INNSIKT

Innhold type

Bensinstasjonene driver veksten i servicehandelsmarkedet

I 2018 var totalomsetningen i bensinstasjonskjedene og kioskkjedene 14,2 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (definerte varegrupper). Dette er en økning på +0,1 % sammenlignet med 2017. Til sammenligning omsatte dagligvaremarkedet for 176,1 milliarder kroner i 2018, en vekst på 2,8 % mot...

Den norske handlekurven frem mot jul

Kos og hygge er noe som blir høyt prioritert i den norske handlekurven når vi kjøper inn til jul. Det gjenspeiler listen over dagligvarer som selger godt opp i mot jul. Tallene reflekterer ikke "det nye norske kjøkkenet", men i stedet tradisjonelle kategorier, hvor nordmenn søker jul og...

Grensehandelsrapporten 2018

Nielsen Grensehandel 2018 gir deg en unik kombinasjon av forbrukerinnsikt og utslag i salgsdata på norsk side. I 2017 brukte Nordmenn totalt 15,1 Mrd NOK på grensehandel. Dette er en vekst på 9% sammenliknet med året før. Vi foretok også over 8 millioner dagsturer i 2017.

Bensinstasjonene driver nedgangen i servicehandelsmarkedet

Servicehandelsrapporten viser strukturen og utviklingen i kiosker og bensinstasjoner i Norge. Årets rapport viser en svak nedgang mot fjoråret innen det totale Servicehandelsmarkedet, en nedgang som drives av bensinstasjonmarkedet der omsetningen tilsvarer en nedgang på -1,0% mot 2016.