INNSIKT

Webinar: Få mer ut av Connect Express

Formålet med dette webinaret var å gi en trening i Connect Express utover de grunnleggende ferdighetene. Vi demonstrerte anbefalte i-sights og hvordan disse tolkes. Vi ga også en innføring i hvordan du kan aktivere automatisk og effektiv rapportering internt i din organisasjon inklusive lagring...

Vedvarende nedgang for norsk servicehandel

Servicehandelsmarkedet har en nedadgående salgstrend. Vedvarende lav vekst i servicehandelsmarkedet de siste ti årene, og en kraftig negativ salgseffekt av COVID19 bekymrer bransjeaktørene som Circle K, Shell, Esso, 7-Eleven, YX, Best, Narvesen, Mix og Deli De Luca. Det er viktig å...

Hvordan dagligvarehandelen kan tilpasse seg Corona-krisen?

Corona-krisen (COVID-19) påvirker dagligvaremarkedet. Krisen eskalerer tendenser i markedet, og krever tilpasning fra både dagligvareleverandører og kjeder fordi forbrukeratferden er i ferd med å endre seg. Tidshorisonten er usikker, så her gjelder det å være beredt. Fokuser på...

Lavere vekst i Norsk dagligvarehandel i 2019

Norsk dagligvarehandel hadde i 2019 en vekst på 1,3 %. Veksten var til sammenligning rundt 3 % per år i årene fra 2010 til 2019. Markedet opplever med andre ord vedvarende svak vekst, hovedsakelig drevet av økt konkurranse fra andre kanaler. Innovasjon, plass- og sortimentoptimalisering blir...

Bensinstasjonene driver veksten i servicehandelsmarkedet

I 2018 var totalomsetningen i bensinstasjonskjedene og kioskkjedene 14,2 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (definerte varegrupper). Dette er en økning på +0,1 % sammenlignet med 2017. Til sammenligning omsatte dagligvaremarkedet for 176,1 milliarder kroner i 2018, en vekst på 2,8 % mot...

Den norske handlekurven frem mot jul

Kos og hygge er noe som blir høyt prioritert i den norske handlekurven når vi kjøper inn til jul. Det gjenspeiler listen over dagligvarer som selger godt opp i mot jul. Tallene reflekterer ikke "det nye norske kjøkkenet", men i stedet tradisjonelle kategorier, hvor nordmenn søker jul og...

Grensehandelsrapporten 2018

Nielsen Grensehandel 2018 gir deg en unik kombinasjon av forbrukerinnsikt og utslag i salgsdata på norsk side. I 2017 brukte Nordmenn totalt 15,1 Mrd NOK på grensehandel. Dette er en vekst på 9% sammenliknet med året før. Vi foretok også over 8 millioner dagsturer i 2017.