Kobieta nosząca sweter i robiąca selfie

Kluczowe ustalenia

$2.3

Wysoki ROAS zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej

Badanie przyniosło 1,7 USD krótkoterminowego zwrotu z każdego dolara reklamowego wydanego w Azji Południowo-Wschodniej z płatnych reklam TikTok. W porównaniu z innymi kanałami* w badaniu, TikTok dał 2,0 razy lepsze wyniki.

Poza bezpośrednimi wynikami sprzedaży, TikTok zapewnił markom 2,2 razy większą długoterminową sprzedaż dzięki wpływowi na wartość marki niż inne kanały* mierzone w tym badaniu.

Biorąc pod uwagę zarówno krótkoterminowy zwrot z inwestycji, jak i długoterminowy kapitał marki, TikTok przewyższył inne kanały* o 1,4 razy, z całkowitym ROAS w wysokości 2,3 USD na każdego dolara reklamowego.

9.4%

Synergiczny wpływ reklam telewizyjnych i TikTok

Nielsen stwierdził 9,4% wzrost sprzedaży, gdy reklamy TikTok są emitowane razem z reklamami telewizyjnymi przez co najmniej 4 tygodnie w Azji Południowo-Wschodniej, co jest najwyższym wynikiem wśród wszystkich innych kanałów medialnych* w tym badaniu. 

$2.3

Wykorzystaj reklamy w kanale In-Feed jako podstawę i wzmocnij je za pomocą formatów o dużej sile oddziaływania w kluczowych momentach.

Nielsen zmierzył produkty reklamowe TikTok, ujawniając, że reklamy In-Feed generowały wysoki krótkoterminowy ROAS w wysokości 2 USD, długoterminowy ROAS w wysokości 2,8 USD i wykazywały najwyższą reakcję na sprzedaż w porównaniu z innymi produktami reklamowymi. Dlatego reklamy In-Feed powinny być preferowane jako podstawowy produkt reklamowy na platformie TikTok.

W kluczowych momentach należy rozważyć formaty rezerwacji o dużym wpływie, takie jak Branded Effect, które wykazały krótkoterminowy ROAS w wysokości 2, 3 USD i długoterminowy ROAS w wysokości 3,0 USD, , zwiększając wzmocnienie z wyższą wydajnością.

$2.0

Wykorzystaj połączenie reklam twórców i marek, aby zmaksymalizować skuteczność.

Zarówno reklamy twórców, jak i marek przyniosły zwroty większe niż ich wydatki, przy czym reklamy marek zapewniały krótkoterminowy ROAS na poziomie 1,5 USD, a reklamy twórców jeszcze wyższy ROAS na poziomie 2 USD .

Uwaga: Modelowane na podstawie dwuletnich danych historycznych w 2023 r.
*Inne media mierzone przez Nielsen obejmują telewizję, radio, OOH, kino, cyfrowe wyświetlanie i wideo (z wyłączeniem Facebooka i Google).
Wydatki niezwiązane z TikTok opierają się na monitorowanych stawkach, a nie rzeczywistych wydatkach reklamodawców.

Jak to działa

Nielsen Marketing Mix Modeling zaoferował kompleksową ocenę kampanii TikTok za pomocą dostosowanych modeli ekonometrycznych. Modele te ustanowiły powiązania między szczegółowymi danymi sprzedażowymi obejmującymi 2-3 lata a szerokim zakresem działań kampanii TikTok, a także innymi platformami medialnymi, takimi jak telewizja, cyfrowe wideo, cyfrowe wyświetlanie, druk, out-of-home (OOH) oraz czynnikami niemarketingowymi, takimi jak dystrybucja, cena, konkurencja, sezonowość, efekty makroekonomiczne i inne.

Kompletne rozwiązanie Marketing Mix Modeling obejmuje walidację danych, obliczanie wskaźników (np. przychodów i zysków) oraz końcową prezentację spostrzeżeń z zaleceniami dotyczącymi zwiększenia zwrotu z inwestycji marketingowych. Dodatkowo Nielsen wykonuje kilka dodatkowych rozwiązań modelowania, w tym analizę synergii i efektów długoterminowych.

Kobieta robiąca selfie w centrum handlowym