Centrum informacyjne > Wydarzenia

Nielsen wzywa liderów biznesu, aby zmądrzeli wobec kobiet podczas niedawnego wydarzenia LEAD

2 minute read | październik 2020
Nielsen organizuje webinarium Lead Network w Turcji

Firma Nielsen została zaproszona do wygłoszenia przemówienia na temat znaczenia, jakie ma dla firm "mądrość wobec kobiet", aby cieszyć się trwałym wzrostem w ramach okrągłego stołu CEO LEAD (Leading Executives Advancing Diversity) Network. Seminarium, zorganizowane przez turecki oddział LEAD Network, europejskiej organizacji działającej na rzecz zatrzymania i rozwoju kobiet w branży detalicznej i dóbr konsumpcyjnych w Europie, koncentrowało się na kwestiach równości płci, różnorodności i ładu korporacyjnego.

W wirtualnej prezentacji dla ponad 30 prezesów wiodących firm w Turcji, Didem Sekerel Erdogan, Senior Vice President, Intelligent Analytics for Emerging & Developing Markets, powiedział: "Przewiduje się, że do 2028 roku kobiety będą kontrolować około 75% wszystkich wydatków uznaniowych na całym świecie. W związku z tym, marki powinny nie tylko zrozumieć, jak kobiety ewoluowały, ale także proaktywnie poszukiwać rozwiązań dla rzeczywistych wyzwań, przed którymi stoją." 

"Pandemia COVID-19 wzmocniła ważną rolę, jaką kobiety odgrywają w społeczeństwie - jako pracownicy, jako frontlinerzy, jako opiekunowie, jako nauczyciele" - kontynuował Erdogan. "Aby wygrać z kobietami, marki muszą zrozumieć, jak kobiety żonglują między swoją niezależnością, priorytetami i oczekiwaniami społeczeństwa i dążyć do, złagodzenia ich obciążeń, rozjaśnienia ich ciężarów i, co najważniejsze, wspierania parytetu płci".   

Razem z Erdoganem była Nur Serenli, dyrektor Consumer Insights, która zauważyła, że "tylko 23% europejskich kobiet w porównaniu do 37% mężczyzn uważa, że mężczyźni i kobiety są równo traktowani w społeczeństwie."

Powtórzyły, że ważne jest, aby marki były zaangażowane w walkę o równość kobiet, nie tylko w zakresie swoich produktów i usług, ale także w odniesieniu do sali posiedzeń zarządu. 

Erdogan zachęcał firmy do wysłuchania tego wezwania, mówiąc: "Jeśli Twoja firma naprawdę wierzy i aktywnie wspiera postęp kobiet i jeśli Twoja firma wprowadza rzeczywiste i udokumentowane zmiany, aby być bardziej integracyjną, zróżnicowaną i równą, to dołącz do ruchu. Powinniśmy wszyscy współpracować, aby popchnąć postęp kobiet do przodu, ponieważ jest to nie tylko słuszna rzecz do zrobienia - jest to mądra rzecz."