Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen kontynuuje swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju dzięki pierwszej ocenie emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości

3 minuty czytania | październik 2019 r.

Globalne wysiłki Nielsena w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska reprezentują nasze holistyczne podejście obejmujące nasz wewnętrzny ślad, pracę u podstaw i różne grupy interesariuszy, co pozwala nam tworzyć pozytywny efekt falowania w całym naszym łańcuchu wartości. Program odpowiedzialności łańcucha dostaw firmy Nielsen odgrywa w tym integralną rolę. Program łańcucha dostaw w firmie Nielsen angażuje naszych dostawców w pełne spektrum wpływu, jaki wywierają nasze zakupy-środowiskowych, społecznych i etycznych-aby mieć pewność, że jesteśmy wierni każdemu aspektowi naszych zobowiązań obywatelskich.

"Siła nabywcza Nielsena to ponad 2 miliardy dolarów rocznie. Dla nas oznacza to, że mamy do wyboru 2 miliardy dolarów" - mówi Jocelyn Azada, dyrektor ds. odpowiedzialności łańcucha dostaw. "Możemy wykorzystać naszą instytucjonalną siłę nabywczą, aby pozytywnie przyczynić się do przesunięcia naszego świata w kierunku zrównoważonej, dostatniej przyszłości, i jesteśmy zobowiązani to właśnie zrobić".

Ograniczenie naszych emisji gazów cieplarnianych (GHG) i wkład w rozwiązania klimatyczne znajdują się na szczycie listy wpływu naszego programu Odpowiedzialności Łańcucha Dostaw na środowisko, ponieważ staramy się poszerzać naszą wiedzę w tym zakresie. A także określić, w jakim miejscu jesteśmy obecnie na naszej drodze do pomiaru emisji, Nielsen współpracował ostatnio z firmą zewnętrzną w celu przeprowadzenia naszej pierwszej oceny łańcucha wartości GHG, aby zrozumieć nasz globalny ślad łańcucha dostaw. Ocena ta umożliwia firmie Nielsen rozszerzenie sprawozdawczości dotyczącej naszego łańcucha dostaw na wszystkie piętnaście kategorii określonych w normie Corporate Value Chain (Scope 3) Standard (GHG Protocol), co stanowi wartość dodaną do naszego zaangażowania w odpowiedzialne i przejrzyste praktyki sprawozdawcze.

Ocena pomogła nam zrozumieć znaczenie i emisje dla każdej z tych kategorii zakresu 3, a ostateczne obliczenia wskazały na zakupione towary/usługi i dobra inwestycyjne jako główne źródło emisji z naszego łańcucha dostaw. Dane te mogą pomóc w podejmowaniu naszych decyzji dotyczących zamówień w nadchodzących latach. Ponadto, gdy porównaliśmy nasze wyniki z wynikami innych organizacji świadczących usługi profesjonalne, dowiedzieliśmy się, że nasze profile emisji są zgodne ze średnimi branżowymi. Te ustalenia i zalecane ciągłe usprawnienia w śledzeniu zakresu 3 zapewnią firmie Nielsen wyraźniejszy kierunek dla naszej strategii łańcucha dostaw, aby zapewnić optymalną wydajność w obszarach, w których możemy mieć największy wpływ. 

"To kolejny ważny krok w podróży Nielsena w kierunku ciągłego doskonalenia, aby zbadać i rozszerzyć nasze wewnętrzne pomiary, aby skalować nasz zbiorowy wpływ zewnętrzny", powiedział Yamini Dixit, dyrektor, Global Responsibility & Sustainability. "Skupienie się na odpowiedzialnym wkładzie jest tak samo kluczowe jak budowanie pożądanego wyniku, aby naprawdę i pozytywnie poruszyć igłę zrównoważonego rozwoju".

Firma Nielsen jest dumna z monitorowania praktyk ESG swojego łańcucha dostaw, począwszy od wewnętrznych ocen zrównoważonego rozwoju, które obejmują setki dostawców w pięciu regionach świata, co wiąże się z ponad 1 miliardem dolarów wydatków korporacyjnych. Ta nowa ocena GHG łańcucha dostaw, znana również jako Scope 3 GHG, stanowi uzupełnienie naszego ustalonego procesu, dając nam bardziej szczegółowy wgląd w dane dotyczące pomiaru emisji, co pomoże nam określić odpowiednie działania w celu zmniejszenia naszego śladu węglowego. 

Firma Nielsen przedstawiła szczegółowy podział każdej kategorii w naszym 2019 Global Environmental Policy & Guidelines Across Functions.