Przejdź do treści
Spostrzeżenia > Media

Domy z telewizją szerokopasmową zwiększają oglądalność sportu

3 minuty czytania | Luty 2022

Pomimo rosnącego bogactwa opcji treści dostępnych dla konsumentów, niewiele z nich dorównuje wpływowi sportów na żywo, czego dowodem jest wzrost oglądalności ligi NFL w tym sezonie, którego kulminacją będzie Super Bowl LVI 13 lutego 2022 roku. I choć konsumenci oglądają profesjonalną piłkę nożną w telewizji od dziesięcioleci, łączność odgrywa coraz ważniejszą rolę w sposobie oglądania w dzisiejszych czasach, ponieważ 28% wszystkich amerykańskich gospodarstw domowych korzysta z połączeń szerokopasmowych do oglądania telewizji.

Gospodarstwa domowe korzystające wyłącznie z dostępu szerokopasmowego (BBO) stanowią dominujący typ osób odcinających się od sieci - są to gospodarstwa domowe, które odbierają programy telewizyjne bez dostępu do tradycyjnych usług kablowych lub satelitarnych (drugi typ korzysta z fizycznej, zazwyczaj cyfrowej anteny w celu uzyskania dostępu do programów). W sumie 44% gospodarstw domowych przerwało kabel lub nigdy nie korzystało z tradycyjnych usług kablowych lub satelitarnych (cord nevers). Pięć lat temu 81% amerykańskich gospodarstw domowych korzystało z dostępu do treści telewizyjnych za pośrednictwem tradycyjnych skrzynek kablowych lub satelitarnych.

Zmiana ta jest wyraźnym wskaźnikiem tego, jak Amerykanie zmieniają sposób konsumpcji treści, a gospodarstwa domowe BBO są liderem w dziedzinie sportu, zwłaszcza podczas tegorocznych rozgrywek NFL. Widzowie w wieku 25-54 lat w gospodarstwach domowych BBO na rynkach LPM+PPM stanowili 17%-18% widowni telewizyjnej podczas rozgrywek playoff w dywizji w dniach 22 i 23 stycznia. Po tygodniu od meczu o mistrzostwo konferencji, udział ten wynosił niecałe 20%. Porównując, pomiędzy 6 a 23 stycznia, widzowie w wieku 25-54 lat w domach BBO stanowili około 10% programów pozasportowych w trzech sieciach, które transmitowały rozgrywki o mistrzostwo dywizji i konferencji. Jednak widzowie w domach BBO interesują się nie tylko profesjonalnym futbolem. W zeszłym roku, na przykład, osoby w wieku 25-54 lat w domach BBO stanowiły 11% wszystkich minut oglądania Olimpiady NBC.

Oprócz podkreślenia znaczenia programów sportowych dla gospodarstw domowych BBO, dane ilustrują również, w jaki sposób gospodarstwa domowe BBO wykorzystują swoje połączenie do znacznie więcej niż tylko przesyłania filmów z usług over-the-top, takich jak Netflix, Hulu i Amazon Prime Video. Prawdą jest, że łączność napędza ogromny wzrost treści, które Amerykanie przesyłają strumieniowo, zwłaszcza w czasie pandemii, ale wykorzystanie łączy szerokopasmowych rosło wśród amerykańskich gospodarstw domowych na długo przed rozpoczęciem blokad spowodowanych przez COVID. I ten wzrost jest coraz szybszy. 

W styczniu 2022 r. ponad 83% amerykańskich domów będzie miało co najmniej jedno urządzenie podłączone do telewizora, co oznacza wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu ze styczniem 2020 r. (74%). Wzrost penetracji podłączonych urządzeń telewizyjnych przyczynił się również do wzrostu liczby gospodarstw domowych korzystających wyłącznie z telewizji szerokopasmowej (BBO) w Stanach Zjednoczonych, które stanowią obecnie 28% wszystkich gospodarstw domowych z telewizją, a na niektórych rynkach penetracja przekracza 36%. Co ważne, BBO nie jest popularny tylko w dużych, miejskich rejonach DMA. W rzeczywistości Federalna Komisja Łączności (FCC) ogłosiła niedawno nowe finansowanie w wysokości aż 1,2 miliarda dolarów w ramach funduszu Rural Digital Opportunity Fund w celu rozszerzenia dostępu szerokopasmowego w 32 stanach. Dzięki tym środkom 23 dostawców zapewni usługi szerokopasmowe w ponad 1 mln miejsc.

Chociaż komunikat FCC mówi o przyszłych inwestycjach, już teraz widać wpływ łączności szerokopasmowej na rynkach, które są znacznie mniejsze niż duże miasta, takie jak Los Angeles, Nowy Jork czy Chicago. W rzeczywistości, jeśli spojrzymy na oglądalność meczów playoffów o dywizje i mistrzostwa, najlepsze DMA pod względem oglądalności BBO są zdecydowanie bardziej wiejskie niż Nowy Jork i Los Angeles.

Wśród rosnącego bogactwa opcji medialnych, szerokopasmowy internet stał się środkiem dostępu do szerokiej gamy treści wideo - nie tylko programów z serwisów streamingowych. W rzeczywistości liczba gospodarstw domowych, które odbierają programy telewizyjne za pośrednictwem łączy szerokopasmowych, przewyższa obecnie liczbę gospodarstw domowych, które odbierają je za pośrednictwem anteny naziemnej (gospodarstwa domowe nastawione wyłącznie na nadawanie). Programy sportowe zawsze były głównym czynnikiem napędzającym planowe, umówione oglądanie, ale gwałtowne zaangażowanie w treści sportowe sugeruje, że nawet gospodarstwa domowe, które są bardziej skłonne do konsumpcji treści w ramach swojego harmonogramu, będą oglądać zaplanowane programy, jeśli jest to program, którego szukają.