02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Łączność z radiem zmienia się wraz z przechodzeniem Millenialsów przez kolejne etapy życia

3 minuty czytania | maj 2016 r.

Pomimo zaliczenia do jednego pokolenia, Millenialsi nie są jednolitą, homogeniczną grupą o wspólnym zestawie przekonań, zainteresowań i zachowań. W ich życiu zachodzą gwałtowne zmiany: Dołączają do grona pracowników, wprowadzają się do własnych domów i zakładają rodziny. Zmiany te wpływają na ich nawyki związane z konsumpcją mediów, w tym jak i kiedy słuchają radia.

Aby lepiej zrozumieć zwyczaje medialne różnych podgrup w ramach całego pokolenia Millennialsów, Nielsen w czwartym kwartale 2015 Total Audience Report rozdzielił tłum 18-34 na trzy różne grupy: Dependent Adults (osoby mieszkające w cudzym domu), On Their Own Millennials (osoby mieszkające we własnym domu bez dzieci) oraz Starting a Family Millennials (osoby mieszkające we własnym domu z dziećmi). Dane pokazały, że 97% 18-latków mieszka w cudzym domu, przede wszystkim u rodzica lub rodziców; w połowie lat 30. 90% Millennialsów mieszka we własnym domu, a ponad połowa ma dzieci. Co ciekawe, jedna trzecia 26-27-latków wpada w każdy z tych trzech etapów życia.

Zasięg radia wśród Millenialsów

Dla Millennialsów radio jest ważną częścią ich życia, a słuchają go na wiele sposobów, ponieważ przechodzą przez różne etapy życia. Uzyskanie wglądu w ich zwyczaje słuchania radia jest kluczowe dla reklamodawców, agencji i nadawców radiowych, ponieważ muszą oni wiedzieć, kiedy i jak dotrzeć do tych różnych grup Millennialsów.

W przeciętnym tygodniu radio dociera do około 90% zależnych dorosłych Millennialsów i 89% On Their Own Millennials. Liczba ta wzrasta do 92% wśród Millenialsów, którzy zakładają rodzinę. W tej grupie jest również większy odsetek Latynosów, którzy są zazwyczaj intensywnymi słuchaczami radia.

W każdym tygodniu radio dociera średnio do dziewięciu na 10 Millennialsów na wszystkich trzech etapach życia.

Najlepsze formaty dla millenialsów

To, czego słuchają Millenialsi, jest również w dużej mierze uzależnione od etapu życia. Chociaż Pop Contemporary Hit Radio jest formatem nr 1 dla wszystkich trzech grup, inne formaty preferowane przez te grupy różnią się w zależności od etapu życia.

Millenialsi, którzy mieszkają w domu z rodzicami lub inną osobą dorosłą, słuchają więcej Classic Rock, Classic Hits i Urban Adult Contemporary niż cała grupa Millenialsów. Według ostatniego raportu Total Audience, zależni dorośli Millennialsi słuchają tych formatów, ponieważ są na nie narażeni przez starszych dorosłych w domu.

On Their Own Millennials są najmniej zróżnicowaną etnicznie grupą i wykazują preferencje dla formatów nieetnicznych, takich jak Hot Adult Contemporary i Alternative. Słuchają też stacji sportowych częściej niż pozostałe dwie grupy Millennialsów.

Średnio radio dociera co tydzień do 97% wszystkich Latynosów. Starting a Family Millennials obejmują najwyższy odsetek słuchaczy latynoskich i hiszpańskojęzycznych. W tej grupie, Mexican Regional ma trzeci co do wielkości udział w czasie słuchania. W sumie 16% czasu słuchania w tej grupie przypada na formaty hiszpańskojęzyczne - to ponad trzykrotnie więcej niż w grupie On Their Own Millennials. Dla porównania, radio dociera co tydzień do 90% wszystkich Afroamerykanów w wieku 18-34 lat. Urban Adult Contemporary jest formatem nr 1 w tej grupie.

Radio skutecznie dociera do Millenialsów

Przy 265 milionach Amerykanów w wieku 6 i więcej lat słuchających radia każdego tygodnia, medium to dociera do większej liczby osób każdego tygodnia niż jakakolwiek inna platforma. Pomimo proliferacji, wielu reklamodawców postrzega Millennials jako nieosiągalne przez radio z powodu obfitości opcji medialnych dostępnych dla nich.

W rzeczywistości jednak Millenialsi stanowią 66,5 miliona użytkowników radia każdego tygodnia. I niezależnie od tego, na jakim etapie życia znajdują się Millenialsi, dziewięciu na dziesięciu z nich słucha radia co tydzień. To właśnie tam, gdzie ich przegrupowanie może pomóc reklamodawcom, agencjom i stacjom radiowym lepiej zrozumieć każdą grupę, aby mogli opracować sensowną reklamę radiową, która przemawia do tej dużej i zróżnicowanej grupy młodych konsumentów.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń