Centrum wiadomości >

Oświadczenie firmy Nielsen w sprawie przypisywania ratingów sieciowych

2 minuty czytania | październik 2014 r.

W odpowiedzi na ostatnie nieprawidłowości w ratingach, Nielsen przeprowadził szeroko zakrojone wewnętrzne dochodzenie dotyczące naszych systemów i procesów. 6 października 2014 r. odkryliśmy błąd techniczny, który wpływa na krajowe ratingi telewizji sieciowych w ciągu kilku miesięcy.

Błąd techniczny został wprowadzony 2 marca 2014 r. i był zasadniczo niezauważalny, dopóki nie zaobserwowaliśmy wysokich poziomów oglądalności związanych z tygodniem premier sezonu jesiennego. W rezultacie niewielkie ilości oglądalności dla niektórych krajowych sieci nadawczych i syndykatorów zostały błędnie przypisane. Sieci kablowe i lokalne ratingi telewizyjne nie zostały dotknięte tym błędem.

Poprawka do oprogramowania, która poprawiła problem, została wdrożona 9 października 2014 r., co oznacza, że wszystkie dane udostępniane dziś i w przyszłości są poprawne.

Ponadto,

  • Wszystkie dane handlowe - w tym C3 - dotyczące obecnego sezonu telewizyjnego, którego emisja rozpocznie się w ten weekend, będą poprawne.
  • Wszystkie wcześniej wydane dane od 22 września zostaną ponownie przetworzone i wydane do 17 października 2014 roku.
  • Przetworzymy również wszystkie dotknięte dane sięgające 18 sierpnia 2014 r., kiedy to wyemitowano pierwszy nowy sezon programu sieciowego. Dane te zostaną ponownie wyemitowane do 31 października 2014 roku.
  • Nielsen prowadzi również analizę wpływu, aby określić, czy dodatkowe tygodnie powinny być ponownie przetworzone. Będziemy ściśle współpracować z naszymi klientami i branżą, aby zapewnić aktualizacje tak szybko, jak to możliwe.

Problem ten dotyczy trudnych do przypisania treści zwanych "all other tuning with code" (AOT with code). Dane te stanowią od 0,1% do 0,25% wszystkich minut oglądania, które zaliczamy w skali kraju. W zdecydowanej większości przypadków wpływ jest niewielki; w kilku przypadkach wpływ jest bardziej znaczący. 

W ramach naszego dochodzenia ustaliliśmy również, że nie ma żadnych problemów z National People Meter, naszym procesem zbierania danych, naszym panelem, naszą metodologią pomiaru widowni telewizyjnej lub całkowitymi danymi dotyczącymi widowni telewizyjnej wytworzonymi w tym okresie dotkniętym problemem.

Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu opanowania tej sytuacji i będziemy nadal zachowywać przejrzystość wobec branży i mediów w zakresie naszych planów. Ponadto, dokonamy wyczerpującej oceny sytuacji, zarówno wewnętrznie, jak i we współpracy z naszymi klientami, i prosimy MRC o przyłączenie się do nas w tych działaniach. 

Firma Nielsen zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów pomiaru widowni telewizyjnej i przetwarzania danych, aby zapewnić najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie pomiaru widowni, spełniające potrzeby klientów.

KONTAKT

Ben Billingsley, Ben.Billingsley@nielsen.com, 917-826-1103