Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen drugi rok z rzędu uwzględniony w Bloomberg Gender-Equality Index

2 minuty czytania | luty 2020

Nielsen jest dumny z włączenia do indeksu Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) na rok 2020, który śledzi wyniki finansowe firm publicznych zaangażowanych we wspieranie równości płci poprzez rozwój polityki, reprezentację i przejrzystość. To już drugi rok z rzędu, kiedy Nielsen został włączony do indeksu.

2020 Bloomberg Gender-Equality Index

GEI został rozszerzony w 2020 r., aby objąć 325 firm (wzrost z 230) z 42 krajów i regionów w 50 branżach. W tym roku do włączenia do indeksu kwalifikowało się 6000 firm z 84 krajów i regionów z branż tak różnych jak badania rynku, bankowość, usługi konsumenckie, inżynieria i handel detaliczny. Aby zostać włączonym do indeksu, indeks referencyjny mierzy równość płci w pięciu filarach: przywództwo kobiet i ciąg talentów, równa płaca i parytet płacowy między płciami, kultura sprzyjająca włączeniu społecznemu, polityka dotycząca molestowania seksualnego i marka prokobieca. 

"Bycie częścią 2020 GEI pokazuje, że to, co Nielsen robi w celu promowania równości płci, jest wplecione w tkankę naszej strategii firmy i polityki dotyczącej talentów" - powiedziała Sandra Sims-Williams, starszy wiceprezes Nielsena ds. różnorodności i integracji. "Pokazuje nasze zaangażowanie w przejrzystość i przywództwo w raportowaniu dotyczącym płci, co jest ważnym pierwszym krokiem we wspieraniu globalnej równości płci".

Różnorodność i integracja są niezbędne we wszystkim, co robimy, i na bieżąco mierzymy naszą reprezentację. W listopadzie 2019 r. nasza amerykańska siła robocza wynosiła 49% kobiet, a także 38% zróżnicowanych rasowo i etnicznie. Jeśli spojrzymy na tę metrykę według poziomu, kobiety wypełniają ponad 40% wyższych ról przywódczych, co stanowi wzrost o 2% w stosunku do stycznia 2019 roku. Naszym celem jest uzyskanie tej liczby do 46%, co było powodem, dla którego dyrektor naczelny, David Kenny podpisał zobowiązanie LEAD, aby zwiększyć naszą reprezentację o 7% w ciągu dwóch lat.