Centrum wiadomości > Różnorodność

La Unión Hace la Fuerza: Nielsen łączy się ze społecznością latynoską, aby uczcić miesiąc dziedzictwa latynoskiego

4 minute read | October 2019

Podczas gdy Amerykanie obchodzą Narodowy Miesiąc Dziedzictwa Latynoskiego między 15 września a 15 października, Nielsen aktywnie wspiera latynoskie cele i organizacje przez cały rok. Wsparcie to jest ściśle związane z naszymi podstawowymi wartościami biznesowymi i jest bliskie naszym latynoskim pracownikom. 

"Jako globalna firma, różnorodność i integracja (D&I) ma kluczowe znaczenie dla sukcesu naszej działalności, naszych klientów i naszej branży" - mówi Myriam Vidalon, wiceprezes ds. różnorodności i integracji w firmie Nielsen. "Jesteśmy to winni sobie, współpracownikom i społecznościom, w których działamy, aby być agentami zmian i orędownikami różnorodności ludzi, pomysłów i opinii, jednocześnie wspierając środowisko włączenia i przynależności". 

Nasza latynoska grupa ds. zasobów pracowniczych (ERG) HOLA (Hispanic Organization for Leaders in Action) prowadzi nasze zaangażowanie wśród latynoskich pracowników i jest kluczowym elementem naszych działań w zakresie różnorodności i integracji. HOLA była pierwszą grupą ERG założoną przez firmę Nielsen w 2006 roku. Uruchomiliśmy HOLA jako sposób na wzmocnienie pozycji pracowników zainteresowanych tworzeniem integracyjnego środowiska pracy, które wykorzystuje zróżnicowane pochodzenie, aby budować wydajne zespoły i wywierać wpływ na działalność firmy Nielsen. HOLA koncentruje się na:

  • Zwiększenie udziału na wszystkich poziomach poprzez stworzenie otwartego środowiska, w którym każdy w Nielsen może uczestniczyć w ERG, a jego wysiłki są włączane jako część jego codziennej pracy i oceny wydajności. 
  • Umożliwienie współpracownikom osiągnięcia pełnego potencjału poprzez oferowanie różnorodnych warsztatów rozwojowych i możliwości nawiązywania kontaktów z liderami wyższego szczebla i sponsorami wykonawczymi ERG.
  • Przyspieszenie reprezentacji na wszystkich poziomach poprzez pomoc w rozwoju zawodowym studentów latynoskich uczelni w Ameryce Korporacyjnej i partnerstwach zewnętrznych. Pracownicy firmy Nielsen zachęcają młodych studentów latynoskich do podjęcia studiów wyższych w dyscyplinach STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), badaniach i marketingu.
  • Rozwijanie kultury integracyjnej poprzez organizowanie wewnętrznych dialogów na temat różnorodności w celu pogłębienia rozmów na poziomie biura.
  • Wspieranie rozwoju biznesu i innowacji poprzez sponsorowanie seminariów i raportów ukierunkowanych na klienta w ramach Diverse Intelligence Series (DIS).

"Chcemy docenić niesamowitą pracę, jaką wykonują wszyscy nasi latynoscy współpracownicy, aby służyć naszym klientom i napędzać wzrost naszej firmy" - powiedział Amilcar Perez, Chief Revenue Officer, Nielsen Gracenote i Nielsen Sports oraz współsponsor wykonawczy HOLA ERG. "Chcemy również podziękować naszym członkom HOLA ERG i zespołowi kierowniczemu za ich zaangażowanie w promowanie naszych wartości i kultury w firmie Nielsen oraz tworzenie możliwości rozwoju dla wszystkich naszych latynoskich pracowników. Muchas gracias a todos." 

Przez cały rok angażujemy się w wiele działań, które zachęcają i napędzają różnorodność i integrację naszych pracowników i naszych społeczności. W tym roku jesteśmy szczególnie dumni z kilku inicjatyw, które wspierają integrację i reprezentację Latynosów w całym kraju:

  • Poparcie dla wyłączenia pytania o obywatelstwo do spisu powszechnego w USA w 2020 r.: Jako lider rynku w dziedzinie badań konsumenckich i rynkowych, Nielsen potrzebuje zrównoważonej siły roboczej, jak również danych, które są dokładne i reprezentatywne dla całej populacji Stanów Zjednoczonych. Z tego powodu Nielsen opowiedziało się za na rzecz sprawiedliwego i dokładnego spisu powszechnego w USA, wypełniając brief "przyjaciela sądu" w Sądzie Najwyższym, popierając wyłączenie pytania o obywatelstwo z dziesięcioletniego spisu powszechnego w 2020 roku. Christine Pierce, nasz SVP of Data Science, również podzieliła się znaczeniem dokładnego spisu powszechnego na spotkaniu Congressional Hispanic Caucus Institute (CHCI) Policy Conference otwierającej sesję plenarną "Census 2020: Liczysz! ¡Tú Cuentas!"
  • Latynoska obietnica: Jako firma podpisaliśmy Hispanic Promise, której celem jest zwiększenie liczby latynoskich pracowników w firmie Nielsen, aby lepiej odzwierciedlić populację Stanów Zjednoczonych, a także ocena nastrojów latynoskich współpracowników w celu zapewnienia integracyjnego miejsca pracy.
  • La Oportunidad Latinx: Cultural Currency and the Consumer Journey (Waluta kulturowa i podróż konsumencka): Wydaliśmy nasz siódmy doroczny raport z serii Diverse Intelligence dotyczący konsumentów latynoskich, który bada społeczną, okrężną i nieliniową ścieżkę zakupu tej potężnej grupy konsumentów. Konsumenci latynoscy stanowią jedną z najpewniejszych szans na przyszły wzrost i przewiduje się, że do 2023 roku będą kontrolować 1,9 biliona dolarów rocznej siły nabywczej.
  • National Hispanic Foundation for the Arts (NHFA) Noche de Gala: Sponsorowaliśmy galę NHFA Noche de Gala i wzięło w niej udział kilku naszych najważniejszych liderów - w tym David Kenny, dyrektor generalny i George Callard, dyrektor ds. prawnych i korporacyjnych - pokazując swoje zaangażowanie w promowanie różnorodności i integracji w firmie Nielsen. Stacie de Armas, nasza wiceprezes ds. inicjatyw strategicznych i zaangażowania konsumentów, wygłosiła przemówienie, w którym podkreśliła możliwości rozwoju, jakie stanowią latynoscy konsumenci dla firm z różnych branż oraz wezwała do większej reprezentacji latynosów w mediach.

"W firmie Nielsen wykorzystujemy nasz głos, dane i zasoby, aby każdego dnia opowiadać się za prawdziwą reprezentacją i integracją dla wszystkich ludzi" - powiedziała Laura Nelson, Chief Communications Officer, Nielsen i mistrz komitetu wykonawczego naszej HOLA ERG. "Nasi latynoscy współpracownicy i ich głosy pozwalają nam pozostać wiernymi naszym klientom, naszej firmie i branży".

 

*Nielsen używa terminu Latinx w odniesieniu do nieokreślonej płci. Decyzja ta jest ukłonem w stronę większego uwzględnienia kobiet, osób LGBT+ i niebinarnych Latynosów oraz rosnącej popularności tego terminu w mediach społecznościowych i piśmiennictwie akademickim.