Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Wydajność marketingu

7 kluczowych cech marketingowego KPI Dashboard

6 minut czytania | Amy West, Sr. Dyrektor ds. Przywództwa Produktu | Październik 2019

Używanie pulpitu nawigacyjnego do pomiaru i prezentacji kluczowych wskaźników wydajności (KPI) jest niezbędne dla każdego zespołu marketingowego. Centralne repozytorium najbardziej krytycznych wskaźników kondycji firmy pomaga informować o strategii i taktyce, a także pozwala C-suite dokonać korekt, które mogą skierować firmę na lepszy kurs.

Jednak kokpit, który nie prezentuje potrzebnych informacji w łatwo dostępnym i zrozumiałym formacie, prowadzi do zamieszania lub braku wglądu. Może to spowodować, że Twoja firma przeoczy trendy w wydajności lub potrzebach klientów, co oczywiście nie jest dobre dla biznesu.

Dashboard powinien prezentować zwięzłe spojrzenie na wyniki, pozbawione zbędnych informacji, tak aby można było szybko zeskanować i zrozumieć cele, a także dane związane z każdym KPI. 

Stworzenie najbardziej efektywnego i wartościowego dashboardu może być wyzwaniem. Ale deska rozdzielcza, która nie jest odpowiednio dopasowana do Twojego biznesu może zepchnąć Cię z kursu. Dlatego tak ważne jest, aby od samego początku dobrze go przygotować.

W miarę jak zmieniają się konsumenci, kampanie marketingowe muszą być dostosowane do tych zmian. Gromadzenie i analizowanie danych jest ogromną częścią tego procesu, a przedstawianie ich w sposób, który ma sens dla interesariuszy, jest również istotne. 

Poprosiliśmy grupę liderów biznesowych i ekspertów ds. marketingu, aby wypowiedzieli się na temat rozwiązań, które sprawdzają się w ich przypadku i jak można ulepszyć marketingowe dashboardy KPI.

Specjaliści zgodzili się, że kokpity KPI muszą być w pełni zawarte, bezproblemowo zintegrowane, elastyczne, wizualne, akcyjne i predykcyjne. Marketerzy chcą używać dashboardów do przewidywania i/lub oferowania przyszłych scenariuszy lub wyborów, a nie tylko do raportowania o przeszłości. Ponadto, chcą, aby dashboardy były mniej skomplikowane.

Przyjrzyjmy się szczegółowo możliwościom idealnego dashboardu KPI marketingowego:

1. Integruje dane

Dziś marketerzy konsolidują dane z wielu wewnętrznych i zewnętrznych platform, w tym z własnego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM). Według ekspertów, idealny dashboard KPI marketingu płynnie integruje dane, wyniki i raportowanie. Pozwala również na integracje z aplikacjami firm trzecich. 

Najlepszy dashboard powinien:

  • Pozwól użytkownikom wybrać typy danych wejściowych i mix KPI dla poszczególnych kampanii.
  • Pozwól użytkownikom wprowadzić określone dane lub zintegruj się z CRM, aby automatycznie zbierać dane o leadach.
  • Gromadzenie danych z poprzednich kampanii w celu podkreślenia "kluczowych składników" sukcesu i obszarów kampanii, które należy zoptymalizować.
  • Zapewnij 360-stopniowe spojrzenie na działania marketingowe - takie, które nie ogranicza się do pomiaru niewielkiej części kampanii, ale analizuje dane jako całość, aby zrozumieć łączny wpływ działań.
  • Włączenie danych od konkurentów oraz zewnętrznych zagrożeń i czynników sprzyjających, aby pomóc przedsiębiorstwom mierzyć się z rynkiem i reagować na niego.

2. Opowiada wciągającą historię

Dobrze zaprojektowany dashboard opowiada fascynującą historię, która łączy się z możliwymi do wykorzystania wskaźnikami KPI, które przynoszą korzyści oglądającemu. Powinien on dawać użytkownikom całościowy obraz kondycji ich działań marketingowych w spersonalizowany i inteligentny sposób.

Istnieją dashboardy, które pokazują bieżące informacje w czasie rzeczywistym; dashboardy, które pokazują trendy, problemy i oczekiwania; oraz dashboardy, które skupiają się na strategii, celach i KPI. Najlepszy dashboard dostosowuje się do celów jego użytkowników.

Eksperci zauważają, że dashboard powinien być również w stanie przedstawić zalecenia optymalizacyjne. Don Seaberry, dyrektor marketingu cyfrowego w rejonie Miami/Fort Lauderdale, uważa, że uczenie maszynowe i AI mogą rozwiązać ten problem, twierdząc: "Musimy opracować silniki rekomendacji, które napędzają zalecenia w oparciu o dane historyczne i rzeczywisty cel (ROI)." Dodał, "Celem powinno być zawsze zarządzanie rzeczywistym celem (ROI), a nie tylko koszty za kliknięcie lub stawki za kliknięcie."  

Różni odbiorcy mogą wymagać różnych dashboardów. Rob Bickford, prezes PotomacView Consulting, powiedział: "Kadra kierownicza potrzebuje pulpitu nawigacyjnego, który podsumowuje metryki wydajności, aby mogła podejmować świadome decyzje biznesowe. Marketer mediów społecznościowych będzie potrzebował pulpitu nawigacyjnego do konsolidacji metryk z serwisów takich jak Twitter, Facebook, LinkedIn, dzięki czemu będzie mógł uzyskać szczegółowe dane na temat kluczowych metryk społecznościowych." 

Najważniejsze jest to, że idealny dashboard uwzględnia potrzeby różnych pracowników w zależności od ich roli w zespole.

3. Umożliwia planowanie scenariuszy

Oprócz płynnej integracji danych, pulpit marketingowy powinien zawierać elementy, które można wykorzystać w działaniach i które mogą pomóc w dokonywaniu prognoz. Himanshu Bharadwaj, dyrektor kreatywny, wyjaśnił, że "KPI powinny być możliwe do działania, jak również aktualizowane. Dashboardy powinny być współdzielone dla wszystkich rodzajów użytkowników w organizacji. Powinny być elastyczne, aby można było je ewoluować i dostosowywać do zmieniającego się biznesu."

Marketerzy muszą mieć możliwość przewidywania trendów na podstawie danych z przeszłości, a także spostrzeżeń i raportów branżowych. Inteligentny pulpit nawigacyjny, który może pozyskiwać odpowiednie raporty innych firm i łączyć obserwacje z punktami danych, będzie ogromnym usprawnieniem.

4. Automatyzacja zadań manualnych

Marketerzy często muszą ręcznie wprowadzać dane z różnych systemów i dlatego nie mogą drążyć bardziej szczegółowych widoków. Eksperci zgadzają się, że automatyzacja jest kluczowa, aby zaoszczędzić czas i zasoby poświęcone na ręczne wprowadzanie danych i/lub kopiowanie i wklejanie.

Christine Hade, kierownik ds. marketingu i innowacji marki omnichannel, powiedziała: "Posiadanie możliwości dostępu do danych i prezentowania bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego bez konieczności wycinania i wklejania do innych prezentacji jest niezbędne."

5. Obejmuje możliwości prezentacji

Czysty, atrakcyjny interfejs prezentacji dashboard jest kluczowy. Wszystko, co jest wizualnie mylące będzie spowalniać marketerów, co jest kluczową wadą w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku. Musi mieć możliwość przeglądania danych z wielu perspektyw.

Himanshu Bharadwaj, dyrektor kreatywny, uważa, że dashboardy mogłyby być bardziej optymalne wizualnie. Powiedziała: "Powinny istnieć filtry i różne widoki, aby dane były lekkie i czytelne. Powinno się stosować ten sam styl wizualny na różnych ekranach. Obejmuje to ikony, wzory projektowe, typografię, kolory, ton i głos." 

Bharadwaj zauważył: "Idealny dashboard powinien mieć zdolność do tworzenia progresywnego ujawniania informacji, aby utrzymać uwagę użytkownika i czysty interfejs, ponieważ pomoże to zaoszczędzić czas użytkownika, zmniejszyć niepokój i niepewność użytkownika, ustawić oczekiwania i uczynić doświadczenie bardziej wizualnym."  

Dodatkowo, idealny dashboard KPI marketingu powinien dostarczać użytkownikom szczegółowych informacji, a także posiadać funkcjonalność alertów w przypadku nietypowych lub nieoczekiwanych wyników. Posiadanie widoczności na to, gdzie biznes zmierza, jest ważniejsze niż to, gdzie jest dzisiaj. 

Według Christine Hade, Omni Channel Brand Marketing & Innovation Executive, "Dobry dashboard pokaże 1) wydajność w stosunku do; 2) cele; i 3) projekcję wpływu w oparciu o to, co się wydarzyło." 

6. Jest przyjazny dla urządzeń mobilnych

Idealny dashboard powinien być responsywny na każde urządzenie i platformę. Podczas gdy prawie wszystkie dashboardy zapewniają doskonałe doświadczenie na platformach desktopowych, eksperci uważają, że doświadczenie na platformach mobilnych jest nadal zepsute i dość ograniczone. Istnieje silna potrzeba posiadania dashboardów do wykorzystania w podróży, które są optymalne pod względem rozmiaru i prędkości ładowania.

Większość ekspertów zgadza się, że przyszłe marketingowe dashboardy KPI powinny być w stanie zrozumieć polecenia głosowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost technologii poleceń głosowych w urządzeniach mobilnych i IoT (tj. Alexa, Google Home, Siri, Cortana itp.). 

7. Jest łatwy do nauczenia i użytkowania

Idealny dashboard KPI marketingowych powinien być intuicyjny. Nie powinien wymagać wewnętrznego eksperta do codziennego użytkowania. Tak długo jak kluczowe wskaźniki są dobrze zdefiniowane dla każdego z różnych zestawów danych, powinien być skalowalny do rozbudowy w miarę rozwoju firmy. 

Idealny dashboard KPI powinien być w stanie zwiększyć interaktywność dzięki opcji wyszukiwania i natychmiastowego udostępniania plików. W przypadku trudności technicznych powinien być wbudowany chatbot, który zapewni wsparcie 24/7. 

Przypadek dla optymalnego marketingowego KPI Dashboard

CMO i inni liderzy biznesowi są pod coraz większą presją, aby zapewnić wzrost powyżej rynku. Aby konsekwentnie wykorzystywać marketingowe KPI i osiągać lepsze wyniki niż rynek, potrzebny jest dobrze zaprojektowany dashboard marketingowych KPI wsparty najlepszymi w swojej klasie funkcjami analitycznymi i algorytmami. 

Wraz ze wzrostem ilości danych i rozwojem sztucznej inteligencji oraz innych technologii, dashboardy staną się bardziej konfigurowalne, skalowalne i aktywowane głosem.

Dowiedz się więcej o szybkich, dokładnych i kompleksowych rozwiązaniach Nielsena w zakresie pomiarów marketingowych.

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń