Centrum informacyjne > Wydarzenia

Nielsen upamiętnia Miesiąc Dziedzictwa Amerykanów Azji i Pacyfiku premierą raportu i międzykontynentalnym forum ERG

3 minuty czytania | lipiec 2017 r.

Ostatnio, podczas Miesiąca Dziedzictwa Kulturowego Ameryki Pacyficznej (APAHM), doceniliśmy i promowaliśmy siłę azjatyckich konsumentów, publikując nasz piąty doroczny Raport o konsumentach azjatycko-amerykańskich. Podkreśla on kulturowo uwarunkowane zachowania i preferencje zakupowe, wiodącą rolę w przyswajaniu technologii i wyznaczaniu trendów w zakupie kosmetyków przez Azjatki. Aby rozpowszechnić tę informację, nasi liderzy wyruszyli w maju w trasę, dzieląc się trendami i spostrzeżeniami z raportu bezpośrednio z konsumentami i organizacjami społecznymi. Ponadto, po raz pierwszy nasze grupy zasobów pracowniczych (ERG) współpracowały ponad granicami w ramach obchodów APAHM, organizując forum rozwoju zawodowego, w którym uczestniczyli pracownicy z USA i Chin. Oto próbka kilku z tych działań.

Sympozjum kobiet pionierek biznesu organizowane przez Asian Business Association

Podczas sympozjum Asian Business Association's Women Business Pioneers liderzy firmy Nielsen dołączyli do około 260 liderów branży i społeczności, aby świętować zarówno siłę azjatyckich konsumentów podczas APAHM, jak i osiągnięcia azjatyckich kobiet przedsiębiorców. Wsparliśmy również to wydarzenie, dzieląc się spostrzeżeniami Nielsena.

Jako wstęp do dyskusji panelowej z udziałem trzech wybitnych azjatycko-amerykańskich właścicieli firm, Mariko Carpenter, wiceprezes U.S. Strategic Community Alliances, przedstawiła wyniki naszego najnowszego raportu o konsumentach azjatycko-amerykańskich. Każdy z panelistów opowiedział o swoich wyjątkowych historiach sukcesu i podzielił się wskazówkami, jak odnieść sukces w branży mody i stylu życia.

Mariko Carpenter przedstawia najważniejsze informacje z raportu o azjatyckich konsumentach 2017 Diverse Intelligence Series przed publicznością złożoną z pracowników Nielsena w Columbia, Md. oraz poprzez webcast do współpracowników na całym świecie

Sympozjum międzykontynentalne AAL i N-GEN

Środkowoatlantycki rozdział Asian Affinity Link (AAL) oraz Nielsen Generation (N-GEN) Employee Resource Groups (ERGs) w Chinach przełamały nowe schematy współpracy podczas inauguracyjnego, międzykontynentalnego Nielsen Next Forum w trakcie APAHM, mającego na celu zgromadzenie współpracowników z całego świata w celu wymiany kulturowej i przedstawienia im możliwości rozwoju zawodowego. Prelegenci przedstawili imperatywy biznesowe, krajobraz branży i możliwości rozwoju w obu krajach. Każda prezentacja była transmitowana na żywo i była dostępna do ponownego odtworzenia dla pracowników z całego świata.

"Nasze ERGs są obecne w ponad 70 krajach z członkostwem większym niż 8000 członków", powiedział Nian Yang, asystent administracyjny i lider AAL Mid-Atlantic. "Wykorzystując naszą obecność do organizacji wydarzeń o globalnym zasięgu, takich jak to forum, wzbogacamy doświadczenia naszych współpracowników na całym świecie i pokazujemy nasze globalne podejście do różnorodności i integracji".

W pierwszej sesji wystąpiła Susan Chaika, wiceprezes ds. marketingu produktów, która opisała równoległy wzrost łączności konsumenckiej w Chinach i Stanach Zjednoczonych oraz to, jak ten wzrost kształtuje to, co konsumenci oglądają i kupują. Opowiedziała również o tym, jak Nielsen projektuje swoje produkty, aby pomóc naszym klientom w rozwoju na coraz bardziej podzielonym rynku. W nawiązaniu do prezentacji Chaika, Julien Moine, dyrektor ds. innowacji i James Huang, starszy dyrektor ds. efektywności marketingowej, omówili relacje, jakie budujemy z partnerami w zakresie danych w Chinach, aby pomóc klientom uzyskać pełniejsze zrozumienie zachowań i preferencji konsumentów.

Pracownicy firmy Nielsen w Szanghaju w Chinach oglądają transmisję prezentacji Susan Chaika podczas forum AAL/N-GEN Nielsen.

W ramach forum uczestnicy wysłuchali również prezentacji na temat możliwości rozwoju kariery zawodowej zarówno w USA, jak i w Chinach. W Chinach Jane Lai, dyrektor ds. zasobów ludzkich, opowiedziała o filozofii rozwoju talentów i możliwościach tego regionu. Mówiła również o swoich konkretnych doświadczeniach związanych z adaptacją kulturową, po przeniesieniu się z roli w firmie Nielsen w USA do Chin. W USA Debbie Morisie, wiceprezes ds. zasobów ludzkich, szczegółowo przedstawiła konkretne narzędzia dostępne dla amerykańskich pracowników, którzy chcą rozwijać swoją karierę w kraju lub za granicą.

Na koniec Mariko Carpenter przedstawiła wyniki naszego ostatniego raportu o konsumentach azjatycko-amerykańskich. Prezentacja Carpenter była kamieniem milowym, gdyż po raz pierwszy spostrzeżenia z Diverse Intelligence Series zostały przedstawione międzynarodowej publiczności.

"Globalny zasięg firmy Nielsen daje pracownikom wyjątkową możliwość poszerzania horyzontów kulturowych na różnych kontynentach" - powiedziała Jane Lai, lider N-GEN China. "Chociaż było to dopiero pierwsze międzykontynentalne forum zorganizowane przez nasze ERGs, wartość informacji, które zostały przekazane, była taka, że wymiany kulturowe takie jak te staną się normą dla pracowników Nielsen poszukujących możliwości rozwoju zawodowego".