Centrum wiadomości > Różnorodność

Nielsen inwestuje w silny łańcuch dostaw w perspektywie długoterminowej

2 minuty czytania | luty 2018 r.
 

Jako firma, Nielsen dysponuje siłą nabywczą o wartości 2,8 miliarda dolarów*, a z siłą tą wiąże się odpowiedzialność. Od zapewnienia, że nasze produkty pomiarowe są wytwarzane w fabrykach stosujących etyczne praktyki biznesowe, po współpracę z firmami będącymi własnością różnych podmiotów, zdajemy sobie sprawę, że możemy rozszerzyć nasze zaangażowanie w dobre obywatelstwo korporacyjne i zrównoważony rozwój na nasz łańcuch dostaw.

Poprzez organizację Nielsen's Global Procurement, zarządzamy środowiskowymi, społecznymi, zarządczymi (ESG) i etycznymi wpływami naszych zakupów. W ostatnim wywiadzie Crystal Barnes, SVP, Global Responsibility & Sustainability, rozmawiała z Jocelyn Azada, Manager, Supplier Diversity & Sustainability, o tym, jak wysiłki Nielsena w tym obszarze ewoluowały od czasu, gdy rozpoczęliśmy program w 2016 roku.

Stworzenie ogólnofirmowego programu poświęconego budowaniu bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw to nie lada wyczyn. Jocelyn przedstawiła proces, zauważając, że zaczyna się on od potrzeby zrozumienia wpływu firmy na środowisko naturalne. Następnie organizacje mogą szukać sposobów na zminimalizowanie wszelkich negatywnych wpływów przy jednoczesnym zwiększeniu wpływów pozytywnych. Na przykład, poprzez zróżnicowanie dostawców, firmy mogą zwiększyć pozytywny wpływ poprzez preferencyjne przydzielanie zakupów innowacyjnym firmom będącym własnością kobiet, mniejszości, LGBTQ i weteranów.

"Jako firma mamy [2,8 mld dolarów*] siły nabywczej. Możesz wykorzystać tę siłę nabywczą, aby poprawić, pogorszyć lub utrzymać wszystko na tym samym poziomie. To, co robi zrównoważony łańcuch dostaw, to aktywny wybór, aby uczynić rzeczy lepszymi" - powiedziała Jocelyn.

W pierwszym roku programu Nielsena, Jocelyn opisuje, w jaki sposób postanowiliśmy zmierzyć nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw. W tym celu Nielsen przyjrzał się naszym 60 największym dostawcom pod względem wydatków, zaczynając od oceny ich polityki ESG, praktyk i wyników. W drugim roku zbudowaliśmy ten fundament poprzez różne inicjatywy, takie jak stworzenie Kodeksu Postępowania Dostawców Nielsena oraz przygotowanie RfP (zapytanie ofertowe) i języka kontraktowego w celu określenia naszych oczekiwań i wymagań wobec dostawców. Skupiliśmy się również na ciągłym doskonaleniu, współpracując z dostawcami w razie potrzeby w celu stworzenia planów działań naprawczych.

Co dalej z trwałością łańcucha dostaw w firmie Nielsen? Jesteśmy dumni, że zostaliśmy członkiem założycielem Global Impact Sourcing Coalition (GISC), której celem jest zwiększenie popularności impact sourcingu na całym świecie. Impact Sourcing ma wizję pomocy w likwidacji ubóstwa poprzez zaopatrzenie, dzięki czemu firmy takie jak Nielsen proaktywnie zawierają umowy z dostawcami zatrudniającymi ludzi, którzy w przeciwnym razie byliby wykluczeni z korzyści płynących z globalnej gospodarki.

Odwiedź naszą stronę poświęconą zrównoważonemu łańcuchowi dostaw na stronie Nielsen.com, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych ciągłych inwestycji w tym obszarze.

*Uaktualnione od czasu nakręcenia filmu w grudniu 2017 r.