Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Różnorodność

Nielsen uzyskuje czwarty z rzędu doskonały wynik w 2017 roku w indeksie równości korporacyjnej Human Rights Campaign

2 minuty czytania | grudzień 2016 r.

Czwarty rok z rzędu firma Nielsen uzyskała doskonały 100% wynik w Corporate Equality Index (CEI), krajowym badaniu porównawczym i raporcie na temat polityki i praktyk korporacyjnych związanych z równością miejsc pracy osób LGBT, prowadzonym przez fundację Human Rights Campaign. Nielsen dołącza do grona 517 największych amerykańskich firm, które również otrzymały w tym roku najwyższe wyróżnienie.

Human Rights Campaign oceniła 1 043 firmy w raporcie 2017 CEI, który ocenia politykę i praktyki związane z LGBT, w tym ochronę miejsca pracy przed dyskryminacją, świadczenia dla partnerów domowych, świadczenia opieki zdrowotnej uwzględniające osoby transpłciowe, programy kompetencyjne i publiczne zaangażowanie w społeczność LGBT. Nasze wysiłki w zakresie spełnienia wszystkich kryteriów CEI sprawiają, że Nielsen został uznany za Best Place to Work for LGBT Equality.

"Nasz doskonały wynik w CEI jest uznaniem nie tylko pracy Nielsena na rzecz integracji LGBT, ale także roli, jaką odgrywa Ameryka korporacyjna w popieraniu kwestii LGBT w miejscu pracy" - powiedziała Kelly Abcarian, starszy wiceprezes, product leadership i sponsor wykonawczy PRIDE ERG. "Nielsen podjął się roli rzecznika społeczności LGBT i zapewnił, że nasza kultura odzwierciedla to zaangażowanie".

Integracja LGBT jest kluczowym elementem ogólnej strategii różnorodności i integracji w naszej firmie, a nasz doskonały wynik w CEI odzwierciedla naszą kulturę inkluzywności, która jest wpisana w nasze korporacyjne DNA.

Jednym ze sposobów, w jaki pracowaliśmy, aby zapewnić, że to integracyjne środowisko się przyjmie, jest nasza grupa zasobów pracowniczych (ERG) Promoting Respect in Diverse Environments (PRIDE). Przez ostatnie dziewięć lat nasi oddani współpracownicy w PRIDE pracowali niestrudzenie nad zwiększeniem świadomości i zrozumienia kwestii LGBT w miejscu pracy poprzez promowanie różnorodnych sieci współpracowników, rekrutację, utrzymanie i rozwój zawodowy oraz prowadzenie działań w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy. Sukces PRIDE doprowadził do nawiązania współpracy z działem kadr firmy Nielsen i uniwersytetami w celu zapewnienia studentom edukacji marketingowej i mentoringu podczas konferencji Out 4 Undergrad Marketing Conference. Out 4 Undergrad Marketing Conference a także do stworzenia kolekcji spostrzeżeń, które odzwierciedlają zachowania konsumpcyjne osób LGBT, zatytułowanej Proudly Setting Trends: The 2015 LGBT Consumer Report.

"Definicja różnorodności w firmie Nielsen to znacznie więcej niż to, co widać" - powiedziała Angela Talton, chief diversity officer. "To szeroki zakres talentów, umiejętności, doświadczeń i środowisk kulturowych, które sprawiają, że każdy z nas jest wyjątkowy. W firmie Nielsen staramy się zapewnić naszym zróżnicowanym pracownikom widoczność, dostęp i możliwości, aby każdy pracownik czuł, że jego praca i unikalne perspektywy są doceniane. Wiemy, że mamy lepsze pomysły i wpływ na klientów, gdy przy stole jest więcej głosów, a te głosy są słyszane i uznawane."

Więcej informacji na temat Indeksu Równości Korporacyjnej 2017 lub aby pobrać bezpłatną kopię raportu można znaleźć na stronie www.hrc.org/cei.