Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój wiodących australijskich marek medialnych, turystycznych, detalicznych i bankowych w rankingu konsumentów

5 minut czytania | listopad 2022

Dowiedz się, kto znajduje się na szczycie rankingów zrównoważonego rozwoju marki Nielsena na rok 2022
w 18 różnych kategoriach branżowych*
.

Sydney, 25 listopada 2022 - Nielsen opublikował dzisiaj swoje Rankingi Zrównoważonego Rozwoju Marki na rok 2022 - badanie przeprowadzone wśród 8 430 australijskich konsumentów, aby dowiedzieć się, jak oceniają oni wiarygodność 247 głównych marek w 18 kategoriach, w tym mediów, podróży, handlu detalicznego i bankowości.

Każdej z 18 kategorii przypisano Ranking Społeczny, Ranking Środowiskowy oraz Ranking Ogólny (połączenie Rankingu Społecznego i Środowiskowego). Rankingi te ujawniają postrzeganie marki przez konsumentów w zakresie kluczowych wskaźników zrównoważonego rozwoju, a nie to, co marki faktycznie robią na rynku*.

Bunnings Warehouse zajął pierwsze miejsce w kategorii Homewares Retailer we wszystkich trzech rankingach. Podobnie postąpił Commonwealth Bank, zajmując pierwsze miejsce w kategorii Social, Environmental i Overall Ranking dla kategorii Banking. SBS również zdobył pulę we wszystkich trzech rankingach w kategorii Media i Telco.

Qantas był numerem jeden w rankingach środowiskowych dla podróży, podczas gdy Air New Zealand znalazł się na szczycie kategorii podróży dla rankingów społecznych i rankingów ogólnych (rankingi środowiskowe i społeczne łącznie).

Rankingi Nielsena dotyczące zrównoważonego rozwoju marek są kluczowym elementem niedawno wydanego raportu na temat zrównoważonego rozwoju marek, opracowanego przy wsparciu Dentsu, AANA i EDGE Environment.

18 szerokich kategorii produktów w rankingach zostało wybranych na podstawie ich znaczenia dla australijskiego rynku konsumenckiego, w tym udziału w rynku, znaczenia oraz informacji z Nielsen's Ad Intel i Consumer & Media View (CMV). 

Aby zachować niezależność, żadna firma nie była zaangażowana w proces wyboru i żadna nie miała możliwości wykluczenia.

Aby pomóc konsumentom skojarzyć odpowiednią markę z odpowiednią organizacją, w przypadku gdy nazwa firmy nie jest bezpośrednio kojarzona z marką, zarówno nazwa firmy, jak i nazwa marki były pokazywane razem (np. marki Unilevera były pokazywane jako Unilever - Ben & Jerry's, Streety w kategorii Frozen & Chilled).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O RANKINGACH I RAPORCIE NIELSENA NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MARKI

UWAGA: *Wszystkie rankingi oparte są na postrzeganiu przez konsumentów wiarygodności firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i nie odzwierciedlają rzeczywistego programu zrównoważonego rozwoju danej firmy. Więcej informacji oraz metodologia rankingu znajdują się poniżej.

#ENDS#

O raporcie Nielsena na temat zrównoważonego rozwoju marki

Kategorie i marki

Konsumenci otrzymali losowo dwie kategorie do osobnej oceny. Dla każdej kategorii poproszono ich o uszeregowanie czynników środowiskowych i społecznych w kolejności ich ważności dla danej kategorii, przy czym czynniki zostały przedstawione w kolejności losowej. Następnie poproszono ich o ocenę każdej z marek pod kątem trzech najważniejszych czynników środowiskowych i społecznych (marki również zostały przedstawione w przypadkowej kolejności). Te oceny zostały następnie połączone w celu utworzenia rankingów.

Metodologia rankingu marek
Zarówno zrównoważony rozwój środowiskowy, jak i społeczny były ważnymi obszarami do rozważenia w tym badaniu ze względu na makro-, a jednocześnie zniuansowaną naturę zrównoważonego rozwoju dla konsumentów. 

W związku z tym nie zawsze wszystkie kategorie mają równe szanse. Na przykład, dla kategorii opartych na usługach trudniej jest wywołać zauważalne pozytywne zmiany w środowisku niż dla kategorii, które sprzedają produkty fizyczne, dlatego zrównoważony rozwój społeczny musi być kluczową kwestią.  

Chociaż konsumenci coraz częściej postrzegają swoje nawyki konsumpcyjne przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, ich perspektywa może się zmieniać w zależności od sytuacji. Temat zrównoważonego rozwoju jest tak ważny, że nadal jest to jeden z kilku czynników w procesie decyzyjnym konsumenta.

Równie ważne jest, aby marki nie tylko rozważały swoje zachowanie, ale także zachowanie innych marek w kategorii, ponieważ istnieje zarówno pozytywny, jak i negatywny efekt halo wśród marek. W rezultacie, jest to naprawdę czas na myślenie kategoriami w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju

Proces określania rankingu zrównoważonego rozwoju marki* przebiegał w czterech głównych krokach.
Krok 1.
Konsumenci zostali przedstawieni z kategorią i poproszeni o uszeregowanie różnych stwierdzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju w kolejności ich ważności przy rozważaniu tej konkretnej kategorii. Ten ranking pozwolił Nielsenowi na stworzenie wag dla każdego stwierdzenia, w oparciu o znaczenie. 

Krok 2.
Konsumenci zostali poproszeni o ocenienie wszystkich marek w danej kategorii pod względem postrzeganej dostawy w stosunku do trzech najwyżej ocenionych przez nich stwierdzeń. 

Krok 3.
Wykorzystano zaawansowane techniki statystyczne, aby połączyć wagi stwierdzeń z wynikiem marki dla wszystkich marek w ramach kategorii.

Krok 4.
Wszystkie dane zostały połączone w celu stworzenia rankingu w poszczególnych kategoriach.

Rankingi Nielsena dotyczące zrównoważonego rozwoju marek
Konsumenci oceniali marki pod kątem czynników środowiskowych i społecznych, które zostały obliczone łącznie, aby stworzyć ogólny ranking marek. 

Te wyniki zostały następnie połączone, aby stworzyć rankingi. Należy zauważyć, że przy ocenie tych rankingów należy przyjąć holistyczne spojrzenie, w tym sensie, że różnice pomiędzy dwoma markami sklasyfikowanymi blisko siebie (np. mniej niż pięć miejsc) nie powinny być traktowane jako różnica statystyczna. Jednak marka sklasyfikowana o około 20 miejsc lepiej niż jej konkurenci wskazywałaby na znacznie lepsze postrzeganie przez rynek. 

O firmie Nielsen
Nielsen kształtuje światowe media i treści jako globalny lider w pomiarze widowni, danych i analityki. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań we wszystkich kanałach i platformach, dajemy naszym klientom niezależne i użyteczne informacje, dzięki którym mogą oni połączyć się i zaangażować ze swoimi odbiorcami - teraz i w przyszłości. Nielsen działa na całym świecie w ponad 55 krajach. 

Dowiedz się więcej na stronie www.nielsen.com i połącz się z nami w mediach społecznościowych (Twitter, LinkedIn, Facebook i Instagram). 

Kontakt dla mediów
Dan Chapman
Associate Director, Marketing & Communications,
Pacific, Nielsen
dan.chapman@nielsen.com
+61 404 088 462