Insights

Druh obsahu

Pijeme viac nealkoholických nápojov

Začala sa letná sezóna a s ňou rastie aj dopyt po typicky sezónnych kategóriách, medzi ktoré sa jednoznačne radia aj nealkoholické nápoje. Letné mesiace jún až august sú celkovo najsilnejším obdobím pre túto skupinu produktov, čo platí predovšetkým pre minerálne vody,...

Z lásky si dávame bonboniéru

14. február sa spája so sviatkom zamilovaných po celom svete a Slovensko nie je v týchto novších tradíciách výnimkou. Všade v obchodoch a letákoch sa stretávame s červenými symbolmi lásky, kyticami či čokoládovými sladkosťami s cieľom urobiť radosť našim najmilším.

Začína sezóna teplých nápojov

Začínajúca jeseň so sebou priniesla vlnu chladnejších dní a so sviežejšími teplotami rastie záujem o teplé nápoje akými sú káva a čaj. S blížiacim sa koncom roka si doprajeme viac kávy, ktorej maloobchodná spotreba dosahuje v novembri a decembri viac ako 900 ton mesačne,...

What's Next in E-commerce?

As the e-commerce channel expands, the future success of brands will be significantly affected by how successful they are online. As increasingly time poor consumers seek convenience and on-the-go purchases, online sales of FMCG will gain more importance.