02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Zwyczaje zakupowe Azjatów wpływają na główny nurt kupujących od wybrzeża do wybrzeża

3 minuty czytania | czerwiec 2016 r.

Dla Azjatów-amerykanów, jedzenie jest istotną częścią ich dziedzictwa kulturowego i elementem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. W miarę jak rośnie liczba Azjatów w USA, wpływają oni również na zwyczaje zakupowe całej populacji - z pewnymi różnicami regionalnymi.

ZDROWY SPOSÓB MYŚLENIA WPŁYWA NA ZACHOWANIA ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI SPOŻYWCZYMI

Azjaci to konsumenci dbający o zdrowie, którzy często wierzą, że jedzenie jest drogą do zdrowia i urody. Dieta składająca się głównie z produktów bogatych w białko, takich jak ryby, orzechy, ryż i drób, sprawia, że kupujący Azjaci są wierni swojemu dziedzictwu kulturowemu i głęboko zakorzenionym tradycjom.

Według ustaleń zawartych w najnowszym raporcie Diverse Intelligence Series, Asian-Americans: Culturally Diverse and Expanding Their Footprint, azjatycko-amerykańskie gospodarstwa domowe kupują więcej suchych warzyw i ziaren niż cała populacja, przy wskaźniku item-buying (średnia wielkość zakupu danego artykułu na gospodarstwo domowe) wynoszącym 282 - prawie trzy razy więcej (182% więcej). Azjaci kupują średnio o 69% więcej świeżych owoców morza na gospodarstwo domowe niż ogół populacji i o 72% więcej świeżych warzyw.

Ważne są nie tylko składniki, ale także sposób przygotowania. Z raportu wynika, że 79% Azjatów przyznaje, że woli gotować ze świeżych produktów niż z tych z puszki lub mrożonych, a 71% przyznaje, że rzadko je mrożone obiady. Ponadto, 85% Azjatów twierdzi, że stara się jeść zdrowo i zwraca uwagę na swoje odżywianie oraz kupuje żywność organiczną w stopniu o 52% wyższym niż cała populacja. Sześćdziesiąt pięć procent Azjatów twierdzi, że stara się kupować żywność uprawianą lub produkowaną lokalnie.

REGIONALNE PREFERENCJE, TRENDY I WPŁYWY NA GŁÓWNY NURT

Oprócz preferowania warzyw i świeżej żywności, Azjaci poszukują również mleka sojowego, wodorostów, azjatyckich curry i innych kulturowych tradycji żywieniowych przeniesionych z krajów azjatyckich. Specjalistyczne artykuły, takie jak te, są przykładami produktów inspirowanych kulturą azjatycką, które wpłynęły na zwyczaje zakupowe ogółu społeczeństwa i są obecnie dostępne w sklepach ogólnodostępnych w całych Stanach Zjednoczonych. Jednakże, mimo że wielu azjatycko-amerykańskich konsumentów w różnych regionach USA ma podobne upodobania i zwyczaje zakupowe, nadal istnieją pewne znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi regionami.

PÓŁNOCNY WSCHÓD I ZACHÓD

Azjaci z północnego wschodu kupują o 85% więcej suchych warzyw i ziaren niż ogół rynku w tym regionie, co jest niższe niż 182% więcej w tej samej kategorii wydawane przez ogół Azjatów. Sugeruje to, że ogólny rynek w regionie północno-wschodnim jest pod większym wpływem zwyczajów żywieniowych Azjatów niż cały kraj. W innych kategoriach, podczas gdy Azjaci na północnym wschodzie różnią się mniej od ogólnego rynku w zakresie suszonych warzyw i ziaren, różnią się bardziej od ogólnego rynku w porównaniu z całkowitą populacją Azjatów w USA w kategoriach świeżej żywności gotowej, mąki, deserów i pierwszej pomocy.

Na zachodnim wybrzeżu Azjaci kupują świeże warzywa i artykuły pierwszej potrzeby na poziomie bardziej zbliżonym do populacji ogólnej w tym regionie niż wszyscy Azjaci w USA w porównaniu z populacją ogólną. Zachowania zakupowe Azjatów na północnym wschodzie i duża populacja Azjatów na zachodzie sugerują, że różnice w zachowaniach zakupowych pomiędzy Azjatami a całą populacją są mniejsze niż różnice w regionach, gdzie Azjaci stanowią mniejszy procent populacji.

POŁUDNIE I ŚRODKOWY ZACHÓD

Ponieważ Południe i Środkowy Zachód to rynki wschodzące dla Azjatów, osoby mieszkające na tych obszarach różnią się najbardziej od rynku ogólnego. Na Południu poziom zakupów produktów dla niemowląt, syropów stołowych, słodyczy, orzechów i nasion przez Azjatów najbardziej różni się od poziomu zakupów na rynku ogólnym.

Azjaci-amerykanie mieszkający na Środkowym Zachodzie najbardziej różnią się od ogółu populacji w zakupie suszonych warzyw i ziaren. Wśród ośmiu innych kategorii największe różnice wykazują w przypadku makaronów, napojów bezalkoholowych, ciast chłodzonych i świeżego mięsa.

Inne ustalenia raportu obejmują:

  • Azjaci przewyższają ogół populacji pod względem posiadania wszystkich trzech głównych urządzeń internetowych: smartfonów, komputerów domowych i tabletów. Nastroje związane z zakupami w sieci również przewyższają cały rynek.
  • Spośród 87 amerykańskich firm typu start-up wycenianych na ponad 1 mld dolarów (stan na 1 stycznia 2016 r.), które jeszcze nie weszły do obrotu publicznego na amerykańskiej giełdzie, 19 zostało założonych przez azjatycko-amerykańskich imigrantów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, pobierz raport Nielsena 2016 Asian-American Consumer.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.