Pusat Berita > Perusahaan

Nielsen เพิ่มการวัดผล YouTube โดยใช้ Total Peringkat Iklan ทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

1 menit dibaca | Oktober 2022

Nielsen ได้ขายความครอบคลุมของการวัดผลโดยร่วมมือกับ YouTube เพื่อจัดเตรียมตัวชี้วัดขามแพลตฟอร์มที่จะแยกแยะขามูลซอนซอน สำหรับแคมเปญที่แสดงทั้งทางโทรทัศน์และทางดิจิทัล

ANGKA 19 ตุลาคม 2565: 2. Nielsen ประกาศถึงการร่วมวัดผลกับ YouTube สำหรับเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ภายใต้โซซลูชัน Peringkat Iklan Total (TAR) ในตลาดเพิ่มอีก 3 แห่งในเอเชียแปปิิก ซึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

1. ผู้โษณาต้องการมุมองที่เป็นองค์รวมเกี่ยวกับผู้ชมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงใน YouTube เพื่อให้เข้าใจระดับจำนวนของผู้ชมที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแคมเปญที่แสดงทั้งทางโทรทัศน์และทางดิจิทัล ถือเป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ Nielsen นำเสนอตัวชี้วัดข้ามแพลตฟอร์มที่ผู้ซือและผู้ขายสื่อสามารถือเป็นข้ามและผู้ซือและผู้ซือยสื่อสามารถือเป็นข้ามและได้ามและได้ามและได้ามและได้ามและได้ามและได้ามและได้ามและได้ามและได้ามและได้ามและได้ามและได้ามและได้ามและได้ามและได้า 7. YouTube ในแคมเปญข้ามสื่อของตลาดทั้งสิ้น 7 แห่งทั้งวโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เม็กซิโก อิตาลี สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส 

"ในภูมิทัศน์ของสื่อที่กระจายตัวมากขึ้น ผู้ที่ทำการโษณาจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดของสื่อที่ทำการะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการะจายค่าโษณาและยกระดับ "ROI" ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสมด้วย" คุณ Arnaud Frade หัวหน้าฝ่ายการจายและการเติบโตของ 2.Nielsen เอเชียแปซิฟิก กล่าว "นี่คือก้าวสำคัญและเป็นการลงทุนสู่กลยุทธ์Nielsen ONE ในระดับโลก โดยสนับสนุนความสามาร ถอนการวัดผลทางดิจิทัลที่แข็งแนาร่ง ซึ่งช่วยให้มองเห็นภาพความเป็นจริงข้ามแพลตฟอร์มที่วัดได้ทั่วทันออนไดน" 

"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การวัดผล YouTube ภายในโซลูชัน Peringkat Iklan Total ของ Nielsen กำลังขยายไปยังอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการวัดผลที่เป็นอิสระจะช่วยให้อุตสาหกรมนี้สามารถสำรวจภูมิทัศน์สื่อที่กระจายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ นี้ได้ดียิ่งขึ้น "คุณ Gaurav Kapur กรรมการผู้จัดการของ Google กล่าว "ด้วยเครื่องมืองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากพันธีประสิทธิตรด้านการวัดผลอย่าง Nielsen ผู้โฆษณาจะสามารถัด้มารถัด้มารขึ้น"

2. Nielsen ได้เริ่มรวมแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันเพื่อช่วยให้าได้วยกันเพื่อช่วยให้าได้วยกัน 3. มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับขนาดได้มากขึ้น ซึ่งวิธีการนี้ช่วยแก้ปัญหาการวัดหาการนีขนามสื่อได้โดยการปรับขนามสื่อได้โดยการทัศน์ Nielsen ONE ซึ่งเป็นการวัดผลข้ามแพลตฟอร์มอย่างแท้จริงที่วัดได้นทุกอุปกรณ์ ไม่นานมานี้ Nielsen ได้ยการะดับนาระไม่นานมานี้ Nielsen ได้ยการะไม่นานมานี้ ไม่นานมานี้ ไม่นานมานี้ Nielsen ไม่นานมานี้ ไม่นานมานี้ Nielsen ไม่นานมานี้ Nielsen ไม่นานมานี้ ไม่นานมานี้ Nielsen 

Nielsen

1. Nielsen กำหนดรูปแบบสื่อและเนื้อหาของโลกในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการวัดผลขอมูล และการวิเคราะห์ผู้นำระด้วยความเข้าของเราเกี่ยวับบได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้ายวับได้oko 2. ทำให้เราสามารถนำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นอิสระและนำไปปฏิบัติได้แก่ลูกค้าของเรา เพื่อ และกค้าสามาร ถอนอมต่อและทำให้ได้องพวกเขามี ส่วนร่วมทั้งในปัจจุบบาะอนาคต Nielsen ดำเนินธุระและได้อนาคต Nielsen ดำเนินธุระและได้อนาคตที่ www.nielsen.com และติดตามเราทางโซเชียลมีเดีย (Twitter, LinkedIn, Facebook และ Instagram)

ติดต่อ: 

Sara Guainazzi
+61478409112
sara.guainazzi@nielsen.com