02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Czego przyszłe talenty szukają w firmach, w których zostają

5 minut czytania | kwiecień 2015 r.

Nie tak dawno temu, gdy ludzie chcieli wiedzieć, czy praca w danej firmie jest dobrym pomysłem, mogli zapytać przyjaciół i sąsiadów, co wiedzą o tym miejscu biznesu. Teraz, dzięki mediom społecznościowym i stronom z ocenami firm, takim jak Glassdoor.com, ludzie mają wiele dodatkowych sposobów na zbadanie firmy, zanim jeszcze wyślą podanie o pracę. W dzisiejszym cyfrowo połączonym świecie, negatywna reputacja firmy może nie tylko osłabić decyzje zakupowe konsumentów, ale także może spowodować trudności w pozyskaniu nowych, długoterminowych pracowników.

Przeprowadzone niedawno w 16 krajach badanie na temat reputacji firmy wykazało, że Przyszłe Talenty - studenci, którzy kończą studia, lub wykształceni w college'u, świeżo upieczeni profesjonaliści - podejmując decyzję o wyborze miejsca pracy, kierują się zarówno źródłami internetowymi, jak i pozainternetowymi. W rzeczywistości, globalne przyszłe talenty twierdzą, że kanały, które mają największy wpływ na ich decyzję o pracy w danej firmie to rozmowy z przyjaciółmi, kolegami i rodziną (34%), strony internetowe firmy (32%), rozmowy z przedstawicielami/pracownikami firmy (29%), strony internetowe poświęcone karierze firmy (26%) i wyszukiwarki (26%). Chociaż aplikacje mobilne ("apps") nie należą do najważniejszych źródeł, odgrywają one bardziej wpływową rolę na rynkach wschodzących niż na rynkach rozwiniętych, co może odzwierciedlać szybkie przyjęcie technologii mobilnej na rynkach wschodzących w ostatnich latach. Indie (26%), Meksyk (21%), Brazylia (21%) i Chiny (20%) są najbardziej skłonne postrzegać aplikacje mobilne jako wpływowe.

Aby zbadać, w jaki sposób wpływowe osoby na całym świecie dowiadują się o firmach, ankieta zbadała, w jaki sposób reputacja firmy wpływa na ścieżkę zatrudnienia przyszłych talentów. Podobne badanie miało na celu zrozumienie postaw wobec reputacji firmy wśród Elit Opinii, podzbioru ogółu społeczeństwa, który jest bardziej poinformowany, zaangażowany i aktywny, jeśli chodzi o kwestie społeczne i biznesowe.

Bad Rap?

Dzisiejsze przyszłe talenty starannie badają potencjalnych pracodawców, ale mają przy tym otwarty umysł. Ponad jedna trzecia twierdzi, że jest skłonna rozważyć pracę w trzech branżach o słabej reputacji - administracji publicznej, usługach finansowych i bankowości. Młodsze Elity Opinii, w wieku 18-34 lat, również oceniają te branże bardziej przychylnie niż ich starsi koledzy.

Jednak część tej pozornej otwartości może wynikać z faktu, że 65% globalnych Future Talent uważa, że możliwości zatrudnienia w ich kraju są ograniczone. Dlatego należy korzystać z okazji, nawet jeśli nie są one "idealne". Pomimo gotowości tych osób do korzystania z możliwości, które nie są do końca odpowiednie, nie są one skazane na utknięcie w pracy, która im nie odpowiada. Global Future Talent, którzy pracują od trzech do pięciu lat są najbardziej otwarci na rozważanie zatrudnienia w różnych branżach. Rząd, usługi finansowe i bankowość są postrzegane jako jedne z najbardziej atrakcyjnych dla osób pracujących od trzech do pięciu lat, podobnie jak technologia i media/rozrywka.

Jakie czynniki wpływają więc na chęć podjęcia przez przyszłe talenty zatrudnienia w tych branżach, które cieszą się złą reputacją? Reputacja firmy i zapewnienie dobrego dopasowania kulturowego są bardzo ważnymi czynnikami dla osób, które rozważałyby zatrudnienie w takich dziedzinach.  

Poza branżami, prawie połowa (48%) przyszłych talentów twierdzi, że woli pracować dla globalnych, międzynarodowych firm, podczas gdy 28% preferuje firmy krajowe, a 22% jest otwartych na wpływy firmy. Te duże, globalne firmy mogą oferować przyszłym talentom najlepsze połączenie ich najważniejszych czynników (poza wynagrodzeniem i świadczeniami) przy poszukiwaniu pracy: 44% uważa, że możliwości rozwoju i awansu są ważniejsze niż inne czynniki, a następnie równowaga między pracą a życiem prywatnym (43%) i traktowanie pracowników (41%). Kolejne 30% uważa, że bardzo ważne jest, aby ich praca dawała im możliwość wprowadzania zmian. Globalne talenty przyszłości są podzielone pod względem chęci pracy dla organizacji non-profit (48%) w porównaniu do organizacji for-profit (52%); firm prywatnych (52%) w porównaniu do publicznych (48%); oraz firm przedsiębiorczych (52%) w porównaniu do dojrzałych (48%). Te różnice w opiniach mogą wskazywać na otwartość przyszłych talentów na wiele opcji, biorąc pod uwagę ich obawy dotyczące ograniczonych możliwości zatrudnienia.

Czynienie dobra... w pracy i poza nią

Zgodnie z założeniami Future Talent, które skupiają się na możliwości "czynienia dobra" w ramach zatrudnienia, 70% Opinion Elites na całym świecie twierdzi, że woli pracować dla firmy, która angażuje się w pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Jest to jeszcze ważniejsze dla osób z rynków wschodzących (77%) niż dla osób z rynków rozwiniętych (67%).

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) ma wpływ nie tylko na to, gdzie kandydaci do pracy zdecydują się ubiegać, ale także na to, czy zdecydują się prowadzić interesy z daną firmą. Na rynkach wschodzących 68% przedstawicieli elit opinii dokonało zakupu produktu lub usługi w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ponieważ firma angażuje się w działania na rzecz społeczeństwa lub środowiska, w porównaniu z 51% na rynkach rozwiniętych. Te zaangażowane osoby odrabiają pracę domową i wpływają na innych w oparciu o to, czego się dowiedziały - 69% osób z grupy Opinion Elites na całym świecie twierdzi, że obecnie w większym stopniu niż w przeszłości aktywnie stara się zdobywać informacje o firmach, a 37% w ciągu ostatniego roku osobiście próbowało wpłynąć na postrzeganie firmy przez innych w oparciu o coś, czego dowiedzieli się o sposobie jej działania.  

Najważniejszy wniosek jest taki, że informacja to potęga dla przyszłych talentów, elit opiniotwórczych i opinii publicznej - ale także dla samych firm. Firmy działające w mniej pozytywnie ocenianych branżach lub nawet te, które niedawno stanęły w obliczu problemów z publiczną reputacją, mogą wykorzystać te spostrzeżenia, aby zwiększyć swoje szanse na przyciągnięcie i utrzymanie zarówno lojalnych klientów, jak i dobrych pracowników.

O badaniu globalnej reputacji Nielsena 2014 z udziałem elit opinii publicznej

Badanie Nielsen's 2014 Global Reputation Study with Opinion Elites jest drugą coroczną odsłoną tego badania. Badanie składało się z 25-minutowej ankiety online przeprowadzonej między 24 września a 16 października 2014 roku, w której wzięły udział 4 982 wywiady na 16 rynkach. Wszystkie osoby z grupy Opinion Elites spełniały następujące kryteria: były w wieku 18+, uważnie śledziły krajowe zagadnienia biznesowe, były wysoce poinformowane o tych zagadnieniach i regularnie uczestniczyły we wpływowych zachowaniach. Wyniki były ważone, aby były reprezentatywne dla kluczowych demografii populacji Opinion Elite obecnych w każdym kraju objętym badaniem.

O badaniu globalnej reputacji Nielsena 2014 z Future Talent

Badanie Nielsen's 2014 Global Reputation Study with Future Talent jest pierwszą coroczną odsłoną tego badania. Badanie składało się z 25-minutowej, internetowej ankiety przeprowadzonej między 26 września a 10 listopada 2014 r., w której wzięło udział 4 981 wywiadów na 16 rynkach. Wszyscy Future Talent spełniali następujące kryteria: wiek 18+, studenci uczelni w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów lub absolwenci uczelni pracujący przez 10 lat lub krócej oraz kierunek (kierunki) prowadzący do kariery korporacyjnej (mieszanka biznesu, komunikacji, prawa, marketingu, IT i STEM). Wyniki zostały zważone tak, aby były reprezentatywne dla kluczowych danych demograficznych, jak również wskaźników przyjęć na studia i ukończenia studiów na różnych kierunkach, obecnych w każdym z krajów objętych badaniem.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.