02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Digital & technology

Australijczycy mocno inwestowali w wiadomości finansowe i treści handlowe online podczas COVID-19

4 minuty czytania | Lyndal Cowling, Industry Lead | Sierpień 2020

Chociaż pandemia COVID-19 jest globalnym kryzysem zdrowotnym, nie da się zaprzeczyć jej rozległym skutkom ekonomicznym na całym świecie. Niemal natychmiastowy wpływ na gospodarkę sprawił, że wielu konsumentów i firm stanęło w obliczu nieoczekiwanych wyzwań, z których wszystkie będą kształtować sposób wydawania i oszczędzania w nadchodzących miesiącach. 

Wraz z rosnącymi pytaniami i obawami, Australijczycy spędzają znacznie więcej czasu w Internecie, korzystając z wiadomości i informacji biznesowych oraz informacji dotyczących finansów osobistych, uważnie monitorując sytuację, informując o stale zmieniających się okolicznościach, reakcji rządu i zarządzając własnymi finansami. 

Zaangażowanie w wiadomości i informacje finansowe po raz pierwszy wzrosło w połowie marca 2020 r., a wzrost ten był napędzany przez wiadomości dotyczące panicznego kupowania i reakcji głównych sieci supermarketów w zakresie powstrzymywania go poprzez strategie takie jak limity zakupów i przypisane godziny handlu dla seniorów. Od czasu tych początkowych skoków, wiadomości zdominowały wydarzenia, takie jak spadające ceny ropy, nieregularne ceny akcji, zapowiedzi Job Keeper i innych rządowych bodźców, długowieczność mocno dotkniętych przedsiębiorstw oraz debaty na temat wznowienia podróży, handlu detalicznego i hotelarstwa.    


Dane Nielsen Digital Content Ratings ujawniają, że od czasu, gdy rząd federalny po raz pierwszy ogłosił ograniczenia etapu 1 w dniu 23 marca 2020 r., Australijczycy spędzili prawie 500 000 godzin tygodniowo na czytaniu wiadomości finansowych i treści informacyjnych online, co stanowi wzrost o 43%1 w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r. i wzrost o 36%2 w porównaniu z 12 tygodniami poprzedzającymi ogłoszenie.

Gen Z i Millenialsi odnotowali najwyższy łączny czas poświęcony na konsumpcję wiadomości i informacji finansowych w zakresie biznesu i finansów osobistych od czasu ogłoszenia ograniczeń etapu 1. Te grupy wiekowe najbardziej martwią się o swoją przyszłość, ponieważ 13,6% Australijczyków w wieku 15-24 lat jest bezrobotnych(Australian Bureau of Statistics), i/lub nie kwalifikują się do otrzymania rządowych dotacji. Według danych Nielsen Digital Content Ratings, Australijczycy w wieku 18-24 lat spędzają 59%2 więcej czasu angażując się w treści finansowe, a Australijczycy w wieku 25-34 lat odnotowali wzrost o 47%2 w tym samym okresie. 

Okoliczności związane z COVID-19 i nową gospodarką domową wywarły głęboki wpływ na niektóre z najbardziej kultowych i niebieskich firm w kraju, zmieniając sposób prowadzenia działalności, zmniejszony jak i zwiększony popyt, a dla wielu czasowe zamknięcie działalności. Wpływ na te firmy jest odczuwalny nie tylko przez ich pracowników, ale także na fundusze emerytalne i osobiste portfele inwestycyjne milionów Australijczyków. Australijczycy zwiększyli ilość czasu poświęcanego specjalnie na wiadomości biznesowe o 38%2     

W marcu 2020 roku ASX200 zanotował najniższą wartość od ponad czterech lat; jednak w całym kwartale od kwietnia do czerwca ASX200 zaczął się odradzać i nastąpił znaczny wzrost ceny i wolumenu obrotu.

Sentyment ten znajduje również odzwierciedlenie w ilości czasu spędzanego przez Australijczyków w wieku 18+ na korzystaniu z treści i narzędzi handlowych online. Niezależnie od tego, czy uważnie monitorują swój istniejący portfel, zdobywają wiedzę na temat rynku, szukają okazji inwestycyjnych, czy też snappingują okazyjne akcje, Australijczycy spędzili 69%3 więcej czasu angażując się w treści dotyczące handlu online w okresie II kwartału w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r.

Ostatnie spadki cen akcji mocno dotknęły australijskich pre-emerytów, a ich przyszły komfort jest implikowany przez stan rynku akcji. Decyzje, które Australijczycy w wieku 55-64 lat podejmują dzisiaj, mogą w dużej mierze określić oszczędność ich emerytury. Jest to widoczne w ilości czasu, jaki osoby w wieku 55-64 lat spędzały angażując się w treści i narzędzia handlowe online oraz w trakcie kwartału kwiecień-czerwiec 2020. Niezależnie od tego, czy starannie zarządzają swoimi portfelami, monitorują sytuację, czy też wykorzystują okazję do zakupu akcji po okazyjnych cenach, osoby w wieku 55-64 lat spędzały w tym okresie o 84% więcej czasu zaangażowanego w treści i narzędzia handlowe online. 

W miarę rozwoju gospodarczego i finansowego wpływu COVID-19, jego skutki będą nadal odczuwane w różny sposób przez różnych Australijczyków, ale w szczególności przez młodsze pokolenia. 

Pomimo tego, że młodsi konsumenci najbardziej ucierpią finansowo, mieszkańcy Australii w każdym wieku będą nadal polegać na wiadomościach biznesowych i finansowych, finansach osobistych i treściach inwestycyjnych w Internecie: młodsze pokolenia będą bardziej skłonne do szukania wiedzy, podczas gdy starsze pokolenia będą bardziej skoncentrowane na zarządzaniu swoimi finansami i planowaniu przyszłości. 

Źródła

  1. Źródło: Nielsen Digital Content Ratings, Weekly, WC 23/03/20 - WC 27/07/20 vs WC 25/03/19 - WC 29/07/19, Finance News & Information Sub-Category, People 2+, Digital (C/M), Total Time Spent, Text
  2. Źródło: Nielsen Digital Content Ratings, Weekly, WC 23/03/20 - WC 27/07/20 vs WC 30/12/20 - WC 16/03/20, Finance News & Information Sub-Category, People 2+, Digital (C/M), Total Time Spent, Text.
  3. Źródło: Nielsen Digital Content Ratings, Weekly WC 23/03/20 -26/07/20 vs WC 30/12/19 - 22/03/20, Finance News & Information Sub-Category Business and Finance Sites, People 2+, Digital (C/M), Total Time Spent, Text.
  4. Źródło: Nielsen Digital Content Ratings, Monthly Total, April - June 2019 and April - June 2020, P18+, Digital C/M, Text, Online Trading Subcategory includes all entities measured in all periods, Total Time Spent.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.