02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Stan Latynoskiego Konsumenta: Imperatyw rynku latynoskiego

2 minuty czytania | kwiecień 2012

W ponad 100 krajach na całym świecie Nielsen zapewnia najpełniejsze zrozumienie tego, co konsumenci oglądają i kupują. W Stanach Zjednoczonych Nielsen dostarcza informacji o konsumentach od prawie 90 lat. The Hispanic Market Imperative oferuje świeże spojrzenie na segment konsumentów latynoskich w gospodarce amerykańskiej. Raport ten podkreśla znaczenie rynku latynoskiego i dostarcza informacji, które pomogą marketerom odnieść sukces w obliczu nadchodzących możliwości.

Amerykańska ludność latynoska jest największą mniejszością narodową i rośnie w dramatycznym tempie w kierunku pluralizmu etnicznego, który wystąpił już w najludniejszych stanach i zaczyna występować wśród populacji dzieci w USA. Przyszła gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie zależała od Latynosów ze względu na zmiany demograficzne oraz zmiany społeczne i kulturowe, które mają towarzyszyć ich ciągłemu wzrostowi.

Coraz ważniejsze staje się podważanie powszechnie panujących błędnych przekonań na temat rynku latynoskiego, które podważają znaczenie jego wielkości, unikalności i wartości. Tematy zawarte w niniejszym raporcie opierają się na przekonujących dowodach zmian zachodzących na rynku oraz na perspektywie marketerów, którzy odnieśli sukces na rynku latynoskim:

 • Latynosi są podstawowym elementem sukcesu w biznesie, a nie przelotną niszą na uboczu.
 • Szybki wzrost populacji Latynosów utrzyma się, nawet jeśli imigracja zostanie całkowicie wstrzymana.
 • Latynosi zgromadzili znaczną siłę nabywczą, pomimo przeciwnych opinii.
 • Latynosi są największą grupą imigrantów, która wykazuje znaczną trwałość kulturową i nie znika w amerykańskim tyglu.
 • Technologia i wykorzystanie mediów nie odzwierciedlają ogólnego rynku, ale mają odrębne wzorce ze względu na język, kulturę i dynamikę własności.
 • Latynosi wykazują odmienne wzorce konsumpcji produktów i nie dokonują zakupów w taki sam sposób jak cały rynek.

Latynosi już teraz stanowią istotną część wydatków konsumenckich, a biorąc pod uwagę ich młodość, postępy w edukacji i rosnącą zdolność do wydawania pieniędzy, szybko stają się oni główną siłą napędową wzrostu i prawdopodobnie wyznaczają trendy na rynku. Marketerzy będą musieli zrozumieć, jaka, gdzie, jak i dlaczego jest ich rola w przyszłej przestrzeni konsumpcyjnej.

W prognozach dotyczących przyszłego wzrostu konsumpcji udział Latynosów jest znacznie większy niż osób nie będących Latynosami. Dowody na odrębność i trwałość kultury latynoskiej są przekonujące i sugerują przyszłą kulturę amerykańską o silnym posmaku latynoskim.

Wreszcie, warto zauważyć, że unikalne i użyteczne narzędzia dotarcia do Latynosów istnieją wokół języka, konsumpcji mediów i przyjęcia technologii. Biorąc pod uwagę zależność całego rynku od Latynosów w kontekście przyszłego wzrostu, poznanie ich preferencji i zachowań nabywczych jest niezbędne dla każdej strategii lub planu marketingowego, który ma odnieść sukces.

Niniejszy raport stanowi ogólną podstawę do budowania skutecznych strategii, które w coraz większym stopniu będą stanowić podstawowe czynniki wzrostu w praktycznie wszystkich kategoriach produktów i usług. Zrozumienie charakterystycznych wzorców demograficznych, kulturowych i konsumpcyjnych może wskazać drogę do uzyskania znacznego i rosnącego wpływu na całkowity udział w rynku.

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

 • Opinia konsumentów i mediów

  Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

 • NCSolutions

  Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.