NGHIÊN CỨU

THẾ HỆ Z TẠI VIỆT NAM

Giữa bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đang chậm lại, sức mua ngày càng tăng của 15 triệu thanh niên Việt Nam thuộc thế hệ Z là cơ hội cho các nhà sản xuất và nhà bán lẻ.