Centrum wiadomości > Firma

Eksploracja zmian paradygmatu w badaniach nad pomiarem

3 minuty czytania | październik 2016 r.
Saul Rosenberg
Saul Rosenberg, dyrektor ds. treści

Tego lata ukazał się pierwszy numer Nielsen Journal of Measurementto nowa publikacja poświęcona technicznym i metodologicznym pracom pomiarowym wykonywanym każdego dnia w firmie Nielsen. Dziś ukazuje się drugie wydanie.

Postęp techniczny można ogólnie podzielić na dwie grupy: te, które szukają innowacyjnych sposobów na dostosowanie istniejących systemów i procesów do wymagań zmieniającego się rynku; oraz te, które wnoszą zupełnie nową perspektywę, otwierając drzwi do zupełnie nowych możliwości.

Nie inaczej jest w świecie pomiarów. Przez dziesięciolecia ewolucji, przemysł badań rynkowych rozwinął niezwykłe systemy pozwalające zrozumieć zachowania konsumentów. Obecnie systemy te pozwalają nam mierzyć zakupy i oglądalność mediów z dużo większą precyzją i szczegółowością niż wcześniej; w inauguracyjnym numerze czasopisma przedstawiliśmy przykłady tego, jak dalece rozwinęły się niektóre z tych systemów i procesów. W tym numerze zwracamy uwagę na postęp techniczny drugiego rodzaju: całkowicie nowe techniki, które stanowią zmiany paradygmatu w podejściu do badań rynku.

Jedna z tych zmian paradygmatu odnosi się do przyjęcia technik neuronauki w sferze komercyjnej. W artykule Michaela E. Smitha i Carla Marci, badamy narzędzia i techniki dzisiejszej neuronauki konsumenckiej, teorie, z których czerpią, oraz zachowania konsumenckie i dynamikę rynku, które pomagają ujawnić - zwłaszcza w dziedzinie reklamy wideo. Ten artykuł przedstawia również ostatnie postępy, które poczyniliśmy stosując szereg różnych narzędzi do tych samych studiów przypadków.

Kolejna taka zmiana wynika z naszej zdolności do przeprowadzania analizy efektywności reklam na niespotykanym dotąd poziomie precyzji poprzez połączenie ogromnej ilości danych generowanych przez powszechne przyjęcie kart lojalnościowych w sklepach ze szczegółowym zrozumieniem ekspozycji osób na kampanie reklamowe. W artykule Pauliny Berkovich i Leslie Wood badamy procesy związane z prowadzeniem tego typu analizy danych z jednego źródła dziś.

Wreszcie, w artykule Tamasa Gaspara i Siew-Sim Lima, dzielimy się szczegółami dotyczącymi projektu proof-of-concept w Wielkiej Brytanii, w którym pilotujemy wykorzystanie kamer smartfonów, zaawansowanych algorytmów optycznego odczytu znaków oraz nowoczesnych technik crowdsourcingowych do przechwytywania paragonów spożywczych bezpośrednio od konsumentów. Techniki te umożliwiają usprawnienie zbierania danych od konsumentów i gromadzenie danych o zakupach w miejscach, gdzie dane z punktów sprzedaży nie są łatwo dostępne.

Podobnie jak w inauguracyjnym numerze czasopisma, rozpoczynamy ten numer od czterech "migawek". Te krótkie relacje stanowią aktualizację tego, nad czym pracujemy w ważnych obszarach i mamy nadzieję rozwinąć je w pełne traktaty w kolejnych numerach czasopisma.

Aby zapoznać się z niektórymi przełomowymi pracami, które Nielsen wykonuje w badaniach rynku, sprawdź tom 1, numer 2 Nielsen Journal of Measurement.