02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Digital & technology

Formaty cyfrowe są jednym z najbardziej zaufanych źródeł reklamy pomimo powolnego wzrostu

4 minuty czytania | wrzesień 2015 r.

Trzy czynniki tworzą fundament udanej kampanii reklamowej: Zasięg, rezonans i reakcja. Dotrzeć do właściwej publiczności, i zapewnić, że reklama rezonuje pozytywnie, dzięki czemu można wygenerować pożądaną reakcję. Proste - prawda? Błąd.

Krajobraz reklamowy ewoluuje w niezwykłym tempie, ponieważ rozprzestrzenianie się mediów i postęp technologiczny tworzą nowe sposoby łączenia się z konsumentami. Oglądamy filmy na telefonach, strumień muzyki na laptopach i czytać gazety na tabletach - czasami wszystko na raz. Potrzeba dotarcia, rezonans z, i uzyskać reakcję z prawej publiczności w świecie wyboru może utrudnić decyzję, gdzie do alokacji swoich dolarów reklamowych.

Chociaż nie ma jednej prostej zasady dla maksymalizacji skuteczności reklamy w takim nasyconym rynku, zrozumienie, jak konsumenci czują się o reklamach serwowanych na różnych platformach medialnych, których używają na co dzień, jest dobrym miejscem do rozpoczęcia.

Krąg wpływów jest szeroki

Najbardziej wiarygodne reklamy pochodzą bezpośrednio od osób, które znamy i którym ufamy. Z tego powodu nie powinno dziwić, że ponad osiem na dziesięć globalnych respondentów (83%) twierdzi, że całkowicie lub w pewnym stopniu ufa rekomendacjom przyjaciół i rodziny. Jednak zaufanie nie ogranicza się tylko do osób z naszego kręgu, ponieważ dwie trzecie (66%) twierdzi, że ufa opiniom konsumentów zamieszczanym w Internecie - trzeciej najbardziej zaufanej formie reklamy.

"Nie można nie doceniać siły cyfrowych formatów reklamowych, ponieważ oferują one wiele korzyści w zakresie osiągania efektywnego zasięgu" - powiedział Randall Beard, prezes, Nielsen Expanded Verticals. "Jednak niewiele marek opanowało techniki marketingu internetowego typu word-of-mouth, którego efekty mogą bardzo szybko rozchodzić się wirusowo. Pasjonaci marki mogą być potężnymi sojusznikami, którzy wzmocnią Twój przekaz, ale musisz dać im powód do rozmowy. Rozwijaj relacje z jednokierunkową sprzedażą do dwukierunkowej rozmowy. Bądź przejrzysty i odpowiedzialny. Internetowi zwolennicy marki mogą szybko stać się przeciwnikami, którzy mogą zniszczyć wiarygodność i reputację, jeśli sprawy pójdą źle."

Własne (zarządzane przez markę) kanały online są również jednymi z najbardziej zaufanych formatów reklamowych. Strony internetowe zarządzane przez markę są drugim najbardziej zaufanym formatem, a 70% globalnych respondentów twierdzi, że całkowicie lub w pewnym stopniu ufa tym stronom. Ponadto ponad połowa respondentów (56%) ufa e-mailom, na które się zapisali. 

Patrząc na dwuletnie trendy cyfrowe, zaufanie do płatnych reklam internetowych i mobilnych pozostało na stosunkowo stałym poziomie od 2013 roku. Prawie połowa globalnych respondentów twierdzi, że całkowicie lub w pewnym stopniu ufa reklamom wideo online (48%, bez zmian w stosunku do 2013 r.), reklamom serwowanym w wynikach wyszukiwania (47%, spadek o jeden punkt procentowy) oraz reklamom w sieciach społecznościowych (46%, spadek o dwa punkty procentowe). Około czterech na dziesięciu globalnych respondentów ufa reklamom banerowym online (42%, bez zmian) i reklamom mobilnym (43%, spadek o dwa punkty procentowe). Nieco ponad jedna trzecia twierdzi, że ufa mobilnym reklamom tekstowym (36%, spadek o jeden punkt procentowy).

"Marki stale zwiększają swoje wydatki na reklamę cyfrową, ponieważ coraz lepiej radzą sobie z reklamą cyfrową i pomiarem, ale formaty telewizyjne nadal zapewniają najwyższy nieduplikowany zasięg (tzn. reklama dociera do każdego członka widowni tylko raz) na poziomie 85%-90%" - powiedział Beard. "Podczas gdy reklamy cyfrowe mogą oferować znaczne korzyści - takie jak precyzyjnie skoncentrowane kampanie, korekty w locie i więcej opcji kreatywnych - przejście z telewizji do planu cyfrowego z wszystkimi wyświetlaczami jest odważnym posunięciem dla każdego marketera. Rozważ mieszankę zarówno kanałów offline, jak i online, aby uzyskać najlepszy ROI."

Zaufanie do tradycyjnej reklamy jest wciąż silne

Pomimo ciągłej fragmentacji mediów, rozpowszechnienie formatów internetowych nie spowodowało spadku zaufania do tradycyjnych (offline) płatnych kanałów. Telewizja, gazety i czasopisma pozostają zaufanymi formatami reklamowymi. Ponad sześciu na dziesięciu globalnych respondentów twierdzi, że całkowicie lub w pewnym stopniu ufa reklamom telewizyjnym (63%), co oznacza wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu z rokiem 2013. Nieco mniej ufa reklamom w gazetach (60%) i magazynach (58%), które spadły odpowiednio o jeden i dwa punkty procentowe w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat.

Inne ustalenia obejmują:

  • Millenialsi wykazują najwyższy poziom zaufania do 18 z 19 formatów/kanałów reklamowych, w tym telewizji, gazet i magazynów.
  • Samodzielne działania oparte na reklamach przekraczają zaufanie ponad dwucyfrowo w przypadku reklam serwowanych w wynikach wyszukiwarki, reklam na portalach społecznościowych oraz reklam tekstowych na telefonach komórkowych.
  • Reklamy o charakterze humorystycznym mają największy oddźwięk na rynkach zachodnich, reklamy o tematyce zdrowotnej są najwyżej oceniane w Ameryce Łacińskiej, a reklamy przedstawiające prawdziwe sytuacje życiowe są najbardziej atrakcyjne w regionie Azji i Pacyfiku oraz Afryki/Bliskiego Wschodu.
  • High-energy / akcja tematy reklamowe rezonować więcej z młodszych respondentów, podczas gdy zwierzęta / zwierzęta-centrum reklamy rezonować więcej z starszych respondentów.

Aby uzyskać więcej szczegółów i wglądu, pobierz raport Nielsena Global Trust in Advertising.

O badaniu Nielsen Global Survey

Badanie Nielsen Global Trust in Advertising Survey zostało przeprowadzone między 23 lutego a 13 marca 2015 r. i przepytało ponad 30 000 konsumentów w 60 krajach w regionie Azji i Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Północnej. Próba ma kwoty oparte na wieku i płci dla każdego kraju w oparciu o jego użytkowników Internetu i jest ważona, aby być reprezentatywną dla konsumentów internetowych. Margines błędu wynosi ±0,6%. Badanie Nielsena opiera się wyłącznie na zachowaniu respondentów posiadających dostęp do Internetu. Wskaźniki penetracji Internetu różnią się w zależności od kraju. Nielsen stosuje minimalny standard raportowania wynoszący 60% penetracji Internetu lub 10 milionów populacji online w celu włączenia do badania. Globalne badanie Nielsena, które obejmuje Globalny Wskaźnik Optymizmu Konsumentów, powstało w 2005 roku.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń