За нас

Nielsen е глобална компания за анализ на данни, осигуряваща най-пълния и надежден поглед върху потребителите и пазарите по света. Нашият подход се базира на собствени Nielsen данни, съчетавайки други източници на данни, за да помогнем на клиентите по целия свят да разберат какво се случва сега, какво ще се случи по-нататък и как най-добре да се възползват от тази информация.

Вече повече от 90 години Nielsen предоставя данни и анализи, основани на научна строгост и иновации, непрекъснато развивайки нови начини да отговори на най-важните въпроси, пред които са изправени медиите, рекламата, търговията на дребно и бързо развиващите се индустрии за потребителски стоки. Част от S&P 500, Nielsen оперира в над 100 страни, покривайки повече от 90% от населението на света.

Nielsen Holdings plc (NYSE:NLSN) е глобална компания за измерване и анализ на данни, която предоставя най-пълна и достоверна картина на потребители и пазари по цял свят. Нашият подход съчетава данни на Nielsen заедно с такива от други източници с цел да помогнем на клиентите ни по света да разберат какво се случва сега, какво предстои да се случи и как най-добре те да се възползват от тази информация. За повече от 90 години Nielsen е предостявалa данни и анализи, основани на научна точност и иновация, постоянно развивайки нови начини да отговори на най-важните въпроси от различни индустрии като медии, реклама, търговия и бързооборотни стоки. Част от S&P 500, Nielsen оперира в повече от 100 страни, покривайки над 90% от световното население. За повече информация, посетете www.nielsen.com