NGHIÊN CỨU

Người Việt sử dụng 3 ngày làm việc để online mỗi tuần

Xu hướng cùng mức độ sử dụng các dịch vụ nội dung số (media content) của người tiêu dùng đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong thời gian gần đây, và điều này đang tạo ra những cơ hội cho các thương hiệu trong việc tận dụng giải...

Infographic: Xu hướng xem "Video theo nhu cầu" của người Việt

Không lâu trước đây, khi nói đến “xem TV” nghĩa là nói đến việc ngồi trước màn hình trong phòng khách, chờ đợi những chương trình chúng ta yêu thích được phát sóng trong một khung giờ cố định. Nhưng ngày nay, sự tăng trưởng mạnh...

Cảnh quan truyền thông của Việt Nam và khu vực

VIETNAM, NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2014: Xu hướng cùng mức độ sử dụng các dịch vụ nội dung số (media content) của người tiêu dùng đã có sự thay đổi nhanh chóng trong thời gian gần đây, và điều này đã tạo ra những cơ hội cho các thương hiệu...