Centrum wiadomości >

Nielsen: Chiński rynek smartfonów napędzany jest teraz przez modernizację

6 minut czytania | czerwiec 2015 r.
{“order”:7,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Szanghaj, Chiny - 16 czerwca 2015 - Szacuje się, że penetracja smartfonów osiągnie 73% wśród chińskich konsumentów do roku 2015, co stanowi 11% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w 2014 roku, jak wynika z najnowszego raportu Nielsen Consumer Confidence Report i Nielsen Smartphone User Research Report.  

W porównaniu z rokiem 2013, kiedy penetracja smartfonów w Chinach wzrosła o 22 punkty procentowe, a w 2014 roku o 15 punktów procentowych, badanie Nielsena wskazuje na stopniowe spowolnienie wzrostu penetracji smartfonów.

CHIŃSKI RYNEK SMARTFONÓW ZMIENIA SIĘ NA NAPĘDZANY AKTUALIZACJAMI

Według najnowszych badań Nielsena, penetracja smartfonów w chińskich aglomeracjach miejskich jest bliska lub już przekracza 90%.

W przypadku pracowników o średnich i wysokich dochodach oraz osób młodych, poniżej 30 roku życia, odsetek ten również z reguły przekraczał 80%. Wzrost liczby smartfonów na rynku nie jest już kluczowym trendem. Zamiast tego chińscy konsumenci zwracają teraz większą uwagę na jakość i wydajność smartfonów - wynika z badań Nielsena.

Raport pokazuje również, że podczas gdy wskaźnik penetracji smartfonów w miastach pierwszego rzędu utrzymywał się na stałym poziomie 94% przez cały 2014 rok, 55% konsumentów z miast pierwszego rzędu nadal twierdziło, że planuje zakup smartfonów w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

"Pomimo faktu, że wskaźnik penetracji smartfonów jest bliski osiągnięcia dojrzałości w obrębie obszarów miejskich oraz grup o średnich i wysokich dochodach, nadal widzimy duże możliwości konsumpcji ze strony tych samych segmentów" - powiedział Oliver Rust, dyrektor zarządzający Nielsen China. "Ich popyt wynika z modernizacji urządzeń, a konsumenci nadal zwracają większą uwagę na jakość i wydajność smartfonów".

"Przy wskaźniku penetracji smartfonów już powyżej 80% dla konsumentów miejskich, spodziewamy się ogólnego trendu modernizacyjnego na rynku smartfonów w Chinach. Oczekuje się, że smartfony ze średniej i wysokiej półki będą podstawowym źródłem wzrostu w 2015 roku. Producenci, którzy są w stanie wykorzystać trend premiumizacji do stworzenia produktów o wyższej wydajności, będą mieli większe szanse na sukces" - dodał Rust.

JAKI JEST GŁÓWNY CZYNNIK WZROSTU CHIŃSKIEGO RYNKU SMARTFONÓW W 2015 ROKU?

Według badań Nielsena, podczas gdy miasta pierwszego rzędu w dużej mierze osiągnęły dojrzałość penetracji smartfonów, miasta drugiego (88%, +13%), trzeciego (88%, +22%) i czwartego rzędu (86%, +15%) wszystkie odnotowały dwucyfrowy wzrost w 2014 roku. Na rynkach wiejskich wskaźnik penetracji wzrósł o 6% do 32%.

Jeśli chodzi o przyszłe zamiary zakupowe, w ostatnim kwartale 2014 roku konsumenci z miast trzeciego i czwartego rzędu wykazali 4% i 3% wzrost chęci zakupu smartfonów w porównaniu z pierwszym kwartałem. Podobny trend zaobserwowano wśród konsumentów z obszarów wiejskich, z których prawie 10% wskazało na plany zakupu smartfona w 2015 roku, co stanowi 4% wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 roku. W przypadku konsumentów z miast drugiego rzędu, jedna czwarta stwierdziła, że zamierza kupić smartfon w ciągu 2015 roku, co stanowiło niewielki spadek, w porównaniu do początku 2014 roku.

Jeśli chodzi o segmentowane grupy konsumentów, przez cały 2014 r. penetracja smartfonów realizowała dwucyfrowy wzrost wśród konsumentów w wieku 40-49 lat, osób o umiarkowanych i wysokich dochodach, osób samozatrudnionych i profesjonalistów. Konsumenci w wieku poniżej 30 lat (28%), lub osoby o wysokich dochodach (35%) lub na stanowiskach kierowniczych (43%) wykazali najwyższy zamiar zakupu smartfonów w 2015 roku. W szczególności zamiar zakupu smartfonów wśród studentów prezentował najbardziej widoczny wzrost, ze skokiem o 14 punktów procentowych w porównaniu do początku 2014 roku.

"W 2015 roku wzrost penetracji smartfonów będzie pochodził głównie z miast niższego szczebla, obszarów wiejskich, konsumentów w średnim wieku i o niskich dochodach oraz osób starszych. To, co będzie kluczowe dla producentów, to stworzenie skutecznych strategii marketingowych i komunikacyjnych, aby pozyskać tych konsumentów, przekształcając możliwości w realny wzrost rynku" - powiedział Rust.

CZY TABLETY PRZEŻYJĄ DRUGĄ FALĘ SZYBKIEGO WZROSTU?

Według badań Nielsena, pod koniec 2014 roku wskaźnik penetracji tabletów w Chinach osiągnął 30%, czyli blisko poziomu 35% dla laptopów.

"W kolejnym etapie, tylko poprzez zaspokojenie zapotrzebowania na spersonalizowane doświadczenie w ramach różnych niszowych scenariuszy, producenci mogą cieszyć się kolejną rundą szybkiego wzrostu w ramach rynku tabletów" - powiedział Rust.

WEARABLE TECH: KOLEJNY GORĄCY PUNKT NA CHIŃSKIM RYNKU

Z danych Nielsena wynika, że intencje zakupu inteligentnych zegarków i bransoletek w ciągu kolejnych 12 miesięcy osiągnęły pod koniec 2014 roku poziom 7%, o dwa punkty procentowe wyższy niż w I kwartale 2014 roku. Liczba ta jest jeszcze wyższa wśród młodych i w średnim wieku konsumentów o wyższych dochodach. W IV kwartale versus I kwartał 2014 r. chęć zakupu zyskała 2 i 13 punktów procentowych odpowiednio dla konsumentów w wieku poniżej 30 lat (9%) i studentów (19%).

"Dzięki postępowi w dostępności Internetu, użyteczność wearable tech rozszerzyła się na codziennych konsumentów dzięki ciągłym innowacjom" - powiedział Rust. "Każdego dnia nowe funkcje przemawiają do szerszej grupy konsumentów, takich jak osoby starsze i dzieci. Rodzice mogą nie chcieć kupować smartfona dla 7-letniego dziecka, ale mogą być otwarci na zakup inteligentnego zegarka. Potencjał technologii wearable jest wciąż w powijakach."

"Jeśli mówimy, że smartfony są koniecznością, to technologia wearable jest nie-niezbędna, ale zaprojektowana dla bardziej osobistych doświadczeń. Poprzez zaspokojenie indywidualnych potrzeb za pomocą tej nowej technologii, obserwujemy rozwój nowej niszy z ogromnymi możliwościami" - dodał Rust.

Według wyników badania Nielsen & Alibaba Platform, New Offer Advisor (NOA), wygląd i design (18%) oraz funkcje związane ze zdrowiem (34%) to dwie najważniejsze dla konsumentów cechy technologii wearable.

"Obecnie kładzie się ogromny nacisk na estetykę i design w technice, podczas gdy zdrowie jest coraz ważniejszym tematem dla dzisiejszych chińskich konsumentów. Poprzez stworzenie wyjątkowych doświadczeń konsumenckich, które skupiają się na tych atrybutach, wearable tech ma realną szansę na wysoki wzrost w najbliższej przyszłości" - podsumował Rust.

                                                                                                                                                                         O NIELSEN

Nielsen N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zarządzającą wydajnością, która zapewnia kompleksowe zrozumienie tego, co konsumenci oglądają i kupują. Segment Watch firmy Nielsen zapewnia klientom z branży medialnej i reklamowej usługi pomiaru Total Audience na wszystkich urządzeniach, na których konsumowane są treści wideo, audio i tekst. Segment Buy oferuje producentom i detalistom pakowanych dóbr konsumpcyjnych jedyne w branży globalne spojrzenie na pomiar efektywności sprzedaży detalicznej. Integrując informacje z segmentów Watch i Buy oraz innych źródeł danych, Nielsen zapewnia swoim klientom zarówno światowej klasy pomiary, jak i analizy, które pomagają poprawić wyniki. Nielsen, firma z listy S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, które obejmują ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Kontakt:Sue Feng, sue.feng@nielsen.com, 010-5912-9195