02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

10, 20, 30 Kontakt z mediami w dobie tajemniczych sieci

3 minuty czytania | lipiec 2014 r.

Akcja handlowa Sunflower anti-black box service odzwierciedla szybkość i umiejętność korzystania z nowych mediów przez nowe pokolenie. Według danych z badań Nielsena [rys. 1], 64% respondentów w wieku 12-65 lat korzystało wczoraj z Internetu, w tym 80% respondentów w wieku 12-39 lat korzystało z Internetu, a 96% respondentów w wieku 20-29 lat to młodzi widzowie. Jakie wyzwania przyniesie wysoka zależność od Internetu dla innych mediów? Nielsen zaczyna od pokoleń 10, 20 i 30, aby zaobserwować kontakt z mediami w dobie Internetu.

Czy telewizja ma jeszcze przewagę?
Wczoraj wskaźnik styczności z oglądaniem telewizji wyniósł aż 88% w porównaniu z innymi mediami. Widać, że telewizja nadal zajmuje fotel najbardziej mainstreamowego medium, ale odsetek młodych respondentów oglądających telewizję jest znacznie niższy niż ogólna średnia. Jeśli chodzi o strukturę dystrybucji ludności, to osoby w wieku 10-39 lat stanowią obecnie 44% populacji w wieku powyżej 4 lat, co oznacza niewielki spadek o 3% w porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat, ale z punktu widzenia proporcji populacji oglądającej telewizję znacznie spadł udział osób w wieku 10-39 lat. , obecnie stanowiły one łącznie 30 proc.


W porównaniu z analogicznym okresem ostatnich lat, wyniki oglądalności wszystkich widzów powyżej 4 roku życia są płaskie. Chociaż średni dzienny wskaźnik kontaktu z widzami zmniejszył się, średni czas oglądania na widza nieznacznie wzrósł, co wskazuje, że widzowie, którzy przychodzą oglądać, są skłonni pozostać dłużej. W przypadku osób w wieku 10-19 lat, które miały najniższą oglądalność, ich wyniki oglądalności spadły o 13% w porównaniu z wynikami sprzed pięciu lat. Jednocześnie spadł zarówno wskaźnik oglądalności, jak i czas oglądania. - Podobnie jak w przypadku 19-latków, ale zmiana czasu oglądania jest najmniej widoczna, choć spadek udziału widzów w wieku 30-39 lat nie jest tak alarmujący jak w przypadku dwóch poprzednich pokoleń, ale średni dzienny czas oglądania również spadł o 5%. Młodzi telewidzowie rzeczywiście mają tendencję do tracenia, ale większą uwagę należy zwrócić na spadek czasu oglądania widzów w wieku 30-39 lat, co oznacza zmianę atrakcyjności istniejących treści telewizyjnych dla tej grupy widzów.

Jaki jest stan gazet, magazynów i radia?
Oprócz telewizji, grupa 20-39 latków dobrze wypada także pod względem kontaktu z czasopismami. Rodzaje magazynów, które czytałem w ostatnim miesiącu, również różnią się w zależności od pokolenia. Choć w czołówce rankingu znajdują się czasopisma rozrywkowe o tematyce filmowej i telewizyjnej, istnieje wiele różnic między rankingami innych typów czasopism a rankingiem ogólnym. Ogólne czasopisma 12-19 lat Wskaźnik czytania jest niski, podczas gdy nauka języków obcych i komiksy są w pierwszej dziesiątce, 20-29 lat są bardziej akceptujące czasopisma kobiece / modowe, a 30-39 lat są dotknięte przebiegiem życia, czytanie w ostatnim miesiącu Czasopisma kobiece / rodzinne / rodzicielskie również plasują się wyżej niż ogólny typ czasopism respondentów.

Ponieważ media radiowe nie wykorzystują wizualizacji i są często wykorzystywane jako media towarzyszące, słuchacze w wieku 12-19 lat (95% uczniów) oraz słuchacze w wieku 30-39 lat (87% pracowników) w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami słuchania radia w dniu Wczoraj nie nastąpiło zmniejszenie zjawiska. Wpływ internetu na radio znajduje odzwierciedlenie w sprzęcie, na którym słucha się radia. Mimo że udział car audio i ogólnego audio/radia jest nadal stosunkowo wysoki, to odsetek młodych ludzi słuchających radia poprzez wbudowane telefony komórkowe lub przy użyciu internetu jest znacznie wyższy niż wśród ogółu badanych, a zjawisko słuchaczy w wieku 20-29 lat słuchających przez internet jest szczególnie widoczne , internet zmienił sposób słuchania radia przez młodych ludzi.

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.