INNSIKT

Lavere vekst i Norsk dagligvarehandel i 2019

Norsk dagligvarehandel hadde i 2019 en vekst på 1,3 %. Veksten var til sammenligning rundt 3 % per år i årene fra 2010 til 2019. Markedet opplever med andre ord vedvarende svak vekst, hovedsakelig drevet av økt konkurranse fra andre kanaler. Innovasjon, plass- og sortimentoptimalisering blir...

Innovating with Digital in Mind

Despite the relative commonness of online shopping today, many brands still have questions about how to best adapt their innovation strategies for the digital age. It should go without saying, but launching a product in a physical environment is not the same as doing so online. Yet as intuitive as...

Nielsen kvartalsrapport Q3 2019

Nielsen Kvartalsrapport for dagligvaremarkedet Q3 2019 gir svar på hvordan omsetningsutviklingen er i markedet. Hvilke dagligvarekjeder tar markedsandeler og hvilke taper. Hvilke hovedkategorier øker raskest og hvilke går raskest tilbake.

Bensinstasjonene driver veksten i servicehandelsmarkedet

I 2018 var totalomsetningen i bensinstasjonskjedene og kioskkjedene 14,2 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (definerte varegrupper). Dette er en økning på +0,1 % sammenlignet med 2017. Til sammenligning omsatte dagligvaremarkedet for 176,1 milliarder kroner i 2018, en vekst på 2,8 % mot...