Soukromí

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ VE VZTAHU K DIGITÁLNÍMU MĚŘENÍ

Nielsen používá své vlastní chráněné produkty pro digitální měření umožňující měření a analýzu toho, jak spotřebitelé používají média pomocí online, mobilních a nově vznikajících technologií.

JAK SHROMAŽĎUJEME ÚDAJE PRO MĚŘENÍ SLEDOVANOSTI?

Spolupracujeme s různými společnostmi, včetně poskytovatelů dat, zadavatelů reklamy, reklamních agentur a vydavatelů, za účelem měření účinnosti a dosahu obsahu, který sledujete nebo posloucháte online nebo offline, a to bez ohledu na typ zařízení použitého ke „spotřebě“ takového obsahu. Pomáháme například zadavatelům reklamy lépe pochopit výsledky jejich kampaní u publika používajícího televizi, rozhlas, počítače a mobilní zařízení.

Funguje to takto: spolupracující společnosti zapracují chráněný software společnosti Nielsen používaný k měření do svého obsahu (např. audia, videa, reklam a jakýchkoli dalších médií, s nimiž se spotřebitelé mohou setkat) na svých vybraných stránkách, ve svých reklamách, aplikacích a video přehrávačích. Měřicí software společnosti Nielsen zabudovaný do tohoto obsahu využívá různé technologie (včetně cookies, pixelových tagů a našeho softwaru obsaženého v mobilních aplikacích) nebo vodoznaky ke získání informací, jež nám pomáhají pochopit, jaký obsah uživatelé sledují nebo poslouchají a s jakým obsahem navazují interakci, které reklamní kampaně jsou účinné a jaké je souhrnné demografické složení návštěvníků určitých webových stránek nebo aplikací nebo diváků určitého digitálního obsahu. Například ve zprávě z měření vzorku publika může být uvedeno, že „tuto reklamní kampaň shlédlo 24 000 žen ve věku 24-30 let v regionu severozápadního pacifického pobřeží USA“.

Rovněž spolupracujeme s externími poskytovateli služeb, od nichž získáváme pseudonymizované a/nebo agregované údaje, které přidáváme do našich měření. „Pseudonimizované údaje“ jsou osobní údaje, z nichž nelze snadno identifikovat příslušné fyzické osoby, jichž se tyto údaje týkají. Mezi pseudonymizované údaje patří informace související např. se soubory cookies, identifikátory reklamy nebo zařízení nebo s jinými trvalými unikátními identifikátory. „Agregovanými údaji“ se rozumí soubor údajů o určité skupině nebo segmentu osob, kde nelze z této skupiny identifikovat konkrétní jednotlivce.

Náš software pro mobilní měření bývá někdy součástí platformy Primetime společnosti Adobe, což je platformy „TV Everywhere“ umožňující spotřebitelům sledovat živé vysílání nebo lineární kanály či objednané (on-demand) programy na různých zařízeních. Zjistěte podrobnější informace o Adobe Primetime a přečtěte si prohlášení o ochraně soukromí pro analytické produkty Adobe.

Produkty Nielsen pro měření sledovanosti a služba Nielsen Marketing Cloud používají různá řešení. Společnost Nielsen sdílí určité omezené množství údajů neumožňujících identifikaci nebo souhrnných údajů souvisejících se zařízením nebo prohlížečem mezi těmito dvěma samostatnými produktovými řadami společnosti Nielsen, což nám pomáhá zajistit lepší a efektivnější fungování každého z nich, avšak údaje z měření sledovanosti se nepoužívají přímo k umísťování online reklamy. Bližší informace o tom, jak Nielsen Marketing Cloud shromažďuje a používá údaje, naleznete v Prohlášení o ochraně soukromí ve vztahu ke službám Nielsen Marketing Cloud.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Neprovádíme ani se nepokoušíme provádět identifikaci osob, od nichž nebo o nichž získáváme údaje pro měření obsahu.

Náš chráněný software pro digitální měření může shromažďovat údaje o obsahu, který byl shlédnut (např. která reklamní kampaň nebo který díl určitého pořadu), kde byl tento obsah shlédnut (např. na které webové stránce nebo v které aplikaci), a také určité obecné informace o zařízení, na němž byl tento obsah shlédnut (např. tablet nebo smartphone, identifikátor reklamy, IP adresa nebo operační systém). Následně tyto údaje propojujeme s údaji získanými od dalších společností, které buď rozpoznávají své vlastní uživatele nebo shromažďují údaje o spotřebitelích v obecné podobě. Tyto další společnosti poskytují společnosti Nielsen statistiky o publiku v agregované nebo pseudonymizované podobě. Nesdělujeme těmto třetím stranám, jaký obsah jejich uživatelé sledovali, a Nielsen nikdy nezjistí totožnost konkrétních uživatelů těchto dalších společností.

Naše služba Nielsen Digital Brand Effect náhodně předkládá krátké průzkumy uživatelům, kteří se mohli nebo nemuseli setkat s obsahem našich klientů. Odpovědi jsou dobrovolné. Pokud divák odpoví na otázku v průzkumu, je jeho odpověď uložena v databázi. Průzkumy nepožadují ani neshromažďují žádné údaje umožňující přímou identifikaci, nicméně shromažďujeme IP adresy a identifikátory použitých zařízení.

JAK TYTO ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Tyto údaje používáme k vypracování různých poznatků, zpráv a analýz, včetně informací o složení publika, které sledovalo určitý obsah, nebo informací o účinnosti určité reklamní kampaně.

Můžeme rovněž zpřesňovat nebo kalibrovat údaje získané z dalších online a offline zdrojů a nástrojů průzkumu, včetně údajů týkajících se sledovanosti získaných od panelistů společnosti Nielsen (kromě údajů umožňujících identifikaci konkrétních osob). Dalšími zdroji údajů mohou být sociální média nebo stránky internetových obchodů. Tyto další zdroje údajů nám umožňují provádět komplexnější průzkumy a analýzy týkající se demografického složení internetového publika, jejich preferencí a používání.

Do našich poznatků, zpráv a analýz zahrnujeme pouze údaje neumožňující identifikaci nebo agregované údaje.

S KÝM TYTO ÚDAJE SDÍLÍME?

Využíváme služeb dalších společností nebo osob, které naším jménem vykonávají určité funkce. Tito poskytovatelé služeb mají přístup k údajům potřebným k plnění jejich funkcí, avšak mají zakázáno naše údaje používat k jakýmkoli jiným účelům. Dále můžeme poskytovat údaje třetím stranám, pokud je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo pokud je potřebné k výkonu či ochraně našich zákonných práv nebo pro účely postupu proti potenciálně nezákonným aktivitám, jakož i v případě prodeje, postoupení, konkurzu nebo jiného zcizení celého našeho podniku či veškerého našeho majetku nebo jejich části (v kterémžto případě učiníme přiměřené kroky k zajištění ochrany údajů způsobem popsaným v tomto Prohlášení o ochraně soukromí). Můžeme rovněž sdílet pseudonymizované údaje pro usnadnění finančních, bezpečnostních, pojišťovacích nebo jiných nezbytných obchodních činností.

JAK ZAJIŠŤUJEME ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Používáme přiměřená organizační, technická a administrativní opatření k zajištění ochrany, zabezpečení a důvěrnosti údajů, jež máme v držení. Bohužel však u žádného přenosu dat realizovaného prostřednictvím internetu ani u žádného systému pro uchovávání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Údaje uchováváme tak dlouho, jak je třeba pro naše účely související z průzkumy a analýzami, jak jsou popsány v tomto Prohlášení o ochraně soukromí, a také v souladu s příslušnými právními předpisy. Údaje můžeme uchovávat na území USA nebo je můžeme předávat do jiných zemí. Bez ohledu na to, kde data uchováváme, vždy se řídíme podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně soukromí a příslušnými právními předpisy.

JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI?

Jsme přesvědčeni, že byste měli mít možnost volby, zda se budete podílet na našem průzkumu a na tvorbě našich poznatků. Pokud v současné době nejste panelistou společnosti Nielsen a nepřejete si účastnit se našeho průzkumu spojeného s digitálním měřením, můžete se odhlásit ve svém prohlížeči kliknutím zde.

U prohlížečů používáme jak běžné HTTP cookies, tak i místní úložiště HTML5. V místním úložišti HTML5 uchováváme pouze kopii unikátního ID souboru cookie přiděleného našemu HTTP cookie uloženému ve vašem zařízení. Jakmile se odhlásíte, nahradí náš odhlašovací mechanismus tento unikátní HTTP soubor cookie „odhlašovacím“ souborem cookie („OPT_OUT“) a vymaže informace, které společnost Nielsen uložila do místního úložiště HTML5. Pokud vymažete všechna svá běžná cookies (což by zahrnovalo i vaše „odhlašovací“ HTTP cookie pro společnost Nielsen), budete se muset odhlásit znovu. Vzhledem k tomu, že se jedná o odhlášení v prohlížeči, budete se muset odhlásit znovu, pokud použijete jiný prohlížeč. Pokud změníte názor a budete se chtít zúčastnit průzkumu společnosti Nielsen spojeného s digitálním měřením, můžete se znovu přihlásit. Prohlížeč Safari tuto možnost již nepodporuje a po 24 hodinách naše odhlašovací cookies automaticky vymaže. Pokud chcete zůstat odhlášeni z měření prováděných společností Nielsen, doporučujeme vám používat jiný prohlížeč.V prostředí mobilních aplikací vyžadujeme, aby každá aplikace obsahující aktivní software pro měření společnosti Nielsen obsahovala také informaci o tom, že součástí této aplikace je měření pro společnost Nielsen, a umožňovala přístup k funkci odhlášení z tohoto měření. Některé starší aplikace obsahující software Nielsen umožňují pouze odhlášení na úrovni aplikace a odhlášení pro konkrétní zařízení. Pokud tedy máte více než jednu starší mobilní aplikaci obsahující náš software nebo pokud máte stejnou starší aplikaci na více než jednom mobilním zařízení, budete se muset odhlásit v každé takové aplikaci a v každém zařízení. V novějších aplikacích nabízí Nielsen možnost odhlášení přímo v zařízení. Stačí pouze aktivovat funkci „Omezit sledování reklamy“ („Limit Ad Tracking“) (pro zařízení s operačním systémem iOS) resp. „Odhlásit se z personalizace reklamy“ („Opt out of Ads Personalization“) (pro zařízení s operačním systémem Android) v nastavení vašeho zařízení. Pokud máte stejnou novější aplikaci na více než jednom mobilním zařízení, budete si muset změnit nastavení v každém zařízení. Prohlášení příslušné aplikace o ochraně soukromí by mělo jasně uvádět, jaký typ odhlášení je pro měřicí software společnosti Nielsen k dispozici.

ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Vyhrazujeme si právo provádět aktualizace a změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Popis změn provedených od poslední aktualizace uvádíme v části „Nedávné změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí“.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nebo pokud si budete přát kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat. Můžete nám rovněž zaslat dopis na následující adresy:

Z členských států EU:

K rukám: Právní oddělení
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Z jiných zemí:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Otázky týkající se ochrany soukromí můžete také zasílat e-mailem na adresu:
privacy.department@nielsen.com

O SPOLEČNOSTI NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) Nielsen je globální výzkumná a analytická společnost, která poskytuje nejkomplexnější a nejdůvěryhodnější pohled na spotřebitele a trhy napříč celým světem. Náš přístup propojující Nielsen data s dalšími zdroji informací umožňuje klientům po celém světě pochopit, co se děje právě nyní, co se bude dít v budoucnosti a jak nejlépe těchto znalostí využít. Již více než 90 let Nielsen poskytuje data a analýzy založené na vědeckém přístupu a inovacích. Neustále vyvíjíme nové způsoby řešení nejdůležitějších otázek společností působících v oblasti médií, reklamy, maloobchodu a v segmentu rychloobrátkového spotřebního zboží. Nielsen je součástí indexu S&P 500 a působí ve více než 100 zemích, čímž pokrývá přes 90 % světové populace. Více informací naleznete zde: www.nielsen.com.