Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Digital & technology

Wiek technologii: Preferencje pokoleniowe w zakresie oglądania wideo różnią się w zależności od urządzenia i aktywności

3 minuty czytania | kwiecień 2015 r.

Na całym świecie konsumenci najczęściej wybierają telewizję jako urządzenie do oglądania programów wideo. Istnieje jednak kilka regionalnych i pokoleniowych różnic w sposobie oglądania.

W badaniu Nielsena Global Digital Landscape Survey respondenci z regionu Azji i Pacyfiku, Afryki/Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej preferują telefony komórkowe do oglądania wideo w domu bardziej niż respondenci z Europy i Ameryki Północnej. Na przykład wśród widzów, którzy twierdzą, że oglądają programy wideo, gdy są sami w domu, 41% w Afryce/Bliskim Wschodzie, 40% w Azji i Pacyfiku oraz 38% w Ameryce Łacińskiej twierdzi, że robi to za pomocą telefonu komórkowego, w porównaniu z 24% w Europie i 22% w Ameryce Północnej.

Jeśli chodzi o urządzenia wykorzystywane do oglądania programów wideo podczas zajęć poza domem, wykorzystanie telefonów komórkowych jest podobne w regionie Azji i Pacyfiku, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Europy. Z kolei w Ameryce Łacińskiej wykorzystanie jest powyżej średniej światowej, a w Ameryce Północnej poniżej. Na przykład wśród respondentów, którzy oglądają programy wideo podczas dojazdów do i z pracy, 59% respondentów w Afryce/Bliskim Wschodzie, 62% w Europie i 66% w Azji i Pacyfiku ogląda je za pomocą telefonu komórkowego, w porównaniu z 80% w Ameryce Łacińskiej i 48% w Ameryce Północnej.

W podziale na wiek, respondenci z pokolenia Z i Millenialsów częściej niż ich starsi koledzy zgłaszają korzystanie z jednego lub więcej urządzeń do oglądania wideo we wszystkich miejscach objętych badaniem. Korzystanie z telefonów komórkowych i komputerów w domu jest szczególnie wysokie wśród najmłodszych konsumentów. Czterdzieści dwa procent respondentów z pokolenia Millennials i 38% z pokolenia Z, którzy oglądają wideo siedząc w domu, twierdzi, że robią to na telefonie komórkowym, w porównaniu do 30% respondentów z pokolenia X, 18% z pokolenia Baby Boomer i 6% z pokolenia Silent Generation. 

"Pokolenie Z i Millenialsi, cyfrowi tubylcy, są nienasyconymi konsumentami mediów, a telefony komórkowe są w centrum ich życia" - powiedziała Megan Clarken, wiceprezes wykonawczy, Nielsen Global Watch Product Leadership. "Dla młodszych konsumentów telefon komórkowy nie jest już tylko do użytku w podróży, ale wszędzie - nawet w ich salonach. Dostawcy treści i reklamodawcy muszą być elastyczni w swoim podejściu, aby dotrzeć do konsumentów tam, gdzie są, na urządzeniu, którego używają i podczas aktywności, w których uczestniczą."

Poza domem telefon komórkowy jest urządzeniem wybieranym przez prawie wszystkie pokolenia. Sześćdziesiąt sześć procent respondentów z pokolenia X i Baby Boomer, którzy oglądają wideo podczas powrotu z pracy do domu, robi to na urządzeniu mobilnym, podczas gdy 65% respondentów z pokolenia Millennials, 64% z pokolenia Z i 56% z pokolenia Silent Generation również to robi. Podobnie wśród respondentów, którzy oglądają wideo podczas zakupów, 74% Baby Boomer, 70% Silent Generation, 66% Generation X i Millennial oraz 65% Generation Z twierdzi, że ogląda je na telefonie komórkowym.

Raport omawia również:

  • Jak konsumuje się treści w szybko kurczących się granicach mediów.
  • Wpływ mediów społecznościowych na to jak i kiedy oglądamy.
  • Strategie dla sukcesu drugiego ekranu.

Aby uzyskać więcej szczegółów i wglądu, pobierz raport Nielsen's Global Digital Landscape Report.

O badaniu Nielsen Global Survey

Wyniki badania oparte są na danych pochodzących od respondentów posiadających dostęp do internetu w 60 krajach. Podczas gdy metodologia badania online pozwala na osiągnięcie ogromnej skali i globalnego zasięgu, dostarcza ona perspektywy jedynie na zwyczaje istniejących użytkowników Internetu, a nie całej populacji. Na rynkach rozwijających się, gdzie penetracja internetu nie osiągnęła jeszcze potencjału większości, odbiorcy mogą być młodsi i bardziej zamożni niż ogólna populacja danego kraju. Dodatkowo, odpowiedzi w ankiecie oparte są na deklarowanych zachowaniach, a nie na rzeczywistych danych pomiarowych.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń