02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Rynki i finanse

Sedno sprawy: Motywatory emocjonalne zwiększają chęć zakupu samochodów na całym świecie

4 minuty czytania | kwiecień 2014 r.

Nie ma to jak wolność posiadania własnego samochodu. Popyt na tę niezależność gwałtownie rośnie na całym świecie, częściowo dzięki zmieniającym się trendom populacyjnym, rosnącemu nagromadzeniu bogactwa i rosnącym aspiracjom. Ekspansja to dobra wiadomość dla producentów samochodów, ale zrozumienie czynników motywacyjnych napędzających ten wzrost popytu ma kluczowe znaczenie dla dotarcia do właściwych konsumentów. Jak więc przemysł samochodowy może skutecznie połączyć globalnych konsumentów z samochodem ich marzeń?

"Powiązanie globalnego popytu w branży motoryzacyjnej z nastrojami konsumentów i zwyczajami medialnymi jest kluczowe dla rozwoju strategii marketingowych, które łączą właściwych konsumentów z właściwymi markami motoryzacyjnymi" - powiedział Pat Gardiner, prezes Nielsen Automotive. "Regiony Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej, zgodnie z oczekiwaniami, stanowią duże obszary możliwości wzrostu dla branży, ale uchwycenie tej możliwości zależy od tego, czy marketerzy skutecznie zidentyfikują, zrozumieją i skutecznie połączą się z potrzebami i pragnieniami tych nabywców."

Jednym z kluczy do odnalezienia czynników napędzających popyt jest określenie roli, jaką samochód odgrywa w życiu konsumenta. Czy służy on do celów użytkowych - jest po prostu środkiem transportu, który przenosi nas z jednego miejsca na drugie? Czy jest wyrazem statusu - symbolem sukcesu, który osiągnąłeś w życiu? A może ma charakter czysto emocjonalny - po prostu uwielbiasz prowadzić samochód? Chociaż każde z tych uczuć może odgrywać rolę w procesie podejmowania decyzji o zakupie samochodu, połączenie z emocjami, które działają na serce, przyciąga konsumentów z większą siłą na ścieżce do zakupu.

"Zrozumienie motywacji osób zamierzających kupić samochód pozwala marketerom na stworzenie przekazu, który będzie miał silny oddźwięk" - powiedział Gardiner. "Jeśli wiesz, że konsumenci kierują się statusem, to działania sprzedażowe skoncentrowane na rynku samochodów luksusowych powinny być priorytetem. Podobnie w przypadku konsumentów nastawionych na użyteczność, finanse lub entuzjastów jazdy, skupienie się na ich pragnieniach zapewni, że Twoje strategie będą proaktywne i dopasowane do ich potrzeb."

Poza kwestiami praktycznymi (co nie dziwi, motywacja finansowa jest najsilniejszym sentymentem wyrażanym globalnie wśród obecnych właścicieli samochodów [89%] i osób kupujących samochód po raz pierwszy [91%], które zamierzają kupić samochód w ciągu najbliższych dwóch lat), największym czynnikiem wyzwalającym sprzedaż samochodów są emocje. Wśród obecnych właścicieli samochodów na rynku w celu zakupu samochodu, 84 procent wyraziło miłość do jazdy, co jest znacznie wyższe niż chęć spełnienia celu utylitarnego (63%) lub reprezentowania symbolu sukcesu (62%).

A wiek ma znaczenie. Globalni respondenci z grupy Millennial (w wieku 21-34 lat) są szczególnie zmotywowani przez status. W porównaniu z respondentami w wieku powyżej 35 lat, właściciele samochodów z grupy Millennials są o 68 procent bardziej skłonni twierdzić, że samochód, którym jeżdżą, jest symbolem ich sukcesu. A pierwsi nabywcy samochodów z grupy Millennial są o 25 procent bardziej skłonni niż starsze kohorty do uznania, że samochód jest symbolem statusu. Co ciekawe, badania pokazują, że motywatory statusu są ważne dla tych, którzy znajdują się na granicy między grupami o niskich i wysokich dochodach - tych, których zazwyczaj po prostu stać na samochód.

Zamiłowanie do jazdy jako motywator zakupu wśród obecnych właścicieli samochodów jest największe w regionie Azji i Pacyfiku (86%), ale trzy czwarte respondentów w tym regionie kieruje się również chęcią uzyskania statusu (75%), a następnie potrzebą użyteczności (69%). Podobnie w regionie Bliskiego Wschodu/Afryki i Ameryki Łacińskiej, zamiłowanie do jazdy wśród obecnych właścicieli samochodów (85% Bliski Wschód/Afryka; 83% Ameryka Łacińska) i status (69% Bliski Wschód/Afryka; 49% Ameryka Łacińska) są silnymi motywatorami, a następnie względy użytkowe (56% Bliski Wschód/Afryka; 44% Ameryka Łacińska).

Motywacje pod względem postawy wśród obecnych właścicieli samochodów w Ameryce Północnej i Europie, którzy zamierzają dokonać zakupu, są podobne do siebie, przy czym więcej respondentów podaje powody utylitarne (71% Ameryka Północna; 56% Europa) niż zamiary dotyczące statusu (51% Ameryka Północna; 42% Europa). Jednak miłość do jazdy (80% Ameryka Północna; 82% Europa), choć nie jest tak silnym motywatorem w tych regionach jak w regionie Azji i Pacyfiku czy Bliskiego Wschodu/Afryki, przeważa nad użytecznością i statusem.

Inne ustalenia obejmują:

  • Wgląd w to, jak skutecznie dotrzeć do klientów za pomocą reklamy w mediach mieszanych.
  • Globalne trendy w alternatywach samochodowych.
  • Szybkie karty wyników dla poszczególnych krajów.

Aby uzyskać więcej szczegółów i wglądu, pobierz globalne badanie online Nielsena dotyczące intencji zakupowych w branży motoryzacyjnej.

O badaniu Nielsen Global Survey

Wyniki badania oparte są na danych pochodzących od respondentów posiadających dostęp do internetu w 60 krajach. Podczas gdy metodologia badania online pozwala na osiągnięcie ogromnej skali i globalnego zasięgu, dostarcza ona perspektywy jedynie na zwyczaje obecnych użytkowników Internetu, a nie całej populacji. Na rynkach rozwijających się, gdzie penetracja internetu wciąż rośnie, odbiorcy mogą być młodsi i bardziej zamożni niż ogół populacji. Ponadto, odpowiedzi w ankiecie oparte są na deklarowanych zachowaniach, a nie na rzeczywistych danych pomiarowych. 

Powiązane tagi:

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń