatrzymywać i promować kobiety. Kiedy wypełnimy to zobowiązanie, rezultatem będzie nie tylko większa reprezentacja kobiet w naszej organizacji; doprowadzi to również do lepszych wyników biznesowych dla nas i dla naszych klientów."

Europejski rozdział grupy zasobów pracowniczych Women in Nielsen (WIN) prowadzi zaangażowanie Nielsena w LEAD Network. Kilku globalnych liderów Nielsena zaangażowało się bezpośrednio w LEAD, prowadząc seminaria internetowe, występując w ich biu letynach i przemawiając na ich konferencjach. Wielu prezesów firm członkowskich LEAD Network podpisało zobowiązanie. Nielsen jest partnerem założycielskim LEAD Network i będzie kontynuował dialog z innymi organizacjami członkowskimi w celu zwiększenia możliwości i parytetu dla kobiet na całym świecie.

"Siłą naszej organizacji są nasi ludzie" - powiedziała Nancy Phillips, Chief Human Resources Officer w firmie Nielsen. "Podpis Davida na zobowiązaniu LEAD Network wysyła widoczny komunikat, że jesteśmy zaangażowani i poważnie podchodzimy do kwestii przyspieszenia parytetu płci i włączenia społecznego. Jest to ważne z wielu powodów, ale w moim odczuciu jednym bardzo ważnym powodem jest to, że dzięki parytetowi płci będziemy dysponować krytycznymi umiejętnościami i perspektywami, które wnoszą kobiety, aby pomóc nam skutecznie sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom biznesowym."

Wysiłki Nielsena mające na celu zwiększenie reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych będą opierać się na istniejących politykach i praktykach w zakresie integracji płci, które zostały ostatnio uznane w Bloomberg Gender Equality Index oraz - trzeci rok z rzędu - przez Working Mother Institute i AVTAR, na ich corocznej liście najlepszych firm dla kobiet w Indiach. Zobowiązanie stanowi przykład globalnej polityki Nielsena w zakresie integracji, która została uznana przez liczne organizacje, w tym Human Rights Campaign w USA i Meksyku.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i wiarygodny obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się obecnie, co wydarzy się w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę. Od ponad 90 lat firma Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na rygorze naukowym i innowacyjności, nieustannie opracowując nowe sposoby odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące mediów, reklamy, handlu detalicznego i szybko zmieniających się dóbr konsumpcyjnych.

Firma Nielsen, należąca do indeksu S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Kontakt

Nielsen

Mia Scott-Aime

mia.scott@nielsen.com

(646) 241-5409