02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Dotarcie do starszych Latynosów, aby pomóc w zdobyciu głosów

3 minuty czytania | październik 2015 r.

W oczekiwaniu na przyszłoroczne wybory prezydenckie, polityczna wrzawa jest w pełnym rozkwicie, a Stany Zjednoczone przygotowują się do tego, co może być kolejnym historycznym wyborem po wyborze pierwszego afroamerykańskiego prezydenta USA w 2008 roku. Podczas gdy planiści kampanii wyborczych kontynuują rozwój i umacnianie strategii dotarcia do wyborców, potencjalny wpływ Latynosów z pokolenia wyżu demograficznego (50-64 lata) oraz Wielkiego Pokolenia (65+) na proces wyborczy jest godny uwagi.

Starsi Latynosi mają potencjał, aby być decydującymi głosami w wielu nadchodzących wyborach lokalnych i stanowych, jak opisano w The New American Vanguard: Latinos 50+ - Healthy, Wealthy and Wise. Wyborcy ci stanowią rosnącą siłę w takich stanach jak Kalifornia, Teksas, Floryda i Nowy Jork, które są znane ze swojej siły wyborczej. W wyborach prezydenckich w 2012 roku, frekwencja wśród uprawnionych do głosowania Latynosów wzrosła wraz z wiekiem. Sześćdziesiąt procent Latynosów w wieku 65+ głosowało w wyborach prezydenckich w 2012 roku, co było wynikiem wyższym niż w przypadku wszystkich innych grup wiekowych latynoskich wyborców. Ponad połowa osób w wieku od 40 do 64 lat głosowała w tym samym roku (54%). Wzrost odsetka latynoskich wyborców 50+, wraz z rosnącą różnorodnością kandydatów reprezentujących obie partie polityczne, sprawi, że rasa i pochodzenie etniczne będą nadal odgrywać kluczową rolę w przyszłych wyborach w USA.

JAK DOTRZEĆ DO STARSZYCH LATYNOSÓW

Starsi Latynosi są strażnikami kultury i odgrywają kluczową rolę w podtrzymywaniu i przekazywaniu więzi kulturowych i wartości młodszym pokoleniom. Najważniejsze kwestie w kolejności ważności dla zarejestrowanych wyborców latynoskich to edukacja, praca/gospodarka oraz opieka zdrowotna. Jednakże ponad 70% latynoskich wyborców z pokolenia wyżu demograficznego i najstarszego pokolenia określiło imigrację jako bardzo lub bardzo ważną kwestię. Zrozumienie niuansów językowych i preferencji medialnych starszych Latynosów jest równie ważne. Starsi Latynosi często komunikują się w języku hiszpańskim i często promują dwujęzyczne media - zarówno hiszpańsko- jak i anglojęzyczne.

Podczas gdy potencjalni kandydaci na prezydenta oraz lokalni kandydaci kontynuują kampanię wyborczą, doświadczeni planiści medialni powinni rozważyć użycie różnych platform, aby dotrzeć do wyborców. Ogólnie rzecz biorąc, Latynosi wykazują preferencje do korzystania zarówno z cyfrowych jak i tradycyjnych platform medialnych. Latynosi z najstarszego pokolenia oglądają miesięcznie prawie dwa razy więcej telewizji niż wszyscy Latynosi. Latynosi z pokolenia wyżu demograficznego korzystają z internetu na komputerze przez około dwie godziny miesięcznie więcej niż wszyscy Latynosi.

Poza mediami cyfrowymi i tradycyjnymi, starsi Latynosi są na czele zmian w oglądalności i przyjmują najnowsze technologie na wyższym poziomie niż ich biali nie-Hiszpanie. Urodzeni w USA Latynosi w wieku 50-64 lat twierdzą, że są zainteresowani oglądaniem telewizji na żywo za pomocą telefonu komórkowego w stopniu o 64% wyższym niż biali niehiszpańscy koledzy w podobnym wieku. Są oni również o 27% bardziej zainteresowani oglądaniem klipów wideo na telefonach komórkowych. Poziomy dla urodzonych w USA i za granicą Latynosów z Wielkiego Pokolenia są równie wysokie - 95% Latynosów urodzonych w USA wykazuje zainteresowanie oglądaniem telewizji na żywo w telefonach komórkowych, podczas gdy 87% Latynosów urodzonych za granicą zgadza się z tym stwierdzeniem.

Dodatkowe spostrzeżenia z raportu obejmują:

  • Starsi Latynosi kupują częściej niż młodsi Latynosi i biali rówieśnicy w prawie 75% wszystkich głównych działów dóbr szybkozbywalnych, w tym zdrowia i urody, towarów ogólnych i niejadalnych artykułów spożywczych.
  • Latynoscy klienci należący do najstarszej generacji (65+) preferują produkty markowe, kupując co najmniej jeden produkt markowy 141 razy w roku, w porównaniu z częstotliwością 75 razy w przypadku produktów marki sklepowej.
  • Latynoscy Boomers (50-64) oglądają 162 godziny tradycyjnej telewizji miesięcznie.
  • Latynosi urodzeni za granicą w wieku 65+ uważają swoje telefony komórkowe za źródło rozrywki na poziomie o 84% wyższym niż biali rówieśnicy niebędący obywatelami Hiszpanii.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, pobierz raport The New American Vanguard: Latinos 50+ Are Healthy, Wealthy and Wise report.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń