02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Sport i gry

Działanie pod wpływem impulsu: Niewiele zakupów książek dla dzieci jest zaplanowanych

2 minuty czytania | Sierpień 2015 r.

W ubiegłym roku amerykańscy konsumenci kupili 226 milionów książek drukowanych dla dzieci, a prym w tym względzie wiodły mamy, które ruszyły do kasy. Według Nielsen BookScan, sprzedaż w 2014 roku stanowi 13% wzrost w stosunku do 2013 roku. I pomimo rosnących opcji e-commerce, konsumenci kupili połowę książek w tym roku w sklepach fizycznych. Ponad jedna trzecia nabywców kupowała wiele książek w miesiącu, a nowe badania pokazują, że bardzo niewielu faktycznie planowało swoje zakupy. Co to oznacza? Książki dla dzieci wydają się należeć do kategorii zakupów pod wpływem impulsu.

Według badania Nielsena Spring/Summer 2015 Children's Deep Dive, 38% rodziców identyfikuje się jako osoby często kupujące książki dla dzieci, definiowane jako jeden lub dwa zakupy książkowe w miesiącu, a kolejne 25% kupuje je co drugi miesiąc. Tylko 3% respondentów stwierdziło, że nigdy nie kupuje pod wpływem impulsu - innymi słowy, patrząc na wszystkie książki, które kupują dla swoich dzieci, prawie nikt nie powiedziałby, że nigdy nie kupuje książki pod wpływem impulsu. Ponad połowa (53%) badanych rodziców oszacowała, że połowa ich zakupów książkowych to zakupy pod wpływem impulsu, a kolejne 26% stwierdziło, że większość ich zakupów to zakupy pod wpływem impulsu.

Konsumenci pochodzenia latynoskiego (posiadający akulturację, mówiący po angielsku), którzy częściej niż ogół populacji kupują książki dla dzieci, są również bardziej skłonni do częstego kupowania książek dla swoich dzieci. Forty-seven percent of acculturated Hispanic respondents reported buying books for their kids one-two times per month, and 15% say they buy a kids' book as often as once a week, compared with 10% for the general population. Jednak również oni częściej kupują książki pod wpływem impulsu: 32% w porównaniu z 26% wśród ogółu populacji.

Podobnie, ponad 60% badanych rodziców nie robi żadnego researchu na temat książek dla dzieci przed zakupem, choć 29% deklaruje, że przed zakupem robi research online. Co zatem skłania do największych zakupów? W większości przypadków rodzice dokonują zakupu po prostu dlatego, że ich dziecko o to poprosiło. Było to szczególnie prawdziwe w przypadku rodziców dzieci w wieku 7-12 lat. Ta grupa wymieniła również jako ważny czynnik opinie z ust rodziny i przyjaciół. Dla rodziców dzieci w wieku poniżej 7 lat ważną rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie odgrywają ceny, ilustracje i opakowanie.

Co to oznacza dla wydawców? Nowe strategie merchandisingu książek zarówno w sklepie, jak i w środowisku internetowym, bezpośrednie zaangażowanie decydentów i marketing wielokulturowy - wszystko to musi być oceniane z myślą o czytelniku i nabywcy.

Podczas konferencji Nielsen Children's Book Summit, która odbędzie się 16 września, zostaną przeanalizowane te obszary, skupiając się na tym, kim są klienci, co kochają i jak się z nimi związać.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń