Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Działania przekraczają zaufanie do wielu formatów reklamy internetowej

3 minuty czytania | październik 2015 r.

W każdym rodzaju formatu, zaufanie jest ważnym elementem rezonansu wiadomości reklamowych. Ale bez względu na format, pożądany wynik końcowy jest taki sam-akcja.

O ile więc między zaufaniem a działaniem istnieje związek, to czy wiarygodność jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu? Wyniki najnowszego raportu Nielsen Global Trust in Advertising sugerują, że nie zawsze: Nawet formaty o niższym poziomie zaufania mogą być niezwykle skuteczne w prowadzeniu konsumentów do punktu zakupu. W rzeczywistości, wśród globalnych respondentów, samozadeklarowane działanie przewyższało deklarowane zaufanie w przypadku 14 z 19 analizowanych formatów reklamowych.

Taki sam odsetek globalnych respondentów, którzy ufają opiniom przyjaciół i rodziny, twierdzi, że podejmuje działania w oparciu o te opinie przynajmniej w niektórych przypadkach (po 83%). Podobnie samozwańcze zaufanie i działania są takie same w przypadku markowych stron internetowych (po 70%).

Dla wielu płatnych formatów reklamowych, jednak, self-reported działania faktycznie przekracza zaufanie. Oznacza to, że więcej konsumentów twierdzi, że podejmuje działania niż uznaje reklamę za godną zaufania. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku formatów internetowych i mobilnych. Samoocena działań przekracza zaufanie ponad dwukrotnie w przypadku reklam serwowanych w wynikach wyszukiwania (47% zaufania; 58% podjęcia działań), reklam na portalach społecznościowych (46% zaufania; 56% podjęcia działań) oraz reklam tekstowych na telefonach komórkowych (36% zaufania; 46% podjęcia działań).

"Formaty, w których działanie przewyższa zaufanie o największy margines, mają wspólny atrybut: Łatwy dostęp do produktów/usług" - powiedział Randall Beard, prezes, Nielsen Expanded Verticals. "Podoba ci się, to kupujesz. Formaty internetowe i mobilne wyjątkowo ułatwiają konsumentom życie chwilą i podejmowanie szybkich działań w związku z reklamą. Często konsumenci po prostu klikają w link i są kierowani do miejsca, gdzie mogą otrzymać więcej informacji lub zakupić daną rzecz."

Inne wnioski z raportu Trust In Advertising to:

  • Millenialsi wykazują najwyższy poziom zaufania do 18 z 19 formatów/kanałów reklamowych, w tym telewizji, gazet i magazynów.
  • Ponad ośmiu na dziesięciu globalnych respondentów (83%) twierdzi, że całkowicie lub w pewnym stopniu ufa rekomendacjom przyjaciół i rodziny, natomiast dwie trzecie (66%) twierdzi, że ufa opiniom konsumentów zamieszczanym w Internecie.
  • Reklamy o charakterze humorystycznym mają największy oddźwięk na rynkach zachodnich; reklamy o tematyce zdrowotnej są najwyżej oceniane w Ameryce Łacińskiej, a reklamy przedstawiające prawdziwe sytuacje życiowe są najbardziej atrakcyjne w regionie Azji i Pacyfiku oraz Afryki/Bliskiego Wschodu.
  • High-energy / akcja tematy reklamowe rezonować więcej z młodszych respondentów, podczas gdy zwierzęta / reklamy zorientowane na zwierzęta rezonować więcej z starszych respondentów.

Aby uzyskać więcej szczegółów i wglądu, pobierz raport Nielsen's Global Trust In Advertising.

O badaniu Nielsen Global Survey

Badanie Nielsen Global Trust in Advertising Survey zostało przeprowadzone między 23 lutego a 13 marca 2015 r. i przepytało ponad 30 000 konsumentów w 60 krajach w regionie Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Północnej. Próba ma kwoty oparte na wieku i płci dla każdego kraju w oparciu o jego użytkowników Internetu i jest ważona, aby być reprezentatywną dla konsumentów internetowych. Margines błędu wynosi ±0,6%. Badanie Nielsena opiera się wyłącznie na zachowaniu respondentów posiadających dostęp do Internetu. Wskaźniki penetracji Internetu różnią się w zależności od kraju. Nielsen stosuje minimalny standard raportowania wynoszący 60% penetracji Internetu lub 10 milionów populacji online w celu włączenia do badania. Globalne badanie Nielsena, które obejmuje Globalny Wskaźnik Optymizmu Konsumentów, powstało w 2005 roku.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń