Centrum wiadomości > Różnorodność

Odnowienie naszego zobowiązania do walki z dyskryminacją

4 minuty czytania | czerwiec 2021

W firmie Nielsen naszym celem jest zapewnienie lepszej przyszłości mediów dla wszystkich ludzi. Oznacza to reprezentowanie wszystkich ludzi i stawianie różnorodności, sprawiedliwości i integracji w centrum wszystkiego, co robimy. Od naszych ludzi po nasze produkty, staramy się nadal być bezstronnym źródłem informacji o oglądalności dla naszych klientów i społeczności. 

W połowie 2020 roku podjęliśmy zobowiązanie do walki z rasizmem, a konkretnie do zajęcia się systemowym rasizmem i atakami na Czarnych przyjaciół i kolegów. Chociaż w ciągu ostatniego roku poczyniliśmy postępy, wciąż mamy więcej pracy do wykonania i czujemy, że ważne jest, aby odnowić nasze zobowiązanie. Nienawiść i gniew utrzymują się w tak wielu częściach świata. Nadal musimy edukować siebie i siebie nawzajem na temat rasizmu w Ameryce i stanowczo przeciwstawiać się dyskryminacji we wszystkich formach i we wszystkich miejscach.

W drugiej połowie 2021 roku Nielsen podejmie kolejne działania, aby odnowić nasze zaangażowanie w walkę z dyskryminacją:

EQUITY 

Nie tolerujemy niesprawiedliwości społecznej w żadnym kraju i będziemy walczyć z dyskryminacją na wszystkich frontach, zaczynając od naszych ludzi. W ciągu ostatniego roku zwiększyliśmy liczbę pracowników o zróżnicowanym pochodzeniu, a naszym kolejnym krokiem jest zapewnienie im możliwości rozwoju i awansu zawodowego. W skali globalnej będziemy pracować nad wzmocnieniem pozycji większej liczby kobiet liderów na poziomie średnim i wyższym. Członkowie naszej globalnej Rady DE&I współpracują również z zespołem DE&I, aby lepiej zrozumieć dyskryminację na rynkach lokalnych i opracować plan jej przeciwdziałania. W USA skupimy się również na rozwoju naszych czarnoskórych i latynoskich pracowników w średnim wieku. Ponownie uruchomimy nasz program Diverse Leadership Network, czyli grupy mentoringu i wzajemnego wsparcia dla naszych talentów o wysokim potencjale. 

Ponadto wdrażamy nowy proces awansów kwartalnych, który obejmuje przeglądy wynagrodzeń według rasy, pochodzenia etnicznego i płci, aby zapewnić sprawiedliwość płacową w stosunku do rynku lokalnego i podobnych umiejętności/poziomów w firmie Nielsen. Rozważamy również przeprowadzenie analizy równości wynagrodzeń w oparciu o rasę/pochodzenie etniczne dla pracowników w USA.

Na zewnątrz koncentrujemy się na zapewnieniu równości dla mediów należących do różnych grup docelowych. Nielsen tworzy rozwiązania w celu poprawy pomiaru i raportowania zróżnicowanych mediów, aby zwiększyć ich widoczność w marketer i agencji planowania i zakupu systemów. Aby jeszcze bardziej wzmocnić pozycję tej grupy, zapewnimy zasoby dotyczące ekosystemu ratingów medialnych i zaangażujemy się w bezpośredni dialog, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby. Wraz z naszym zewnętrznym komitetem doradczym i grupami branżowymi, takimi jak ANA/AIMM, pracujemy nad zwiększeniem zrozumienia wartości zróżnicowanych odbiorców i mediów.

TRANSPARENTNOŚĆ

Prezentowanie naszych postępów w zakresie DE&I poprzez wewnętrzne, przeprowadzane dwa razy w roku aktualizacje kluczowych wskaźników dotyczących ludzi. Na zewnątrz nasze wskaźniki DE&I są częścią naszego raportu o globalnej odpowiedzialności.

WZMOCNIENIE POZYCJI MENEDŻERÓW LUDZI

Nasi menedżerowie ds. ludzi dali w minionym roku przykład przywództwa sprzyjającego włączeniu społecznemu. Wielu z nich podzieliło się również swoimi wątpliwościami dotyczącymi prowadzenia otwartych, szczerych rozmów z członkami zespołu na potencjalnie wrażliwe tematy, takie jak dyskryminacja i zdrowie psychiczne. Zapewnimy naszym menedżerom narzędzia i zasoby, które pomogą pracownikom i zespołom rozwijać się i wnosić do pracy swoje najlepsze cechy. Wiedząc, że kwestie związane z DE&I różnią się w zależności od rynku, nasz zespół DE&I, przy wsparciu Globalnej Rady DE&I, będzie kontynuował dyskusje w celu opracowania strategii DE&I dla danego kraju/regionu.

REKLAMA

Wykorzystując nasze spostrzeżenia, rozszerzymy Diverse Intelligence Series (DIS), aby zwiększyć świadomość na temat niedostatecznie reprezentowanych społeczności - osób o różnych zdolnościach, osób LGBTQ i wybranych rynków globalnych. Zadbamy również o to, aby informacje te były dostępne dla mediów i społeczeństwa we wszystkich naszych kanałach cyfrowych. 

Małe firmy są podstawą zróżnicowanych społeczności. Aby pomóc firmom należącym do mniejszości w tworzeniu miejsc pracy i możliwości ekonomicznych, w trzecim kwartale wprowadzimy program doradztwa pro bono dla małych firm, wspierany przez Business Resource Groups. Nasz program różnorodności biznesowej obejmie również seminaria internetowe dla pracowników, dzięki którym dowiedzą się więcej o naszych zróżnicowanych dostawcach i sposobach współpracy z nimi.

Firma Nielsen podwaja swoje zaangażowanie w zapewnienie, że nasze pomiary panelowe rzeczywiście odzwierciedlają naszych zróżnicowanych odbiorców i ich konsumpcję mediów. Nasza inicjatywa "Partnerzy w panelach" to wspólny wysiłek mający na celu przegląd obecnych polityk i praktyk stosowanych przy rekrutacji i utrzymaniu naszych paneli oraz dopracowanie naszej metodologii. 

NOWE ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

  • Valuable 500 to globalny ruch mający na celu umieszczenie niepełnosprawności w programie przywództwa biznesowego w firmie Nielsen i w reprezentacji mediów.
  • CROWN Act - W USA dyskryminacja włosów pozostaje źródłem niesprawiedliwości rasowej z poważnymi konsekwencjami ekonomicznymi dla Czarnych. Ustawa CROWN koryguje te niesprawiedliwości rasowe, obecnie nielegalne tylko w ośmiu stanach. Nielsen podpisze się pod tym, by położyć kres dyskryminacji w miejscu pracy wobec rasowych fryzur, a my zachęcamy wszystkich, by również osobiście złożyli petycję do swoich lokalnych i stanowych władz.

Jako firma, Nielsen stoi na straży naszych nowych wartości: Inclusion-Courage-Growth. Integracja jest najważniejsza, ponieważ jest celowa. Nasze niezachwiane zaangażowanie w DE&I daje nam wyjątkową możliwość wpływania na zmiany w naszej branży, w naszych społecznościach i na całym świecie. 

Jako ludzie jesteśmy na różnych etapach rozumienia i działania w sprawach związanych z rasą, przywilejami i rzecznictwem. Wstańmy i przenieśmy siebie i nasze społeczności do miejsca większego zrozumienia i działania. 

Razem możemy walczyć z dyskryminacją i przełamywać uprzedzenia, zapewniając, że wszyscy ludzie są traktowani z godnością i szacunkiem. 

Ten artykuł został wcześniej opublikowany na LinkedIn.