02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Nielsen szacuje liczbę domów telewizyjnych w USA na 114,7 mln

3 minuty czytania | maj 2011

Firma Nielsen ogłosiła, że szacunkowa liczba gospodarstw domowych w 2012 r. wynosi 114,7 mln, co oznacza spadek z 115,9 mln w 2011 r. UE z 2012 roku odzwierciedlają starzejącą się populację, ponieważ osoby z wyżu demograficznego coraz częściej opuszczają grupę 35-49 lat, a także większą różnorodność etniczną.

UEs 2012 odzwierciedlają również spadek szacowanego odsetka amerykańskich domów z odbiornikiem telewizyjnym (penetracja TV), który spadł do 96,7 proc. z 98,9 proc. Ostatni taki spadek UE miał miejsce w 1992 r., po tym jak Nielsen skorygował dane ze spisu powszechnego z 1990 r., a następnie przeszedł okres znacznego wzrostu. Potencjalne, powiązane ze sobą czynniki spadku penetracji telewizyjnej w UE w 2012 r. obejmują:

  1. Przejście na nadawanie cyfrowe: Latem 2009 roku nastąpił znaczący przełom w postaci przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe. Po tym przejściu konsumenci mogli oglądać programy cyfrowe jedynie za pomocą odbiorników z wbudowanym tunerem cyfrowym (tj. nowszych telewizorów) lub telewizorów analogowych podłączonych do konwertera cyfrowo-analogowego, telewizji kablowej lub satelitarnej. Po tym przejściu nastąpił pierwszy spadek penetracji telewizji; trwałość tego trendu została potwierdzona w 2010 r. po tym, jak liczba gospodarstw domowych z telewizorami nie wzrosła z czasem.
  2. Ekonomia: Podobnie jak w poprzednich okresach zaciskania pasa, koszt posiadania telewizora jest czynnikiem wpływającym na ten spadek UE; penetracja telewizji po raz pierwszy odnotowała trwałe spadki w drugim kwartale 2009 roku. Szczególnie ucierpiały domy wiejskie o niższych dochodach.
  3. Wiele platform: Dane Nielsena pokazują, że konsumenci oglądają więcej treści wideo na wszystkich platformach - zamiast zastępować jedno medium drugim. Jednak niewielka grupa młodszych, miejskich konsumentów rezygnuje z płatnych abonamentów telewizyjnych. Długoterminowe skutki tego zjawiska są niejasne, ponieważ nie wiadomo, czy jest to również kwestia ekonomiczna - osoby te wchodzą na rynek telewizyjny, gdy tylko mają środki, czy też jest to początek większego przesunięcia w kierunku oglądania online i na urządzeniach mobilnych.

"Rynek mediów wciąż ewoluuje i staje się bardziej złożony. Niektórych konsumentów do dokonywania wyborów w zakresie kupowanych urządzeń medialnych wyraźnie skłania gospodarka. Inni rozbudowują swój sprzęt, aby dodać więcej urządzeń audio-wideo do swojego domu. Jeszcze inni mogą odraczać zakup telewizora lub zastąpić go komputerem" - powiedział Pat McDonough, Senior Vice President, Insights and Analysis, The Nielsen Company. "Międzyplatformowa strategia medialna Nielsena pozwoli nam mierzyć wszystkie te treści i raportować naszym klientom całkowity obraz konsumpcji wideo niezależnie od metody dostarczania. Ponieważ dane ze spisu powszechnego pokazują, że jesteśmy bardziej zróżnicowanym krajem, nasze pomiary ewoluują, aby odzwierciedlić naszą różnorodność, a także objąć wszystkie sposoby, w jakie Amerykanie konsumują media."

Nielsen dostosuje lokalne UE do zmian, które zostaną opublikowane pod koniec sierpnia 2011 r. dla sezonu telewizyjnego 2011-12 i będzie badał penetrację telewizyjną co roku. Spis powszechny z 2010 roku będzie odgrywał znaczącą rolę w określeniu zmian liczby ludności na poszczególnych rynkach.

OBLICZANIE SZACUNKÓW UNIWERSALNYCH

Szacunki Nielsena dotyczące całkowitej liczby gospodarstw domowych i populacji oparte są na najnowszych danych pochodzących z U.S. Census Bureau, jak również ze źródeł pomocniczych, takich jak rządy stanowe i amerykańska poczta. UE 2012 zostały porównane z wynikami spisu powszechnego z 2010 r., opublikowanymi na początku tego roku, a wzrost do 2012 r. został przewidziany na podstawie szacunkowych stóp wzrostu.

OBLICZANIE PENETRACJI TELEWIZJI

Nielsen stosuje penetrację telewizyjną, aby przeliczyć szacunki dotyczące całkowitej liczby gospodarstw domowych i populacji na gospodarstwa telewizyjne i osoby w nich przebywające. Penetracja telewizyjna gospodarstw domowych w USA w 2012 roku została oszacowana na podstawie danych zebranych podczas rekrutacji domów do panelu People Meter firmy Nielsen. Zgodnie z definicją Nielsena telewizyjne gospodarstwo domowe wymaga co najmniej jednego telewizora zdolnego do dostrojenia się do co najmniej jednego kanału. Na przykład telewizory niezaktualizowane pod kątem treści nadawanych cyfrowo nie byłyby uwzględnione w definicji Nielsena.

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.