02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Insights > Audiences

Representation Matters: Zaangażowanie, świadomość i sympatia do treści o tematyce azjatycko-amerykańskiej

3 minuty czytania | maj 2017 r.

W ciągle zmieniającym się środowisku, w którym Azjaci mają coraz większy wpływ na rynek, ostatnie badanie przeprowadzone przez Nielsena zbadało zaangażowanie i wpływ azjatyckich aktorów wśród Azjatów, jak również wśród ogółu społeczeństwa. Badanie wykazało, że programy, w których występują azjatyccy bohaterowie, znajdują oddźwięk nie tylko wśród widzów pochodzenia azjatyckiego, ale także wśród masowej publiczności.

Badanie wykorzystało wyniki Nielsen's TV Brand Effect do określenia zaangażowania w program - miary tego, jak dobrze ludzie pamiętają, co wydarzyło się w oglądanym przez nich programie telewizyjnym. Zaangażowanie w programy z azjatyckimi postaciami i fabułą było wyższe zarówno wśród Azjatów, jak i ogółu społeczeństwa w porównaniu z normami dla każdego segmentu, co wskazuje, że programy te znajdują oddźwięk nie tylko wśród widzów azjatyckich, ale również wśród widzów nieazjatyckich.

W rzeczywistości programy z przeważającą obsadą lub prowadzącymi Azjatami, takie jak "Fresh Off the Boat" czy "Dr Ken", osiągały wyniki powyżej średniej wśród ogółu społeczeństwa. Jest to kluczowa propozycja dla nadawców i reklamodawców, ponieważ dane Nielsena pokazują również , że zapamiętywalność reklam emitowanych podczas programu wzrasta w połączeniu z wyższym zaangażowaniem w program.  

W innej analizie wykorzystującej Nielsen N-Score, większość azjatyckich aktorów z powyższych programów, jak również inni azjatyccy aktorzy, wypadli na poziomie lub blisko średniej telewizyjno-filmowej w "świadomości" wśród ogółu populacji, nie tylko Azjatów. Jednakże, prawie wszyscy aktorzy przewyższyli średnią w kategorii "lubienia" wśród tych samych grup.

W rzeczywistości wielu z tych azjatyckich aktorów cieszy się szerokim zainteresowaniem zarówno wśród publiczności azjatyckiej, jak i na całym rynku. Na przykład, około trzy czwarte (74%) fanów Aziza Ansari to biali, a ponad jedna trzecia (35%) to millenialsi. Jego fani mają również wyższe dochody, około połowa (51%) zarabia więcej niż 75,000 dolarów rocznie.

Pomimo niższej świadomości, Hannah Simone, która pojawia się w "New Girl", przewyższa normę pod względem sympatyczności, a także przemawia do kluczowych odbiorców. Około dwie piąte (43%) fanów Simone ma mniej niż 35 lat, a większość (93%) nie jest pochodzenia azjatyckiego, co pokazuje, że azjatycko-amerykańskie postacie i obsady mogą przemawiać do masowej publiczności.

"Wyniki te są szczególnie znaczące, ponieważ obalają błędne przekonanie, że azjatycko-amerykańskim gwiazdom brakuje masowej popularności", powiedział Chris Louie, starszy wiceprezes Nielsena i sponsor wykonawczy grupy zasobów pracowniczych Asian Affinity Link firmy. "W rzeczywistości dane Nielsena pokazują, że jest wręcz przeciwnie: ci aktorzy są powszechnie lubiani i mają dobrą pozycję, aby przemawiać nie tylko do azjatyckich widzów, ale także do ogółu rynku".

Metodologia

Nielsen TV Brand Effect

Nielsen TV Brand Effect to syndykatowe rozwiązanie do optymalizacji reklam i programów, które gromadzi informacje w naturalnym, rzeczywistym środowisku oglądania. Analiza Program Engagement firmy TV Brand Effect mierzy efektywność programów i identyfikuje programy o wysokiej wartości, które sprzyjają zapamiętywaniu reklam przez reklamodawców.

Nielsen NScore

NScore jest aplikacją Nielsena służącą do analizy talentów, która umożliwia użytkownikom ocenę potencjału reklamowego lub castingowego osobowości z różnych branż. NScore łączy fanów celebrytów z ich sympatią do określonych zachowań, marek lub konsumpcji mediów. Poprzez cotygodniowe badanie amerykańskich konsumentów na temat określonych atrybutów, świadomości i sentymentu, NScore dostarcza metryki, które pomagają określić zdolność danej osoby do wprowadzania produktów na rynek, wzmocnienia reputacji marki i dodania wartości do treści.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń