Privatliv

VORES PRIVATLIVSPOLITIKKER

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

PRIVATLIVSBESKYTTELSE

Vores forbrugeres privatliv er topprioritet for Nielsen. Vi er afhængige af demografisk og aggregeret data, hvorfra vi ikke direkte kan identificere personer, og vi opretholder passende begrænsninger for adgang til data om specifikke enkeltpersoner, når vi opbevarer data. Vores interne politikker og procedurer er tilpasset gældende love og industristandarder rundt om i verden. De inkorporerer også princippet om indbygget privatlivsbeskyttelse – en forpligtelse til at inkludere relevant privatlivsbeskyttelse i designet og implementeringen af vores produkter og servicerne.

Praksisserne beskrevet i denne privatlivserklæring påtages af Nielsens gruppe af virksomheder, der drives rundt om i verden. Læs mere om Nielsens familie af virksomheder og kontakt Nielsens databeskyttelsesafdeling for flere oplysninger.

Vi udruller forbrugervenlige privatlivskontroller, der er lette at finde og lette at bruge. Derudover har du som EU-borger, og som gældende i andre lande, følgende rettigheder angående vores brug af dine data:

 • Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine data er blevet behandlet på en måde, der ikke efterkommer de gældende love og bestemmelser.
 • Ret til indsigt i personoplysninger, vi kan have indsamlet om dig. Bemærk venligst, at i enestående sager kan vi påregne et rimeligt, administrativt gebyr, hvis der anmodes om yderligere kopier af oplysningerne.
 • Ret til berigtigelse af unøjagtigheder i de data, vi indsamler om dig.
 • Ret til at gøre indsigelse om visse typer af databehandling.
 • Ret til sletning af de personoplysninger vi indsamler om dig, eller de-identificering, eller til at begrænse behandling af sådanne data.
 • Ret til tilbagetrækning af samtykke til fremtidig databehandling.

Vi tror på ansvarlig forvaltning af data, og vi stræber løbende efter at forbedre vores egne praksisser og opretholde en høj standard for vores industrier.

Tag et kig på sidebaren for privatlivsinformationer til højre for at læse mere om specifikke praksisser efterfulgt af forskellige områder i Nielsens forretning.

Nielsens privatlivsprincipper inkluderer:

Mens vi udvikler vores produkter og servicer, vurderer vi deres potentielle påvirkning på personoplysninger og forankrer privatlivsbeskyttelse i vores databehandlingsaktiviteter ved at tage hensyn til de andre privatlivsprincipper, der er beskrevet nedenfor.

TILLID OG ANSVARLIGHED

Vi forpligter os til ansvarlig forvaltning af dataene, når de er under vores kontrol, og til overholdelse af alle gældende databeskyttelseslove, der regulerer indsamlingen, brugen og videregivelsen af data om enkeltpersoner. Nielsens interne privatlivsteam overvåger overholdelsen af gældende privatlivslove, selvregulerende programmer, som vi deltager i, og vores interne privatlivspolitikker. Vi bruger værktøjer og metoder designet til at forhindre enkeltpersoner i at være identificerbare i vores rapporter og indsigter, og vi tager foranstaltninger for at forhindre de data, vi indsamler, i at blive genbrugt på måder, der ikke er blevet informeret om til enkeltpersoner og/eller som kunne påvirke dem negativt.

Nielsen deltager i de følgende selvregulerende programmer til vores Nielsen Marketing Cloud-platform:

 • The Digital Advertising Alliance (DAA): Vi overholder DAA’s selvregulerende principper for online adfærdsannoncering, herunder DAA’s anvendelse af selvregulerende principper til mobilmiljøet.
 • The European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Vi overholder de europæiske principper.
 • The Network Advertising Initiative (NAI): Vi overholder NAI’s etiske regler.

Læs mere om Nielsen Marketing Cloud’s privatlivspraksisser.

Hvis du har spørgsmål til Nielsens indsamling eller brug af dine personoplysninger, eller ønsker at udøve dine juridiske rettigheder vedrørende dine persondata (herunder ret til indsigt, sletning og portabilitet), bedes du kontakte os. Du kan også kontakte datatilsynsmyndighederne i dit bopælsland.

DATA, SOM NIELSEN INDSAMLER

Nielsen indsamler personoplysninger fra:

 • Vores paneldeltagere – enkeltpersoner eller husholdninger, der kontraktligt accepterer at deltage i en eller flere af Nielsens paneler. Vi behandler også personoplysninger for at rekruttere til paneler, der præcist repræsenterer den ”samlede målgruppe”.
 • Personer, vi kontakter vedrørende Nielsens undersøgelser udført online, personligt, på telefon, e-mail eller per post.
 • Browsere eller mobilenheder, der måles af vores digitale og mobile produkter eller segmenteres i målgrupper til online eller mobile annoncer af Nielsen Marketing Cloud.
 • Besøgende på vores websites og personer, der kontakter os via vores websites, via e-mail eller på andre måder.
 • Offentlige kilder – om visse offentlige personers offentlige aktiviteter, som fx professionelle atleter.
 • Offentligt tilgængelige indlæg på sociale medier for produkter, der måler online reaktion på videoindhold, produkter og brands.
 • Vores medarbejdere, kontrahenter og forretningskontakter i andre virksomheder, når vi udfører vores forretningsaktiviteter.

MENINGSFULD MEDDELELSE OG VALG

Vi giver klar besked om, hvilke data vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Vi tilbyder valg om vores dataindsamling på et tidspunkt og i en kontekst, der reflekterer følsomheden af oplysningerne, der indsamles. Paneldeltagere og respondenter i spørgeundersøgelser accepterer indsamling og behandling af deres data og kan tilbagetrække deres deltagelse til enhver tid. Enkeltpersoner kan også framelde vores online og mobile dataindsamling til enhver tid.

DATAKVALITET

Vi arbejder hele tiden på at opretholde de personoplysninger, som vi indsamler, så de er fuldstændige, nøjagtige, relevante og opdaterede.

GRUNDLAG FOR BEHANDLING

Mange privatlivslove kræver, at virksomheder klarlægger et retmæssigt grundlag for deres brug af personoplysninger. Mens Nielsen har klarlagt forskellige retmæssige grundlag for forskellige typer af behandling, vil vores grundlag for behandling af personoplysninger blive en af de følgende:

 • Performance af en kontrakt—Nielsen driver deres researchpaneler og udfører spørgeundersøgelser på grundlag af en kontrakt – et panelmedlemskab eller en markedsresearchaftale mellem Nielsen og vores researchemner. For mange paneler dækker disse aftaler alle medlemmer i en husholdning, fordi markedsresearchpraksis ofte kræver analyse af data på husholdningsniveau.
 • Samtykke—Når Nielsen baserer sin behandling af personoplysninger på samtykke, kan vi søge samtykke direkte hos enkeltpersoner, eller når Nielsen handler som databehandler (som serviceudbyder til en anden virksomhed), er vi afhængige af samtykke indhentet af den dataansvarlige (en tredjepart, der [typisk] har et direkte forhold med enkeltpersonen og indhenter samtykke).
 • Retmæssige interesser—I nogle tilfælde kan vi basere behandlingen af personoplysninger på vores retmæssige interesse i at udføre markedsresearch eller andre servicer på grund af dens fordele i at forbedre effektiviteten for vores kunder og de markeder, hvorpå de befinder sig. Når vi er afhængige af dette som vores grundlag for behandling, sikrer vi os, at vores aktivitet er passende balanceret af stærke privatlivsbeskyttelser designet til at minimere risiciene for de registrerede.

DATAMINIMERING OG BEGRÆNSNING AF INDSAMLING

Ifølge konceptet om dataminimering begrænser vi indsamlingen af personoplysninger i det omfang det er muligt, så vi stadig kan udlede meningsfulde og nøjagtige målinger og indsigter.

 • Når vi bruger direkte identifikatorer, begrænser vi adgangen til sådanne oplysninger, både internt og eksternt, og vi er afhængige af vores foranstaltninger om datasikkerhed, som er designet til at beskytte enkeltpersoners privatliv.
 • Før vi indhenter tredjepartsdata, gennemgår vi tredjepartens praksis om dataindsamling og de privatlivsmeddelelser, der er gjort tilgængelige til enkeltpersoner, for at sikre os, at vores brug af data stemmer overens med de forpligtelser, disse virksomheder har sat over for enkeltpersoner.
 • Når vi her fjernet identificerende elementer fra de data, vi indsamler, tager vi foranstaltninger for at forhindre, at disse data blive re-associeret med identificerbar data.

BEGRÆNSET BRUG OG OPBEVARING

Vi begrænser adgang til og brug af personoplysninger til Nielsens partnere og serviceudbydere med et legitimt forretningsformål. Vi har klarlagt politikker om opbevaring af registre til at begrænse, hvor lang tid vi beholder persondata.

ADGANG, BERIGTIGELSE, SLETNING OG PORTABILITET

Vi giver enkeltpersoner rimelig mulighed for at få adgang til de personoplysninger, som Nielsen opbevarer om dem, og rette dem, hvis de er unøjagtige. Når gældende lovgivning tillader det, giver vi også enkeltpersoner mulighed for at anmode om, at de personoplysninger, som Nielsen har om dem, bliver slettet eller permanent de-identificeret, eller at en kopi of deres data bliver givet til dem eller overført til en anden part.

BØRNS DATA

Vi efterkommer gældende lovgivning vedrørende indsamling af data om børn. Når vi indsamler persondata fra børn, gør vi det med forældrenes samtykke, hvilket kan tilbagetrækkes når som helst.

GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSLER

Vi respekterer gældende lokale love om grænseoverskridende overførsler af og adgang til persondata.

VIDEREGIVELSE AF DATA TIL TREDJEPARTER

Vi sælger ikke data, der direkte identificerer enkeltpersoner, og vi forbyder kontraktligt vores kunder i at re-identificere afidentificeret data, som vi tilvejebringer til dem (fx målgruppestatistik). Derudover forbyder vi kontraktligt modtagerne af vores data i at bruge dem til at tage beslutninger om kredit, forsikring, boliganskaffelse, beskæftigelse og anden juridisk indvirkning på enkeltpersoner. Vi kræver kontraktligt af vores serviceudbydere, der har adgang til vores data, at holde dem sikre og kun bruge dem til de servicer, som de er blevet antaget til at yde. Vi leverer data til regerings- og retshåndhævelsesenheder i det omfang, det er krævet af gældende lovgivning, for at beskytte Nielsens juridiske interesser og, hvor det er nødvendigt for at beskytte andres helbred og sikkerhed.

DATASIKKERHED

Vi implementerer organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger i flere lag, der er designet til at beskytte de personoplysninger, som er under vores kontrol. Disse inkluderer blandt andet: at begrænse adgang til data; at bruge teknologiforholdsregler som firewalls, kryptering, malwarebeskyttelse og detektion af indtrængen; at opretholde politikker, der er afstemt med juridiske krav; og at holde vores partnere ansvarlige for at opretholde sikre databehandlingspraksisser og at overholde vores interne politikker. Vi har en global organisation af kvalificerede datasikkerhedsfagpersoner og tager del i jævnlige systemtests og opdateringer af vores kontroller for at holde trit med den skiftende teknologi og sikkerhedstrusler.

GLOBAL RÆKKEVIDDE, LOKAL KONTAKT

Vi er forpligtede til at respektere de forskellige kulturer og lokale love i de lande, vi befinder os i.

KONTAKT OS

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål vedrørende denne privatlivserklæring, eller ønsker at kontakte vores EU-databeskyttelsesrådgiver, bedes du kontakte os (privacy.department@nielsen.com). Du kan også sende et brev til os på den følgende adresse:

Fra EU-lande:

Att.: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Fra andre lande:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Spørgsmål om privatlivets fred kan sendes via e-mail til
privacy.department@nielsen.com.