Centrum informacyjne > Wydarzenia

Nielsen po raz trzeci uzyskuje wynik 90% w Indeksie Równości Osób Niepełnosprawnych

4 minuty czytania | lipiec 2018 r.

Trzeci rok z rzędu firma Nielsen uzyskała wynik 90% we wskaźniku równości osób niepełnosprawnych (Disability Equality Index - DEI) i zdobyła wyróżnienie w postaci umieszczenia jej na liście "Najlepszych firm pod względem integracji osób niepełnosprawnych". Indeks DEI - wspólny wysiłek Disability:IN (dawniej United States Business Leadership Network) i Amerykańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (AAPD) - jest najbardziej zaufanym, kompleksowym narzędziem benchmarkingowym w zakresie integracji osób niepełnosprawnych w USA. Indeks mierzy kluczowe wskaźniki wydajności w zakresie kultury organizacyjnej, przywództwa, dostępności, zatrudnienia, zaangażowania społecznego, usług pomocniczych i różnorodności dostawców.

Nasza ocena w DEI została ogłoszona podczas konferencji Disability:IN, która odbyła się w dniach 9-12 lipca w Las Vegas i którą sponsorowaliśmy za pośrednictwem naszej grupy zasobów pracowniczych (ERG) Abled and Disabled Employees Partnering Together (ADEPT). Liderzy ADEPT przemawiali na panelach i wchodzili w interakcje z osobami poszukującymi pracy i właścicielami firm o różnym stopniu sprawności. Działania te stanowiły wypełnienie kluczowej części misji ADEPT, podzielanej przez każdą z naszych dziewięciu globalnych grup ERG, polegającej na wpływaniu na sukces biznesowy poprzez wspieranie inicjatyw związanych z pozyskiwaniem talentów, działaniami na rzecz społeczności i edukacją.

Megan Belden, dyrektor ds. neuronauki konsumenckiej i regionalny współprowadzący ADEPT ERG, wzięła udział w panelu dyskusyjnym na temat strategii komunikowania się z kolegami o różnych stylach komunikacji, a także sposobów podejścia do trudnych rozmów w pracy. Treść tego panelu była szczególnie ważna dla osób o różnych zdolnościach, które czasami muszą proaktywnie podnosić rękę, aby upewnić się, że ich pracodawca zapewnia miejsce pracy, które pozwoli im się rozwijać. Do Megan dołączyli na panelu przedstawiciele firm Caterpillar, 3M, Fidelity Investments i Ernst & Young. Interakcja z klientem, którą Megan przeprowadziła w ramach panelu, jest doskonałym przykładem tego, jak nasze ERGs prowadzą rozmowy z klientami na temat integracji w miejscu pracy z korzyścią dla naszego wspólnego ekosystemu biznesowego.

Nielsen jest globalną firmą, która zatrudnia ponad 46 000 pracowników o różnych zdolnościach na całym świecie i dlatego jest odpowiedzialna za umożliwienie swoim pracownikom "podniesienia ręki", gdy ich zdolność do prosperowania w pracy jest ograniczona", powiedziała Megan. "Nasza globalna ADEPT ERG, która działa w pięciu krajach i na trzech kontynentach, zapewnia infrastrukturę komunikacyjną, dzięki której nasi pracownicy mają głos, a jednocześnie służy jako wspierająca społeczność, w której unikalne pochodzenie i perspektywa każdego jest uwzględniana i doceniana."  

Poza dyskusją panelową, nasi liderzy ADEPT mieli również okazję do bezpośredniej interakcji ze studentami i osobami poszukującymi pracy o różnych zdolnościach. Nasi liderzy przeprowadzili na miejscu rozmowy kwalifikacyjne z przyszłymi stażystami Nielsena i ocenili konkurs w stylu "akwarium rekinów", w którym studenci przedstawili pomysły biznesowe panelowi profesjonalistów z różnych branż. Liderzy ADEPT konsekwentnie starają się nawiązywać kontakty ze studentami o różnych zdolnościach, aby zapewnić, że Nielsen jest postrzegany jako pracodawca z wyboru, który zapewni wszystkim naszym pracownikom najlepsze warunki pracy.

Przyjazne tło pulpitu dla osób niepełnosprawnych
Nowe standardowe tło pulpitu Nielsena.

ADEPT przyczynił się do naszego uznania na liście DEI i nadal wywiera pozytywny globalny wpływ na naszych współpracowników o różnych zdolnościach. Doskonały przykład tego miał miejsce w zeszłym roku, gdy zmieniła się marka naszej firmy. Zaktualizowane, zgodne z marką tło pulpitu, które zostało rozesłane do 46 000 naszych pracowników, było zbyt jasne dla niektórych pracowników z wadami wzroku. W rezultacie pracownicy ci mieli trudności z wykonywaniem codziennych zadań. Liderzy ADEPT wkroczyli do akcji i we współpracy z zespołami ds. marketingu i technologii opracowali nowe tło, które będzie dostępne dla wszystkich pracowników Nielsena, a jednocześnie będzie w pełni zgodne ze standardami naszej marki. Pracownicy o różnych zdolnościach wykorzystali swój wkład i głos poprzez ADEPT - bez ich wkładu nasze wewnętrzne zespoły mogłyby nie zauważyć problemu z dostępnością i nie podjąć działań.

"Nasze ERGs są twórcami pozytywnych zmian dla wszystkich naszych pracowników, nie tylko tych, którzy w nich uczestniczą i przewodzą" - powiedziała Myriam Vidalon, wiceprezes ds. programów różnorodności, która kieruje naszymi ERGs na całym świecie. "Nasze nowe tła na pulpit są rzeczywistym przykładem tego, jak członkowie ERG wprowadzają wymierne ulepszenia w naszych miejscach pracy na całym świecie. To właśnie dzięki ERGs nasi codzienni współpracownicy mają możliwość kształtowania naszej inkluzywnej kultury na swój obraz."

Na zdjęciu powyżej: Nielsen uczestnicy konferencji Disability:IN przyjmujący nasze 90% uznanie na DEI i oznaczenie jako Najlepszy Pracodawca dla Integracji z Niepełnosprawnością.