02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > TV & streaming

Oglądalność wiadomości w wieku 55+: trzeba wiedzieć

4 minuty czytania | Sue Tremblay, Wiceprezes, Dyrektor Handlowy | Lipiec 2022

Twoja okolica, twoje miasto, twój kraj - potrzeba wiedzy o tym, co się dzieje w danym momencie, jest nierozerwalnie związana z naszym przetrwaniem, a nawet, można by rzec, z naszym człowieczeństwem. Ta krytyczna potrzeba bycia poinformowanym doprowadziła do powstania niezliczonej ilości sposobów, w jaki informacje, a w szczególności to, co ogólnie nazywa się "wiadomościami", mogą być dostępne i konsumowane. Od rozbudowanych mediów społecznościowych po pajęczynę sposobów oglądania telewizji - zarówno na dużym ekranie, jak i na naszych urządzeniach osobistych - możemy teraz dosłownie oglądać wiadomości gdziekolwiek jesteśmy.

I tak jest. Patrząc na ogólną oglądalność, wiadomości nadal utrzymują się na pierwszym miejscu w kategoriach oglądalności. W tej kategorii osoby w wieku 25-34 lat oglądają więcej wiadomości niż jakikolwiek inny gatunek programu, co stanowi 11% udziału w oglądalności, a osoby w wieku 35-54 lat mają imponujący 15% udział¹. Jednak prawdziwym zwycięzcą w oglądaniu wiadomości jest grupa 55-64 lat, która, choć mniejsza pod względem zasięgu, ma większy udział w oglądaniu niż każda z dwóch pozostałych grup - 16%2. Należy podkreślić przywiązanie do oglądania wiadomości wśród dorosłych w wieku 55-64 lat... i docenić ich lojalność.

Nie tylko starsi dorośli oglądają najwięcej wiadomości, ale także grupa 55-64 lat przyczynia się do ogólnego wzrostu liczby wyświetleń. Łącząc grupę 55-64 z kluczową grupą 24-54, łączna liczba wyświetleń ze wszystkich źródeł - kanałów telewizyjnych, kablowych, All-Other-Tuning (AOT3) i nietradycyjnych źródeł oglądania (non-HUT4) - wzrosła o imponujące 56,5% w kwietniu 20225 r. (w porównaniu z równie imponującym wzrostem o 54,9% w kwietniu 2021 r.).

Sposób oglądania wciąż ewoluuje: Gospodarstwa domowe oglądające wiadomości ze źródeł innych niż HUT wzrosły o 8% w ujęciu rocznym, przy czym nieproporcjonalnie dużo tej zmiany pochodzi od osób w wieku 25-34 lat, które przeniosły swoją oglądalność do źródeł innych niż HUT o 10%. Nie dziwi więc fakt, że rzetelni widzowie wiadomości w wieku 55-64 lat przenieśli się do źródeł innych niż HUT w najmniejszym stopniu, bo o 6%6. Co ważne, nie zapominajmy, że osoby w wieku 55-64 lat posiadają większą wartość netto i dysponują większymi dochodami niż osoby młodsze. ICYMI, sprawdź ten kawałek na temat siły nabywczej 55-64.

I weź pod uwagę lojalność wobec marki - powszechne jest przekonanie, że walka o marki toczy się w pierwszych latach, co sprawia, że młodsze dema są poszukiwanymi konsumentami. Jednak obecne badania pokazują, że grupa 55-64 latków, oprócz tego, że jest wiodącym konsumentem nowości, jest również otwarta na próbowanie nowych marek. Patrząc na sumę przyrostowych, kolejnych zakupów marki7, różnica pomiędzy powtarzalnymi zakupami marki wśród 55-64 w porównaniu do innych młodszych grup jest bardzo niewielka. Wszystkie grupy wykazują spadek w tej metryce, a zatem są otwarte na nowe marki w ramach danej kategorii.8

Zagłębiając się w przykład lojalności wobec marki w konkretnej i niezwykle ważnej kategorii - motoryzacji - dane pokazują, że osoby w wieku 55-64 lat częściej posiadają pojazdy wielu marek - wysokiej klasy, luksusowe, ... lista jest długa i robi wrażenie.9

Kiedy myślimy i planujemy przyszłość wiadomości i monetyzacji widowni wiadomości, rozszerzone demo 25-64 ilustruje zaufaną, niezawodną i dochodową część równania. Tak, świat nadal będzie się kręcił, ludzie będą znajdowali nowe sposoby na bycie poinformowanym, ale grupa 55-64 będzie nadal solidnie oglądać i wydawać. A dane pokazują, że mają do tego odpowiednie zasoby.

Uwagi
  1. Nielsen: NLTV, oglądalność według gatunków, kwiecień 2022 r.
  2. Nielsen: NLTV, oglądalność według gatunków, kwiecień 2022 r.
  3. AOT - All Other Tuning: Treść, której nie można zidentyfikować za pomocą kodów lub dopasowanych sygnatur dźwiękowych; dlatego nie można jej przypisać do dystrybutora końcowego (a tym samym do kodu stacji). Aby treść mogła zostać uznana za niekodowaną/niedopasowaną musi pochodzić z urządzenia HUT (households using television), takiego jak telewizor lub dekoder. 2022 Nielsen Local Reference Supplement
  4. Non-HUT: Not a Household Using Television źródło - alternatywne sposoby oglądania telewizji, pendrive, aparat fotograficzny lub gra przenośna/ręczna, zgodnie z definicją HUT. 2022 Nielsen Local Reference Supplement.
  5. Nielsen: NPower: Live+same day, total day % udziału według całkowitego wykorzystania telewizji, kwiecień 2021 vs. kwiecień 2022
  6. Nielsen: NPower, Live+same day, total day impressions, kwiecień 2022 r.
  7. Nielsen Catalina Solutions: Brand Loyalty sierpień 2018 - lipiec 2021.
  8. Nielsen Catalina Solutions: Brand Loyalty sierpień 2018 - lipiec 2021.
  9. Scarborough USA+, 2021 Release 2: "Likelihood to own another car brand vs US Adult".

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie