02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Demografia On-Demand: Oglądalność VOD w różnych pokoleniach

4 minuty czytania | marzec 2016 r.

Dzięki wygodzie i spersonalizowanym korzyściom oferowanym przez oglądanie programów na żądanie, nie jest zaskoczeniem, że VOD szybko staje się częścią codziennych nawyków oglądania dla wielu osób na całym świecie, niezależnie od wieku. W rzeczywistości, wśród 65% globalnych respondentów, którzy oglądają jakikolwiek rodzaj programów VOD - co może obejmować treści długo- i krótkometrażowe - ponad cztery na dziesięć osób twierdzi, że ogląda je co najmniej raz dziennie (43%).

Nie tylko najmłodsi respondenci oglądają programy na żądanie. Podczas gdy większy odsetek respondentów z pokolenia Z (w wieku 15-20 lat) i Millenialsów (w wieku 21-34 lat) deklaruje oglądanie treści na żądanie codziennie lub częściej (odpowiednio 49% i 48%) niż ich starsi koledzy, ponad jedna piąta (21%) respondentów z pokolenia Cichego (w wieku 65+) i jedna czwarta (26%) z pokolenia Baby Boomers (w wieku 50-64 lat) deklaruje oglądanie przynajmniej raz dziennie. Respondenci z pokolenia X (w wieku 35-49 lat) plasują się pośrodku, zarówno pod względem wieku, jak i deklarowanej oglądalności na żądanie - 38% z nich twierdzi, że ogląda telewizję codziennie.

Filmy dominują wśród oglądanych treści VOD we wszystkich regionach i pokoleniach. Osiemdziesiąt procent globalnych respondentów oglądających treści na żądanie twierdzi, że ogląda filmy, a następnie programy telewizyjne na żądanie (50%). Jeśli chodzi o popularne gatunki programów, komedie (38%) i seriale oryginalne (32%) zajmują najwyższe miejsce na świecie, a następnie filmy sportowe i dokumentalne (po 31%). Dwadzieścia dwa procent respondentów na świecie twierdzi, że ogląda krótkie treści wideo (filmy o długości 15 minut lub krótsze).

Co więc obecna międzypokoleniowa popularność oglądania VOD oznacza dla przyszłych wzorców oglądania? Spojrzenie na gotowość do płacenia za opcje programowe w zależności od pokolenia dostarcza pewnych informacji.

Większość respondentów we wszystkich grupach wiekowych twierdzi, że płaci za oglądanie programów telewizyjnych lub wideo za pośrednictwem usług kablowych i/lub satelitarnych. W skali globalnej 70% przedstawicieli pokolenia Z i 73% milenialsów twierdzi, że płaci za treści od tego typu tradycyjnych dostawców, w porównaniu z 77% przedstawicieli pokolenia X, 64% przedstawicieli pokolenia Baby Boomer i 63% przedstawicieli pokolenia Silent. Subskrypcje usług online (takich jak Hulu, Netflix i Amazon) są jednak młodsze. W rzeczywistości po 31% respondentów z pokolenia Z i milenialsów twierdzi, że płaci dostawcy usług internetowych za treści. Wśród starszych respondentów odsetek ten jest niższy - 24% przedstawicieli pokolenia X, 15% Baby Boomer i 6% Silent Gen twierdzi, że płaci dostawcy usług online za treści.

"Rosnąca popularność usług wideo tylko online będzie nadal wywierać presję na sieci i MVPD, ale znaczące zastąpienie jednego przez drugie jest mało prawdopodobne" - powiedziała Megan Clarken, prezes, Nielsen Product Leadership. "Podczas gdy niektórzy konsumenci ograniczają korzystanie z tradycyjnych usług telewizyjnych, wielu z nich nie zrywa całkowicie przewodu. Dla większości widzów usługi online i tradycyjne nie wykluczają się wzajemnie, lecz uzupełniają. Co więcej, usługi online, sieci i MVPD stoją w obliczu wielu tych samych wyzwań, takich jak szybko zmieniające się preferencje konsumentów, nadmiar wyboru i rosnące koszty treści. W najbliższym czasie największym zagrożeniem będzie prawdopodobnie "cord shaving", ponieważ konsumenci oceniają korzyści płynące z usług premium lub sieci i rozważają szczuplejsze pakiety kanałów, które zapewniają lepsze dopasowanie do preferencji i portfela."

Inne ustalenia z globalnego raportu Video-on-Demand obejmują:

  • Prawie dwie trzecie respondentów na świecie (65%) twierdzi, że ogląda jakąś formę programów VOD, które obejmują treści długo- i krótkometrażowe.
  • Ponad połowa globalnych respondentów (59%) twierdzi, że nie ma nic przeciwko otrzymywaniu reklam, jeśli może oglądać darmowe treści.
  • Ponad trzy czwarte globalnych respondentów (77%), którzy oglądają programy VOD, przyznaje, że robią to, ponieważ mogą oglądać w dogodnym dla siebie czasie.
  • Wśród osób oglądających programy VOD, Millennials i Gen X respondenci najczęściej zgadzają się z tym, że lubią nadrabiać zaległości w oglądaniu wielu odcinków jednocześnie.

Aby uzyskać więcej szczegółów i wglądu, pobierz raport Nielsen's Global Video-on-Demand. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe dane z tego badania na poziomie krajowym, są one dostępne w sprzedaży w sklepie Nielsen Store.

O badaniu Nielsen Global Survey

Badanie Nielsen Global Video-on-Demand Survey zostało przeprowadzone 10 sierpnia - 4 września 2015 r. i przepytało ponad 30 000 konsumentów online w 61 krajach w regionie Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu/Afryki i Ameryki Północnej. Próba obejmuje użytkowników Internetu, którzy zgodzili się na udział w tym badaniu i ma kwoty oparte na wieku i płci dla każdego kraju. Próba jest ważona w taki sposób, aby była reprezentatywna dla konsumentów internetowych w poszczególnych krajach. Ponieważ próba opiera się na osobach, które zgodziły się na udział w badaniu, nie można oszacować teoretycznego błędu próby. Jednak próba probabilistyczna o podobnej wielkości miałaby margines błędu ±0,6% na poziomie globalnym. Badanie Nielsena opiera się wyłącznie na zachowaniu respondentów posiadających dostęp do Internetu. Wskaźniki penetracji Internetu różnią się w zależności od kraju. Nielsen stosuje minimalny standard raportowania wynoszący 60% penetracji Internetu lub 10 milionów populacji online w celu włączenia do badania.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.