Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen po raz pierwszy uwzględniony w Bloomberg Gender-Equality Index

3 minute read | January 2019

Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) uznał firmę Nielsen za jednego z 230 globalnych liderów w zakresie wspierania kobiet poprzez pomiary i przejrzystość. Bloomberg GEI 2019 wyróżnia firmy zaangażowane w przejrzystość raportowania na temat płci i wspieranie równości kobiet. Jako grupa, firmy reprezentowane w indeksie mają łączną kapitalizację rynkową w wysokości 9 bilionów dolarów i zatrudniają ponad 15 milionów osób na całym świecie, z czego 7 milionów to kobiety.

Nielsen wyróżniony na liście 2019 Bloomberg Gender-Equality Index

"Jesteśmy zachwyceni, że zostaliśmy włączeni do Bloomberg's Gender-Equality Index" - powiedziała Crystal Barnes, SVP of Global Responsibility & Sustainability, Nielsen. "Znaczenie reprezentacji, różnorodności i włączenia społecznego dla naszego wzrostu i długoterminowego sukcesu są niezaprzeczalne. Są one podstawą naszej strategii środowiskowej, społecznej i zarządzania (ESG) oraz zrównoważonego planu biznesowego. W firmie Nielsen nasza zdolność do realizacji tej strategii opiera się na przejrzystości i ciągłym doskonaleniu. Bycie wyróżnionym w grupie firm dających przykład w tej przestrzeni to naprawdę zaszczyt."

Standaryzowane ramy sprawozdawcze Bloomberga dla GEI oferują spółkom publicznym możliwość dobrowolnego ujawnienia informacji na temat tego, jak promują one równość płci w czterech odrębnych obszarach - statystyki firmy, polityka, zaangażowanie społeczności oraz produkty i usługi. Raportujące firmy, które uzyskały wynik powyżej globalnie ustalonego progu, opartego na zakresie ujawnianych informacji oraz osiągnięciu najlepszych w swojej klasie statystyk i polityk, są włączane do GEI. Popyt na produkty i usługi wykorzystujące dane dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) odnotował znaczny wzrost w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ coraz większa liczba inwestorów chce uwzględnić dane ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych. Jednak obecnie tylko 10% kwalifikujących się firm ujawnia swoje polityki i praktyki dotyczące płci w miejscu pracy.

"Od dawna uważamy, że różnorodność i integracja to imperatywy biznesowe" - powiedziała Angela Talton, Chief Diversity Officer, Nielsen. "Biznes firmy Nielsen opiera się na ludziach - ich preferencjach, wyborach i zachowaniach. Uznając globalną zmianę populacji i potrzebę zróżnicowanej siły roboczej, która rozumie zróżnicowanych konsumentów, ich preferencje i zachowania, strategia D&I firmy Nielsen została zaprojektowana tak, aby połączyć te punkty, jednocześnie dostarczając klientom istotnych informacji, które pomogą rozwijać ich biznes w tym zmieniającym się środowisku."

"Od zatrudniania, rozwijania i zatrzymywania największych talentów po dzielenie się naszymi spostrzeżeniami poprzez raporty i wydarzenia z serii Diverse Intelligence, podkreślające unikalne zwyczaje oglądania i kupowania przez zróżnicowanych konsumentów, w Nielsen zdajemy sobie sprawę, że różnorodność nie polega na posiadaniu miejsca przy stole, ale na posiadaniu głosu przy stole i upewnieniu się, że ten głos jest słyszalny" - kontynuuje Angela. "Nasze inwestycje w różnorodne talenty i programy--w ramach naszej pięciostopniowej strategii odpowiedzialności liderów, rozwoju kariery, zatrzymywania pracowników, różnorodności dostawców i edukacji--zwiększają naszą zdolność do pomagania klientom w przewidywaniu i reagowaniu na te zmiany. Aktywnie pracujemy nad stworzeniem i utrzymaniem siły roboczej, która jest odzwierciedleniem społeczności, w których żyjemy i służymy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że każdy z ponad 100 krajów, w których działamy, może mieć różne definicje tego, jak wygląda zróżnicowana siła robocza."