Centrum wiadomości >

Nielsen i EthniFacts wprowadzają segmentację pokrewieństwa międzykulturowego, aby pogłębić zrozumienie całego krajobrazu kulturowego Stanów Zjednoczonych dla marketerów marek.

4 minuty czytania | październik 2016 r.

NEW YORK, NY - Oct. 4, 2016 - Nielsen (NYSE: NLSN) i EthniFacts, wiodący dostawca międzykulturowych insightów, ogłosili dziś wprowadzenie segmentacji Nielsen Intercultural Affinity. Ta nowa segmentacja łączy moc panelu Nielsen Homescan z międzykulturowym badaniem CulturSort firmy EthniFacts, aby zrozumieć konsumentów, niezależnie od rasy i pochodzenia etnicznego, którzy wykazują, że potrafią myśleć, działać i kupować poza swoją kulturą macierzystą.

Dzięki integracji z autorskimi narzędziami marketingowymi firmy Nielsen, takimi jak Homescan, Spectra i Total Shopper View, marketerzy z branży pakowanych dóbr konsumpcyjnych (CPG) są w stanie mierzyć i stosować "całkowite wskaźniki rynkowe" w różnych kulturach.

Dzięki Nielsen Intercultural Affinity Segmentation, pięć kluczowych segmentów opartych na sposobie myślenia, zachowaniu i możliwościach zostanie wykorzystanych, aby pomóc marketerom w głębszym zrozumieniu dzisiejszego międzykulturowego konsumenta w USA. Te pięć segmentów to:

  • Monokulturowcy: Konsumenci, którzy nie doświadczają lub nie uczestniczą w zróżnicowanych stylach życia lub smakach innych niż ich kultura korzeni.
  • Sideliners: Konsumenci, którzy są świadomi, ale generalnie niezaangażowani w zróżnicowane gusta i preferencje, a często doświadczają więcej okazji i mniej unikania zróżnicowanych doświadczeń.
  • Odkrywcy: Konsumenci, którzy eksperymentują i w ograniczonym zakresie próbowali różnorodnych smaków i preferencji.
  • Entuzjaści: Konsumenci, którzy są narażeni i obejmują różnorodne gusta i preferencje. Praktykują, ale nie przewodzą tym doświadczeniom.
  • Ambiculturals: Liderzy środowiska i stylu życia, ci konsumenci są uważani za influencerów z bezwysiłkowym powinowactwem do zróżnicowanych gustów, preferencji i wysoką chęcią dzielenia się doświadczeniami z innymi.

"To przełomowe podejście do segmentacji kulturowej pomaga marketerom zrozumieć nowy krajobraz Ameryki, gdzie większość populacji jest wielokulturowa lub pozostaje pod silnym wpływem wielokulturowych postaw, produktów i trendów" - powiedział Aret Ratyosyan, Product Leader North America Buy w Nielsen. "Narzędzie to umożliwi naszym klientom - producentom CPG, marketerom i detalistom - wyprzedzanie przyszłych trendów poprzez identyfikację tego, co kupują dziś międzykulturowi konsumenci, aby stworzyć skuteczne strategie marketingowe, które będą rezonować z konsumentami, na których duży wpływ ma wiele kultur."

Oprócz śledzenia produktów, które znajdują oddźwięk wśród konsumentów z różnych segmentów kulturowych, segmentacja Intercultural Affinity Segmentation pomaga również markom odejść od tradycyjnych modeli demograficznych. Dla marketerów oznacza to prawdziwe zrozumienie i zajęcie się segmentacją kulturową wśród amerykańskich konsumentów wszystkich ras i grup etnicznych. Dzięki temu narzędziu otwierają się drzwi do szerszych możliwości, oferując CPG szersze spojrzenie na mierzenie tego, co oddziałuje na całego wielokulturowego konsumenta - w tym na białych nie-Hiszpanów. Obejmuje to identyfikację najlepszych kanałów dystrybucji dla tych produktów, śledzenie wyników marketingowych według pokrewieństwa w grupach etnicznych/rasowych, odkrywając potencjalne możliwości promocji krzyżowej i identyfikując trendy w segmentach o najwyższym pokrewieństwie międzykulturowym, które mogą wkrótce objąć wszystkich konsumentów.

"Model Intercultural Affinity to marketing większości, a nie mniejszości. Biorąc pod uwagę, że ponad połowa populacji Stanów Zjednoczonych w wieku poniżej 50 lat żyje obecnie w wielokulturowych lub mieszanych gospodarstwach domowych - takich, które obejmują wiele ras i grup etnicznych - model ten zapewnia prawdziwszy obraz amerykańskiego głównego nurtu" - powiedział Mike Lakusta, dyrektor generalny i partner założyciel EthniFacts. "Identyfikując nie tylko sposób myślenia, ale także zachowanie i możliwość kupowania poza swoją kulturą macierzystą, marketerzy mogą skutecznie aktywować Ambiculturals i innych konsumentów o wysokim powinowactwie międzykulturowym, którzy najprawdopodobniej będą influencerami o najwyższym pragnieniu dzielenia się swoimi zróżnicowanymi gustami i preferencjami i doprowadzą produkt do pójścia w świat."

Biorąc pod uwagę przewidywany wzrost liczby konsumentów wielokulturowych i konsumentów pod wpływem wielokulturowości w Stanach Zjednoczonych w nadchodzących dekadach, grupy te reprezentują znaczącą siłę wydatków i powinny być wysoko na radarach marketingowców marek jako czynniki wzrostu w przyszłości. Zrozumienie i nawiązanie kontaktu z tymi odbiorcami jest kluczowe dla marek, które chcą zachować znaczenie w nadchodzących latach.

Nielsen-EthniFacts Hispanic Segmentation jest obecnie dostępny w USA.

O NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zarządzającą wydajnością, która zapewnia kompleksowe zrozumienie tego, co konsumenci oglądają i kupują. Segment Watch firmy Nielsen zapewnia klientom z branży medialnej i reklamowej usługi pomiaru Total Audience dla wszystkich urządzeń, na których konsumowane są treści - wideo, audio i tekst. Segment Buy oferuje producentom i detalistom pakowanych dóbr konsumpcyjnych jedyne w branży globalne spojrzenie na pomiar efektywności sprzedaży detalicznej. Integrując informacje z segmentów Watch i Buy oraz innych źródeł danych, Nielsen dostarcza swoim klientom również analiz, które pomagają poprawić wyniki. Nielsen, firma z listy S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

O ETNIFAKTACH

EthniFacts LLC jest dostawcą wiedzy o konsumentach, który koncentruje się na tym, jak kultura wpływa na zachowania konsumentów. Firma wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk psychologicznych i statystycznych, innowacyjnych narzędzi demograficznych oraz głębokich obserwacji i interpretacji kulturowych, aby zapewnić innowacyjne i skuteczne zrozumienie dzisiejszego, zmieniającego się środowiska konsumenckiego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ethnifacts.com.

KONTAKT Z MEDIAMI

Genevieve Aronson, genevieve.aronson@nielsen.com,(646) 654-5742