Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

TV POZOSTAJE GŁÓWNYM KANAŁEM MEDIALNYM W HONGKONGU

5 minut czytania | maj 2017
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hideCategory”:”true”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship,cq:LiveSyncCancelled]”,”cq:isCancelledForChildren”:”{Boolean}true”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Internet nadal szybko rośnie, wypierając tradycyjną telewizję MTR jest najpopularniejszym środkiem transportu dzięki rozbudowie sieci.

Hongkong - 31 maja 2017 r. - W obliczu rosnących wyzwań ze strony internetu telewizja nadal pozostaje najpopularniejszym kanałem medialnym (92%) w Hongkongu, do czego przyczynia się pojawienie się różnych nowych kanałów telewizyjnych oraz dojrzewanie oglądalności w technologii Over-the-Top (OTT). Internet (91%) szybko dogania telewizję i jest obecnie drugim co do popularności kanałem medialnym. Wśród czytelników gazet zaobserwowano rosnący trend polegający na konsumowaniu wiadomości zarówno w wersji drukowanej, jak i cyfrowej. Wraz z rozwojem sieci MTR, MTR staje się najpopularniejszym środkiem transportu, a reklamy w MTR mają być jedną z najpopularniejszych platform reklamowych, jak wynika z raportu Nielsen's Hong Kong Media Index 2016 Year End Report.

Pojawienie się kanałów telewizyjnych i dojrzewanie oglądalności Over-the-Top (OTT) wspierają telewizję jako najpopularniejszy kanał medialnyPowszechnie uważano, że telewizja wkrótce zostanie wyparta przez Internet jako najpopularniejszy kanał medialny w Hongkongu, jednak sytuacja nieco się zmieniła napędzana częściowo przez nowe kanały telewizyjne, ViuTV, w połączeniu z rosnącą oglądalnością OTT. Penetracja telewizji wzrosła z 88% w 2015 r. do 92% w 2016 r., nadal utrzymując tendencję wzrostową pomimo ostrej konkurencji. Dojrzewanie oglądalności OTT wynikało z szybkiego postępu technologicznego i w znacznym stopniu przyczyniło się do wzrostu penetracji telewizji. Widzowie mogą obecnie oglądać telewizję w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnej platformie. Wzrost penetracji telewizji, jak można się spodziewać, nie przekłada się na spadek penetracji internetu. Osoby, które zarówno oglądają telewizję, jak i korzystają z internetu, wzrosły z 76% w 2015 r. do 83% w 2016 r. Warto również zauważyć, że tradycyjne godziny największej oglądalności telewizji (18:00 - 20:59 i 21:00 - 23:59) są nadal godzinami największej oglądalności, podczas gdy większość osób korzysta z internetu w godzinach 14:00 - 17:59. 

Liczba użytkowników Internetu gwałtownie rośnieDzisiejszy Internet stanowi największą i najbardziej zróżnicowaną społeczność użytkowników sieci w cyfrowym świecie. Ewolucja i rozwój internetu zmieniły codzienne życie ludzi, od czynności osobistych po wydajność pracy. Nie dziwi zatem fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat poziom korzystania z internetu przez mieszkańców Hongkongu wzrósł o 6 punktów procentowych - z 85% w 2015 r. do 91% w 2016 r. Średni dzienny czas spędzany przez nich w internecie wzrósł ze 171 minut w 2015 r. do 265 minut w 2016 r., co stanowi wzrost o ponad 50%. Biorąc pod uwagę różne grupy wiekowe, średni czas spędzany w internecie wzrósł we wszystkich grupach wiekowych, wśród których penetracja internetu w grupie wiekowej srebrnych włosów, tj. 55-64 lat, wykazała znaczny wzrost z 46% w 2015 r. do 69% w 2016 r. Zmiana ta świadczy o tym, że internet nie jest już w kręgu zainteresowań młodego pokolenia, ale dociera do wszystkich pokoleń, w tym do bardziej dojrzałych grup wiekowych.

Oprócz ewolucji Internetu, wraz ze wzrostem jego wykorzystania następuje również rozwój smartfonów. Poziom posiadania smartfonów wzrósł z 85% w 2015 r. do 91% w 2016 r.

Dzięki rozwojowi Internetu ludzie są bardziej niż kiedykolwiek połączeni ze światem cyfrowym. Ponad 90% użytkowników internetu korzysta z niego do komunikatorów internetowych (96%) i portali społecznościowych (91%), kolejne 88% ogląda filmy online, a 81% wyszukuje informacje. Popularnym trendem staje się również robienie zakupów - w ciągu ostatnich 12 miesięcy ośmiu na dziesięciu kupujących w Hongkongu dokonało zakupu przez internet.

"W związku z coraz szerszym zasięgiem Internetu, marketerzy chcący skutecznie angażować konsumentów będą musieli precyzyjnie mierzyć ROI z inwestycji w reklamę zarówno w telewizji, jak i na ekranach cyfrowych. Możliwości dotarcia do konsumentów na wielu kanałach są coraz większe, dlatego maksymalizacja całkowitych inwestycji w reklamę na różnych urządzeniach i platformach będzie kluczowa dla sukcesu współczesnych marek" - powiedziała Cherry Lau, starszy dyrektor ds. mediów w Nielsen Hong Kong.

Gazety drukowane są teraz uzupełniane przez wersję cyfrowąMedia drukowane muszą stawiać czoła ostrej konkurencji ze względu na pojawienie się różnych form treści cyfrowych. Warto jednak zauważyć, że o ile osoby czytające gazety drukowane nadal zachowują swoje przyzwyczajenia, o tyle odsetek osób, które czytają zarówno cyfrową, jak i drukowaną wersję gazet, wzrósł z 16% w 2015 roku do 23% w 2016 roku. Wskazuje to, że czytelnicy mogą nadal polegać na wersji drukowanej, jeśli chodzi o dogłębne przekazywanie informacji, ale również na wersji cyfrowej w internecie, jeśli chodzi o bardziej aktualne informacje.

Reklamy MTR jako najczęściej oglądane reklamy zewnętrzne, dobrze wspierane przez rozbudowę sieci MTRDzięki najnowszej rozbudowie sieci, MTR wyprzedził autobusy i stał się najpopularniejszym środkiem transportu, co oznacza wzrost z 67% w 2015 r. do 73% w 2016 r. Ponieważ MTR jest najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu, zasięg reklam MTR (71%) również znalazł się na szczycie listy oglądanych reklam zewnętrznych, a następnie reklam zewnętrznych w autobusach (66%) i reklam na wiatach przystankowych/przystankach autobusowych (62%). Oczekuje się, że ta tendencja będzie się dalej rozwijać.

O NIELSEN MEDIA INDEXZałożony w 1969 r. Nielsen Media Index jest pierwszym w Hongkongu badaniem dotyczącym konsumpcji mediów, które zapewnia krytyczny wgląd w media i zwyczaje zakupowe konsumentów z Hongkongu w odniesieniu do ich danych demograficznych, cech społeczno-ekonomicznych, ogólnych wzorców konsumpcji i stylu życia. Badanie Media Index obejmuje ogół populacji Hongkongu w wieku 12-64 lat. W ramach badania przeprowadzane są wywiady z 6 000 respondentów rocznie, przy czym stosuje się uznaną na świecie metodologię, a dane opracowywane są na bazie 12-miesięcznej i ważone/prognozowane w stosunku do znanej populacji Hongkongu w oparciu o statystyki rządowe.

O FIRMIE NIELSENNielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się zarządzaniem efektywnością, która zapewnia kompleksowe zrozumienie tego, co konsumenci oglądają i kupują. Segment Watch oferuje klientom z branży medialnej i reklamowej usługi Nielsen Total Audience w zakresie pomiaru widowni na wszystkich urządzeniach, na których konsumowane są treści wideo, audio i tekst. Segment Buy oferuje producentom dóbr konsumpcyjnych i sprzedawcom detalicznym jedyne w branży globalne spojrzenie na pomiar wyników sprzedaży detalicznej. Integrując informacje z segmentów Watch i Buy oraz innych źródeł danych, Nielsen zapewnia swoim klientom zarówno światowej klasy pomiary, jak i analizy, które pomagają poprawić wyniki. Firma Nielsen, należąca do indeksu S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach i obejmuje swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

KONTAKT:Cheryl Wen, cheryl.wen@nielsen.com,+886 2 2171 5590, +852 6772 8517 (telefon komórkowy)