02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Digital & technology

Integracja finansowania tradycyjnego i internetowego to nieodparty trend, który jeszcze bardziej wzmacnia chiński przemysł finansowy

6 minut czytania | kwiecień 2016 r.

Tradycyjne i internetowe narzędzia finansowania będą się jeszcze bardziej uzupełniać, ponieważ te dwa nadal są integrowane w erze "big data". Chiński biznes finansowania internetowego zaprezentuje się jako główna siła w uczestniczącej międzynarodowej konkurencji i współpracy w najbliższej przyszłości, według nowego raportu wydanego przez Nielsena wraz z Boao Review i Tencent.

"To był kontrowersyjny temat, że jeśli internet całkowicie upend rynku, zysku i modeli przetrwania tradycyjnych instytucji finansowych, co powoduje fundamentalne i nieprzewidywalne wpływy na całej branży finansowej, ale niezaprzeczalnie rdzeń istoty branży nie zostanie zmieniony wraz z rozwojem biznesu opartego na Internecie", mówi Kevin Wang, dyrektor badań finansów Nielsen Chiny.

"Przez lata finansowanie małych firm było przeszkodą dla gospodarki rynkowej Chin. Finansowanie internetowe może w dobry sposób pomóc małym firmom i startupom, które nie mają dostępu do kredytów bankowych i tradycyjnych zasobów finansowych. Więc te pojawiające się platformy finansowania online mogą wzmocnić przemysł finansowy Chin i promować jego małe i średnie przedsiębiorstwa."

Finanse internetowe mogą podnieść efektywność, zwiększyć żywotność rynku i przełamać monopol banków na alokację zasobów finansowych w Chinach. W obliczu tego wyzwania, tradycyjny sektor finansowy w kraju, który obejmuje banki, firmy ochroniarskie, firmy zarządzające aktywami, firmy ubezpieczeniowe i powiernicze, zaczął obejmować ten nowy trend, przesuwając się w stronę Internetu i uruchamiając własne platformy cyfrowe.

"Szybko rosnąca popularność finansów internetowych stanowi poważne zagrożenie dla tradycyjnego systemu finansowego, zmuszając go do reform. Ceglane instytucje finansowe powinny myśleć innowacyjnie, aby utrzymać swoją pozycję w branży, a także umożliwić rozwój nowych produktów i usług, które uzupełnią ich słabe strony" - mówi Wang. "Szerokie zastosowanie technologii internetowej może unowocześnić w ramach tradycyjnej branży finansowej. Integracja tradycyjnego i internetowego finansowania jest nieodpartym trendem."

Finansowanie przez Internet łagodzi presję finansową osób, którym trudno jest pożyczyć pieniądze od banków

Ze względu na szeroki zasięg i dostępność, internetowe platformy inwestycyjne zmieniają sposób dostępu ludzi do produktów finansowych w Chinach. Średnie i małe przedsiębiorstwa, które wcześniej miały trudności z uzyskaniem kredytów bankowych, zwracają się do finansowania internetowego w celu zabezpieczenia środków.

Według badań Nielsena, prawie 40% ankietowanych stwierdziło, że doświadczyło odrzucenia wniosku kredytowego przez bank. Ponadto 44,2% z nich uważało, że zaciąganie pożyczek w bankach jest trudne lub bardzo trudne, a tylko 13,2% stwierdziło, że nie jest zbyt. W sumie 42,9% badanych osób zgłosiło poczucie trudności w otrzymaniu pieniędzy od banków stacjonarnych.

Mówiąc o swoich ostatnich doświadczeniach z wnioskami kredytowymi, ci, którzy twierdzili, że trudno jest pożyczyć pieniądze od banków, mieli 23,7% wskaźnik sukcesu. Dziewięćdziesiąt pięć procent (95,4%) tych, którzy twierdzili, że łatwo jest pożyczać pieniądze od banków, ostatecznie dostało to, czego chciało, wskazując na ogromną przepaść między tymi dwiema grupami ludzi w zakresie aplikacji o kredyt bankowy.

Internet stał się bardzo pomocnym kanałem dla tych, którzy mają trudności z pożyczaniem pieniędzy od banków, przy czym 41,9% z nich twierdzi, że z powodzeniem otrzymało pożyczkę z platformy finansowania online. Jeśli chodzi o tych, którzy mogą łatwo pożyczyć pieniądze od banków, większość ich pożyczek nadal pochodzi z kanałów offline, a tylko 25,4% z nich pochodzi z Internetu.

Istnieje również duża różnica w oprocentowaniu pomiędzy obiema grupami aplikujących o pożyczki. Kiedy grupy trudne do finansowania otrzymują pożyczki od banków, 31,7% z nich ostatecznie ponosi 20% odsetek rocznie za pożyczki. To tylko 3,7% grup łatwych do finansowania jest zobowiązanych do tak wysokiego obciążenia.

Ale różnica jest oczywiście zmniejszona, jeśli chodzi o pożyczki internetowe. Choć nadal wymaga się od ludzi co najmniej 10-procentowej rocznej stopy procentowej, to dla tych trudnych do finansowania grup, oprocentowanie nie jest tak wysokie jak w tradycyjnych bankach. Z badań Nielsena wynika, że wśród grup trudnych do finansowania, 46,9% z nich może cieszyć się pożyczkami o rocznej stopie procentowej w granicach 8%, tylko 21,5% z nich może uzyskać ten sam poziom oprocentowania z kanałów offline.

Finansowanie online zmienia przebieg procesu finansowania, zapewniając lepszą wydajność i większą równość. Poza tym, łatwiejszy dostęp jest jednym z powodów, dla których usługi finansowe online przemawiają do społeczeństwa. Ci, którzy wcześniej mieli trudności z uzyskaniem kredytów bankowych, zwracają się do platform finansowych online, które stały się ich głównym źródłem finansowania.

"Więcej osób zwraca się do platform finansowania online i jest to wskaźnik tego, jak bogactwo społeczne jest lepiej przydzielane zgodnie z zasadami rynku. Z niecierpliwością czekamy na to, jak Internet może dalej rozwiązywać problemy z trudnościami w finansowaniu w najbliższej przyszłości" - powiedział Wang.

Finansowanie przez Internet ma bardziej pozytywny wpływ na osoby poszukujące pożyczki

Możemy użyć "dostępności", "osiągalności" i "rentowności", trzech miar oceny działania finansowania offline, jako narzędzia do oceny efektu finansowania online.

Gdy indeks pozostaje na poziomie 100, oznacza to, że wpływ finansowania online jest taki sam jak offline. Kiedy odczyt jest powyżej 100, pokazuje, że finansowanie online przynosi więcej pozytywnych efektów niż offline dla poszukujących pożyczek i że udogodnienia online są bardziej pożądane niż offline. Kiedy Indeks jest poniżej 100, wskazuje to, że wyniki pożyczek online mogą być oceniane jedynie jako drugorzędne, a to co osiągnęły pożyczki offline na tym etapie przeważa.

Z badań Nielsena wynika, że obecnie indeks w Chinach wynosi 108,5, co świadczy o tym, że pożyczki online zaoferowały większą pomoc dla osób poszukujących wsparcia finansowego, co jest sygnałem początkowego sukcesu internetowych narzędzi finansowych.  

Według tych badań, 49% chińskich konsumentów nigdy nie ubiegało się o pożyczki, ale nie oznacza to, że w przyszłości nie będą potrzebowali finansowania. Wśród tych konsumentów tylko 26,5% osób fizycznych i 22,1% firm nie spotkało się z brakiem funduszy. Pozostałe 70% ma potrzeby w zakresie pozyskiwania funduszy, mimo że nie złożyło jeszcze wniosków kredytowych.

"Wraz z rozwojem finansowania internetowego, finansowanie internetowe może zaoferować większą pomoc osobom, które mają trudności z finansowaniem, dając im dostęp do większej ilości środków finansowych, w sposób, który wspiera dobrą kontrolę ryzyka wspierającą wzrost gospodarki" - powiedział Wang. "Więcej niż to, Internet jest również dobrą platformą do promowania i rozpowszechniania wiedzy o zarządzaniu finansami wśród ogółu społeczeństwa, zwiększając świadomość społeczną w zakresie potencjalnego ryzyka finansowego" - powiedział Kevin Wang.

O SPRAWOZDANIU

Raport ilustruje wpływ rozwoju finansów internetowych na zachowania i perspektywy konsumentów. Badania obejmują wszystkie prowincje, regiony autonomiczne i gminy w całych Chinach, z wyłączeniem Hong Kongu, Macau i Tajwanu, i otrzymały efektywne wyniki badań 6 478 sztuk, w tym 4 267 ankiet osobistych i 2 211 ankiet korporacyjnych. Po przetworzeniu statystycznym, demografia próby jest identyczna z tłem chińskich użytkowników Internetu. 

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń