Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Sport i gry

Na tej samej stronie, bez względu na wiek: Czytanie to najlepsze zajęcie w wolnym czasie dla wszystkich pokoleń

3 minuty czytania | grudzień 2015 r.

Nasz wolny czas jest cenny. Sposób, w jaki się relaksujemy, mówi wiele o tym, co cenimy. Przy szerokim wachlarzu dostępnych rozrywek, respondenci ostatniego globalnego badania Nielsena zostali poproszeni o wybranie swoich trzech najważniejszych zajęć w wolnym czasie. Niektóre zajęcia są bardziej popularne wśród młodszych niż starszych i odwrotnie, ale jeśli myślisz, że młodzi ludzie, napędzani przez technologię, już nie czytają, pomyśl jeszcze raz.

W tej trzeciej z pięcioczęściowej serii o różnicach między pokoleniami, które żyją, jedzą, pracują i oszczędzają, skupiamy się na tym, jak konsumenci się bawią.

Pokolenie Z wybiera czytanie jako najlepsze zajęcie w wolnym czasie

Podczas gdy telewizja ma uniwersalne zastosowanie jako ulubione zajęcie w wolnym czasie wśród wszystkich pokoleń, okazuje się, że więcej respondentów z pokolenia Z (w wieku 15-20 lat) wybrało czytanie (27%) jako ulubione zajęcie niż oglądanie ulubionych programów telewizyjnych (23%). W rzeczywistości, więcej respondentów z pokolenia Z wybrało czytanie niż przeglądanie mediów społecznościowych (17%) lub granie w gry wideo i online (odpowiednio 17% i 16%).

W przypadku innych czynności można zaobserwować wyraźne odchylenie od normy wiekowej. Uszeregowane według odsetka osób, które wybrały daną czynność, słuchanie muzyki znalazło się w pierwszej trójce wśród przedstawicieli pokolenia Z (37%) i Millenialsów (27%), podczas gdy wśród starszych respondentów spadło na dalsze miejsce. Podróżowanie zostało wybrane przez 12% osób z pokolenia Z, 18% z pokolenia Millenialsów, 22% z pokolenia X, 22% z pokolenia Baby Boomers i 25% z pokolenia Cichego. Ogrodnictwo (22%) było wyjątkowym faworytem wśród respondentów z pokolenia cichego, plasując się na liście pięciu najlepszych zajęć w wolnym czasie.

Top 5 aktywności według generacji

Pokolenie Z
(15-20)
Millenialsi
(21-34)
Pokolenie X
(35-49)
Boomers
(50-64)
Ciche pokolenie
(65+)
Słuchanie muzyki: 37%Oglądanie telewizji: 31%Oglądanie telewizji: 38%Oglądanie telewizji: 42%Czytanie: 42%
Czytanie: 27%Połącz się z przyjaciółmi/rodziną: 28%Łączenie się z przyjaciółmi/rodziną: 30%Czytanie: 29%Oglądaj TV: 40%
Oglądanie telewizji: 23%Słuchanie muzyki: 27%Czytaj: 24%Połącz się z przyjaciółmi/rodziną: 28%Połącz się z przyjaciółmi/rodziną: 29%
Łączenie się z przyjaciółmi/rodziną: 19%Czytaj: 20%Podróż: 22%Podróż: 22%Podróż: 25%
Ćwiczenie: 18%Podróż: 18%Słuchanie muzyki: 21%Słuchanie muzyki: 19%Ogród: 22%
Źródło: Nielsen Generational Lifestyle Survey, Q1 2015 r.

Inne wnioski z raportu Nielsen Global Generational Lifestyles Report obejmują:

  • Większość starszych respondentów sięga po wiadomości do telewizji, ale to medium wciąż jest ważne dla prawie połowy respondentów z pokolenia Millennials (48%) i Generacji Z (45%).
  • Starsi respondenci wykazują wyższy poziom bycia rozproszonym przez technologię w czasie posiłku niż młodsze pokolenia.
  • Millenialsi są mniej więcej dwa razy bardziej skłonni niż pokolenie X do opuszczenia obecnej pracy po dwóch latach.
  • Ponad połowa respondentów z pokolenia Z i Millennialsów (odpowiednio 52% i 54%) chce mieszkać w dużym mieście lub miejskiej dzielnicy.
  • Około połowa młodszych respondentów twierdzi, że oszczędza pieniądze co miesiąc, ale nie jest pewna swojej finansowej przyszłości.

W badaniu Nielsen Global Generational Lifestyles Survey przepytano 30 000 respondentów online w 60 krajach, aby lepiej zrozumieć, jak globalne nastroje konsumentów różnią się w zależności od etapu życia. Dla celów tego badania, respondenci zostali podzieleni na pięć klasyfikacji etapów życia: Generacja Z (15-20 lat), Millenialsi (21-34 lata), Generacja X (35-49 lat), Baby Boomers (50-64 lata) oraz Silent Generation (65 lat i więcej).

Aby uzyskać więcej szczegółów i wglądu, pobierz raport Nielsen's Generational Lifestyles Report.

O badaniu Nielsen Global Survey

Badanie Nielsen Global Survey of Generational Attitudes zostało przeprowadzone w dniach 23 lutego - 13 marca 2015 r. i przepytało ponad 30 000 konsumentów online w 60 krajach w regionie Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu/Afryki i Ameryki Północnej. Próba obejmuje użytkowników Internetu, którzy zgodzili się na udział w tym badaniu i ma kwoty oparte na wieku i płci dla każdego kraju. Próba jest ważona tak, aby była reprezentatywna dla konsumentów internetowych w poszczególnych krajach. Ponieważ próba opiera się na osobach, które zgodziły się na udział w badaniu, nie można oszacować teoretycznego błędu próby. Jednak próba probabilistyczna o podobnej wielkości miałaby margines błędu ±0,6% na poziomie globalnym. Badanie Nielsena opiera się wyłącznie na zachowaniu respondentów posiadających dostęp do Internetu. Wskaźniki penetracji Internetu różnią się w zależności od kraju. Nielsen stosuje minimalny standard raportowania wynoszący 60% penetracji Internetu lub 10 milionów populacji online w celu włączenia do badania.