Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Wydarzenia

Ludzie nadają znaczenie maszynom w miejscu pracy 4IR

4 minute read | October 2019

Czwarta rewolucja przemysłowa (4IR) fundamentalnie zmienia otaczający nas świat, a postęp technologiczny, taki jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i cyfryzacja, w coraz większym stopniu wpływa na to, jak żyjemy, pracujemy, komunikujemy się, uczymy i bawimy. 

W tym kontekście, nauka analityki danych jest "gorączką złota współczesności", gdzie firmy wykorzystują technologię do wydobywania cennych informacji, aby lepiej zrozumieć konsumentów, a następnie rozwijać produkty i usługi, które zaspokajają ich unikalne potrzeby. W ramach tego ewoluującego scenariusza, wielkie pytania to: "Jaką rolę będą odgrywać ludzie w wydobywaniu danych nadających się do działania?", oraz "Jakie kariery powstają w wyniku tych rozszerzających się możliwości?". Były to kluczowe pytania omawiane podczas panelu Nielsen' srecent The 4th Industrial Revolution is Ar riving na konferencji Science Technology and Maths Conference (STEM) w Northgate, Johannesburg. 

Przemawiając podczas wydarzenia, Nielsen Africa & Middle East Data Science Lead Jason Naicker powiedział: "W kontekście 4IR, uczenie maszynowe zautomatyzowało powtarzalne, czasochłonne zadania, do których należy zbieranie danych. Ale zbieranie informacji to tylko jeden aspekt tej rewolucji danych. Ważne pytanie brzmi: "Jaki rodzaj analizy i wglądu jest wymagany, aby zastosować znaczenie do tych informacji? To właśnie tutaj ludzie mogą nauczyć maszyny przekładania danych wejściowych ze świata fizycznego na informacje użytkowe." Dodał: "Lubię to opisywać jako pracowników stających się 'DaVincis of data'! Wszyscy stajemy się 'artystami' poprzez tworzenie i kształtowanie informacji dla lepszego wyniku biznesowego." 

Jason zaznaczył jednak, że firmy mogą w znaczący sposób przełożyć dane ze świata rzeczywistego na możliwości działania tylko wtedy, gdy zaprojektują swoje miejsca pracy tak, by były bardziej humanistyczne i zorientowane na kreatywność. 

Siła ludzi

Przemawiając również podczas wydarzenia, Nielsen Sub-Sahara Africa HR Director Maya Govind powiedziała, że 4IR podkreśliła znaczenie różnorodności i włączenia różnych myśli, doświadczeń, umiejętności i środowisk do mieszanki talentów. "Jesteśmy globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, ale w naszej działalności nie chodzi tylko o liczby; chodzi również o zrozumienie ludzi stojących za tymi liczbami. Z tego powodu nie patrzymy tylko na kwalifikacje z zakresu nauk ścisłych i matematyki u potencjalnych pracowników. Cenimy również zróżnicowane zestawy umiejętności, w tym stopnie naukowe z psychologii i socjologii, które mają ogromne znaczenie w codziennej pracy w firmie Nielsen." 

Maya podkreśliła, że firmy muszą docenić różnicę między kompetencjami technicznymi a behawioralnymi. "Umiejętności techniczne są umiejętnościami przejściowymi - przychodzą i odchodzą i zmieniają się cały czas. Potrzebne są głębokie, humanistyczne umiejętności zrozumienia, empatii i analizy opartej na człowieku". W związku z tym inteligencja emocjonalna (EQ) zyskała w ostatnich latach większą uwagę i jest jedną z krytycznych umiejętności w 4IR. U jej podstaw leżą kluczowe umiejętności, takie jak rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, osąd i podejmowanie decyzji, negocjacje i elastyczność poznawcza." 

Na temat maszyn zastępujących pracę ludzką w świecie 4IR, Maya powiedziała: "Ważne jest, aby zrozumieć, że nie będzie to oznaczać mniejszej ilości miejsc pracy dla ludzi, ale raczej inne. W rzeczywistości większość zawodów, do których przejdzie nasze obecne pokolenie dzieci w wieku przedszkolnym, jeszcze nie istnieje. Czy istnieje więc długoterminowa stabilność zatrudnienia? Być może nie. Ale czy będą miejsca pracy? Absolutnie, ale będą one wymagały ewolucji obecnych zestawów umiejętności."

Gamifikacja" uczenia się

Maya omówiła również sposób, w jaki Nielsen wykorzystał najnowsze technologie 4IR w swoich inicjatywach edukacyjnych w miejscu pracy. Obejmuje to koncepcję "gamifikacji", która tworzy wspólne, wirtualne doświadczenie scenariuszy na miejscu, które pozwala użytkownikom uczyć się szybciej i w sposób znacznie bardziej interaktywny. 

Wyjaśniła jednak, że grywalizacja jest tylko jednym z aspektów podejścia Nielsena do nauki. "Korzystamy z wielu platform edukacyjnych - wirtualnych i rzeczywistych - dla różnych rodzajów szkolenia umiejętności. Na przykład nauka w klasie zawsze będzie miała swoje miejsce. W końcu nie można nauczyć się tak kluczowej zdolności jak przywództwo na aplikacji!". 

Podsumowując, Maya zauważyła; "To multidyscyplinarne podejście do nauki wynika z naszego celu, jakim jest zapewnienie pracownikom Nielsena doświadczenia i szkolenia, które przygotują ich do przyjęcia progresywnych poziomów odpowiedzialności i złożoności oraz osiągnięcia pełnego potencjału w tym nowym świecie danych, wglądu i analizy."